SZIF vydává rozhodnutí k Platbě pro mladé zemědělce

23. 1. 2018 | Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Mladí zemědělci obdrží peníze v brzké době. K 22. lednu totiž začíná platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávat rozhodnutí na Platbu pro mladé zemědělce. O dotaci si v rámci Jednotné žádosti 2017 požádalo přes 4 tisíce zemědělců, mezi které bude rozděleno 71,2 milionu korun.

Dotace zvýhodní mladé zemědělce, kteří začínají podnikat v zemědělství. Cílem je usnadnit založení zemědělského podniku a jeho rozvoj v počátečních letech podnikání. Opatření se snaží přilákat k podnikání mladé zemědělce a snížit tak odliv mladších lidí z venkova.

Dotace představuje 25% prémii na prvních 90 hektarů k Jednotné platbě na plochu (SAPS). Mladým zemědělcem se rozumí žadatel do 40 let, který s podnikáním začíná nebo ho zahájil během 5 let před podáním první Jednotné žádosti.

O dotaci si v loňském roce prostřednictvím Jednotné žádosti zažádalo 4 288 zemědělců, celkem je na podporu určeno 71,2 milionu korun. Sazba je 844,43 Kč na 1 hektar.

Pro výplatu podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. SZIF doporučuje žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách SZIF.

Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:

  1. prostřednictvím Portálu farmáře
  2. přes datovou schránku
  3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
  4. poštou
  5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek