Tanzánie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

1. 11. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Sjednocená tanzanská republika
 • United Republic of Tanzania
 • Jamhuri ya Mwungano wa Tanzania

Složení vlády

 • President and Commander -in- Chief of the Armed Forces of the United Republic of Tanzania: H.E. Dr. John Magufuli
 • Vice President: H.E. Samia Suluhu
 • President of Zanzibar (Semi-autonomous region): H.E. Dr. Ali Mohamed Shein
 • Prime Minister: Rt. Hon. Kassim Majaliwa MP 

Ministers and their Respective Ministries

 • President’s Office Public Services and Good Governance: Hon. George Huruma Mkuchika MP
 • President’s Office Regional Administration and Local Government: Hon. Seleman Said Jafo MP
 • Vice Presidents Office Union Affairs and Environment: Hon. January Yusuf Makamba MP
 • Prime Minister’s office Labour, Employment, Youth and the Disabled): Hon. Jenista Joackim Mhagama MP
 • Agriculture: Hon. Dr Charles John Tizeba MP
 • Livestock and Fisheries: Hon. Luhaga Joelson Mpina MP
 • Works, Transport and Communication: Hon. Prof Makame Mnyaa Mbarawa MP
 • Finance and Planning: Hon. Dr Phillip Isdor Mpango MP
 • Energy: Hon. Dr Medard Matogolo Kalemani MP
 • Minerals: Hon. Angellah Mbelwa Kairuki MP
 • Constitutional and Legal Affairs: Hon. Prof Palamagamba John Kabudi MP
 • Foreign Affairs and East African Cooperation: Hon. Dr Augustine Phillip Mahiga MP
 • Health, Community Development, Gender, Elderly and Children: Hon. Ms Ummy Ally Mwalimu MP
 • Defence and National Service: Hon. Dr Hussein Ali Mwinyi MP
 • Home Affairs: Hon. Mwigulu Lameck Nchemba MP
 • Natural Resources and Tourism: Hon. Dr Hamis Andrea Kigwangalla MP
 • Lands, Housing and Human Settlement Development: Hon. William Vangimembe Lukuvi MP
 • Industries, Trade and Investment: Hon. Charles John Mwijage MP
 • Education, Science, Technology and Vocational Training: Hon. Prof Joyce Lazaro Ndalichako MP
 • Information, Culture, Arts and Sports: Hon. Dr Harrison George Mwakyembe MP
 • Water and Irrigation: Hon. Isack Aloyce Kamwelwe MP

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 43 188 000

Věková struktura obyvatelstva:

 • 0–14 let: 43,5 % (muži: 8 763 471, ženy: 8 719 198)
 • 15–64 let: 53,7 % (muži: 10 638 666, ženy: 10 947 190)
 • 65 let a více: 2,8 % (muži: 502 368,  ženy: 642 269)

Hustota na km2: 46,3 obyvatel
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 45 %
Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,0 %

Národnostní složení

 • Pevninské obyvatelstvo tvoří z 99 % Afričané (ze kterých 95 % pochází z etnické skupiny Bantu, skládající se z více než 130 černošských kmenů – mezi hlavní patří Sukumové, Haya, Nyakyusa, Nyamwezi a Chagga)
 • ostatní obyvatelstvo tvoří 1 % (skládá se z Asiatů, Evropanů a Arabů)
 • Zanzibar – většina obyvatelstva je svahilského původu, významné menšiny: Indové a Arabové

Náboženské složení

pevnina

 • křesťanství 30 %
 • islám 35 %
 • animismus 35%

Zanzibar

 • islám přes 99 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HDP/obyvatele (USD PPP)

2 143

2 222

2 343

2 464

2 579

2 709

2 842

inflace

19,8

12,1

5,6

4,8

6,8

5.1

5,2

míra nezaměstnanosti

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

růst HDP %

7,9

5,1

7,3

7,0

6,9

6,5

6,6

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy státního rozpočtu jako % HDP

15,2

15,9

14,8

15,7

13,8

13,9

13,9

Výdaje státního rozpočtu jako % HDP

20,2

19,5

19,1

19,0

16,8

17,9

17,2

Saldo státního rozpočtu jako % HDP

-5,0

-3,6

-4,2

-3,3

-3,0

-4,0

-3,4

Veřejný dluh jako % HDP

28,8

29,0

30,8

31,5

33,2

33,9

34,1

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Běžný účet platební bilance (mil. USD)

-4 381

-3 769

-5 015

-5 021

-3 367

-3 065

-3 187

Dluh (mil. USD)

9 940

11 581

13 025

14 436

15 226

15 659

16 385

Dluhová služba (mil. USD)

148

168

160

252

316

342

420

Devizové rezervy (mil. USD)

3 726

4 052

4 674

4 390

4 094

4 031

4 070

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

BANK OF TANZANIA
10 Mirambo Street
P. O. Box 2939
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2110945/6/7
Fax: (+255 22) 2113941/2112573/2113325
Internet: www.bot-tz.org

Komerční banky:

CRDB BANK Ltd.
P. O. Box 268
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2117441/7
Fax: (+255 22) 2113341
Internet: www.crdb.com

NATIONAL BANK OF COMMERCE Ltd.
NBC Hse, Sokoine Drive
P. O. Box 1863
Dar es Salaam 
Tel.: (+255 22) 2113914
Fax: (+255 22) 2112082
Internet: www.nbctz.com

TANZANIA INVESTMENT BANK
Samora Ave/Zanaki Str.
P. O. Box 9373
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2115908/9
Fax: (+255 22) 2113438
Internet: www.tib.co.tz

STANDARD CHARTERED Ltd.
Shaaban Robert/Garden Ave
P. O. Box 9011
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2122093/2122120
Fax: (+255 22) 2122096
Internet: www.standartchartered.com

STANBIC BANK TANZANIA Ltd.
Ohio Street/Sokoine Drive
P. O. Box 72647
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2112195/200
Fax: (+255 22) 2113742
Internet: www.stanbicbank.co.tz

Pojišťovny:

NATIONAL INSURANCE CORP. OF TANZANIA Ltd.
Insurance Hse, Samora Ave.
P. O. Box 9264
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2113823/9
Fax: (+255 22) 2113403/2117425
Internet: www.nictanzania.co.tz

ALLIANCE INSURANCE CORPORATION Ltd.
50 Mirambo Street
P. O. Box 9942
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2139100/1
Fax: (+255 22) 2139098
Internet: www.alliancetz.com

RELIANCE INSURANCE Co. (TANZANIA) Ltd.
Osman Tower/Zanaki Str.
P. O. Box 9826
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2120088/9/90
Fax: (+255 22) 2112903
Internet: www.reliancetz.com

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Tanzanie získává většinu svých příjmů z daně z příjmu a z daně z přidané hodnoty. Dále existuje řada dalších daní, které jsou pro zahraniční investory nebo pozorovatele velice nepřehledné (bylo napočítáno přes 30 druhů daní).

 • Firemní daň (Corporation Tax), daň z příjmu, jsou povinny platit všechny společnosti sídlící v zemi ve výši 30 %. (Za zdanitelný se považuje příjem z podnikání v Tanzanii.)
 • Daň z přidané hodnoty (VAT) se vybírá jednotnou sazbou 20 % z hodnoty zboží nebo služeb vyráběných v Tanzanii nebo do Tanzanie dovážených. (VAT byla zavedena r. 1998.)
 • Daň z příjmu fyzických osob (Personal Tax) platí každá osoba, která má v Tanzanii příjmy. Výpočet daně je velice složitý. Příjmy se zdaňují od 7,5 % (pro měsíční příjem do TSh 50 000) až do 35 % plus fixní poplatek (pro příjmy nad TSh 700 000).
 • Zákonné srážky z platu ve výši 10 % a odvod do National Provident Fund provádí zaměstnavatel. Dalších 10 % si platí zaměstnanec sám.
 • Spotřební daň (Excise Duty) se vybírá z prodeje různých výrobků a sazba je jednotná ve výši 30 %.
 • Daň vybíraná srážkou (Withholding Tax) je rozdílná pro rezidenty a nerezidenty. Příklady:
  • druh příjmu / rezident / nerezident dividendy / 15 % / 20 %
  • příjem z úroků / 15 % / 15 % příjem z pronájmů / 15 % / 40 %
  • profesní příjmy / - / 30 % zboží a služby / 2 % / -

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: