Tchaj-wan: Vztahy země s EU

14. 9. 2018

© Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

Evropská komise si uvědomuje růst významu asijského kontinentu, a proto se na něj zaměřuje i ve své obchodní a investiční strategii Trade for All. Důležitost regionu podtrhuje uzavření dohody o volném obchodu (FTA) s Koreou, závěrečná jednání o FTA s Japonskem, snaha uzavřít regionální FTA se zeměmi ASEAN či vyjednávání investiční dohody s Čínou a Myanmarem. Vzhledem k tomu, že díky těmto dohodám vzniká předvídatelné investiční prostředí, firmy mají více příležitostí a snadnější přístup na trh, je snahou sjednat podobné investiční dohody i s dalšími zeměmi v regionu. V rámci nového přístupu vůči asijskému regionu, EU deklarovala zájem zahájit jednání o investiční dohodě s Tchaj-wanem (a Hongkongem).

Evropská komise pořádá každoroční hospodářské konzultace s Tchaj-wanem, alternativně v Tchaj-pej a Bruselu, které pokrývají všechny předmětné aspekty vzájemných vtahů. Dne 14.12.2017 v Tchaj-peji proběhlo zatím poslední zasedání pravidelných hospodářských konzultací EU-TW.

Dle tchajwanských oficiálních statistik, celková bilance obchodní výměny mezi TW a EU v roce 2017 činila 53,22 mld. USD, jenž představuje meziroční růst o 8,9 % (obchod s EU tvoří 9 % celkového obchodu TW). Dle evropských statistik celková obchodní výměna činila 50,14 mld. €, což je meziroční růst o 11,5 %. EU je pro TW 4. největším obchodním partnerem hned po ČLR, USA a JAP, pokud nepočítáme do statistiky region ASEAN jako samostatnou entitu.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská unie - European External Action Service je na Tchaj-wanu zastoupena ekonomickou a obchodní kanceláří European Economic and Trade Office. Svá zastoupení ve formě „kanceláře“ mají na Tchaj-wanu, kromě ČR, dále tyto členské země EU: Rakousko, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Polsko. Kontaktní údaje obchodních, kulturních a konzulárních zastoupení jednotlivých zemí lze nalézt na EU Presence in Taiwan.

V Tchaj-pej dále sídlí organizace Centrum Evropské unie a European Chamber of Commerce.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je pro Tchaj-wan 13. nejvýznamnějším obchodním partnerem a naopak Tchaj-wan je pro EU 21. nejvýznamnějším obchodním partnerem. Tchajwanský dovoz meziročně vzrostl o 13,8 % (29,5 mld. EUR) a evropský vývoz o 8,6 %[1] (20,6 mld. EUR). Celkový obchodní deficit EU vůči TW dosahuje 8,8 mld. € (dle statistik Evropské komise).

V rámci EU je Německo na prvním místě v bilaterálním obchodu ve výši 15,65 mld. USD (celkově 8. příčka), zatímco ČR patřila opět 13. příčka v rámci zemí EU (celkově 46. příčka) s celkovou hodnotou obchodu 738 mil. USD. Nicméně dle českých statistik činil bilaterální obrat ČR – TW hodnotu až 1,26 mld. USD s 32. příčkou nejvýznamnějšího partnera. Druhým a třetím největším obchodním partnerem v rámci EU je Nizozemsko a Velká Británie, dále pak Francie či Itálie. V roce 2017 mělo Německo, Francie, Itálie, Rakousko, Irsko a nově i Finsko přebytek v bilaterálním obchodu s Tchaj-wanem.

Největší deficit v bilaterálním obchodu zaznamenaly v roce 2017 UK (-1 840 mil. USD), Nizozemsko (- 1 501 mil. USD), Belgie (-759 mil. USD), Polsko (-612 mil. USD) či Portugalsko (-352 mil. USD). Statistiky EU však mohou poskytovat na stejnou situaci odlišný pohled – zejména díky skutečnosti, že tchajwanské zboží, vstupující na trh EU v jedné zemi (např. v holandském přístavu) často nachází konečného zákazníka v jiné členské zemi EU.

Obchodní bilance Tchaj-wanu a jednotlivých ČS EU v roce 2017

v mil. USD

celkem

export

import

země

světový žebříček

žebříček v rámci EU

částka

podíl (%)

světový žebříček

částka

podíl (%)

světový žebříček

částka

podíl (%)

Německo

8.

1.

15 653

2,715

10.

6 453

2,034

5.

9 200

3,549

Nizozemsko

13.

2.

8 454

1,467

12.

4 978

1,594

15.

3 476

1,341

UK

17.

3.

5 730

0,994

13.

3 785

1,193

23.

1 944

0,750

Francie

18.

4.

5 700

0,989

20.

1 707

0,538

12.

3 993

1,540

Itálie

20.

5.

4 660

0,808

19.

2 133

0,672

21.

2 526

0,975

Belgie

28.

6.

1 984

0,344

22.

1 371

0,432

40.

612

0,236

Španělsko

31.

7.

1 745

0,303

27.

1 046

0,330

37.

699

0,270

Švédsko

39.

8.

1 212

0,210

34.

613

0,194

41.

598

0,213

Polsko

40.

9.

1 166

0,202

29.

889

0,280

50.

276

0,107

Rakousko

43.

10.

939

0,163

41.

416

0,131

42

522

0,201

Irsko

44.

11.

850

0,163

41.

416

0,131

42.

522

0,201

Maďarsko

45.

12.

809

0,140

36.

535

0,168

48.

277

0,107

ČR

46.

13.

738

0,128

39.

451

0,142

47

286

0,111

Dánsko

50.

14.

642

0,112

45.

353

0,112

45.

289

0,111

Finsko

53.

15.

534

0,093

49.

257

0,081

49.

276

0,107

Portugalsko

54.

16.

535

0,092

40.

442

0,140

65.

90

0,035

Slovensko

61.

17.

345

0,060

48.

283

0,089

75.

61

0,024

Rumunsko

62.

18.

316

0,055

54.

209

0,066

63.

106

0,041

Luxemburg

71.

19.

193

0,034

56.

171

0,054

97.

22

0,009

Slovinsko

72.

20.

189

0,033

57.

156

0,049

89.

33

0,013

Řecko

73.

21.

177

0,031

58.

153

0,049

94.

23

0,009

Litva

82.

22.

142

0,025

67.

119

0,038

96.

22

0,009

Bulharsko

83.

23.

140

0,024

73.

110

0,035

90.

29

0,012

Lotyšsko

88.

24.

120

0,021

70.

112

0,035

117.

8,5

0,003

Estonsko

89.

25.

119

0,021

76.

96

0,030

95.

23,5

0,009

Malta

104.

26.

49

0,009

97.

31

0,010

103.

18

0,007

Chorvatsko

105.

27.

49

0,009

89.

43

0,014

121.

5,9

0,002

Kypr

121.

28.

25

0,004

108.

21

0,007

125.

4,7

0,002

 *dle tchajwanských statistických údajů

EU na TW investovala v roce 2017 v hodnotě 3,34 mld. USD, což byl meziroční pokles o téměř 54 %. Nejvýznamnějším evropským investorem bylo opět Nizozemsko (1,89 mld. USD), následované Britskými teritorii (1,71 mld. USD), UK (1,12 mld. USD), Japonskem (640 mil. USD) či Samou (386 mil. USD). Celkem se na Tchaj-wan investovalo v loňském roce okolo 7,51 mld. USD, což bylo o 32 % méně než v roce 2016. Na druhou stranu, Tchaj-wan investoval do EU v celkové hodnotě 220 mil. USD (-80 %) zejména do oblasti real estate, pronájmu a operativního leasingu.

Od 90. let byl výrazný podíl investic z TW do zemí EU realizován právě v ČR. TW oceňuje i nadstandardní vztahy s ČR v rámci EU a považuje ČR nejen z ekonomického hlediska za zemi, z níž může výhodně pronikat dále do Evropy.

Obchodní výměna zemí EU s nejvýznamnějšími asijskými partnery v letech 2016 a 2017

 mld. €

ČLR

Indie

Japonsko

Jižní Korea

Tchaj-wan

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Výměna celkem

514,7

573,0

77,0

85,9

124,5

129,3

85,7

99,8

44,9

50,1

Vývoz z EU

170,1

198,2

37,8

41,7

58,0

60,4

41,6

49,8

19,0

20,6

Dovoz do EU

344,6

374,8

39,2

44,1

66,6

68,8

44,1

50,0

25,9

29,5

Saldo

-174,5

-176,6

-1,4

-2,4

-8,6

-8,3

2,4

-0,21

-6,4

-8,8

Obchod se zbožím

Tchajwanská ekonomika je jedním z největších světových dodavatelů elektronických součástek, jako jsou počítačové paměťové čipy a polovodiče, stejně tak jako počítače a optoelektronika, včetně plochých obrazovek. Struktuře TW exportu dominují výrobky ICT, které jsou montovány na TW, či v ČLR a následně prodávány v Evropě a ve zbytku světa – je však potřeba si uvědomit, že výrobky původem z TW, avšak kompletované v ČLR, či v zemích JV Asie se neobjeví ve statistikách bilaterální obchodní výměny. Jinak řečeno, EU jako konečný trh je pro TW důležitější, než jak jej popisuje statistika.

Více než 80 % vzájemného EU-TW obchodu se zbožím tvoří stroje a dopravní zařízení[1], zatímco primární produkty (zemědělské výrobky, paliva, produkty těžby) zaujímají pouze okolo 8 %. V roce 2017 tvořilo průmyslové zboží opět jádro obchodu EU-TW. Největší meziroční nárůst byl evidován u vývozu evropských výrobků výpočetní techniky pro zpracování dat o téměř 54 %. U tchajwanského dovozu se to pak týkalo především železa a oceli (57 %).  Nicméně nejvýznamnější vývozní položkou EU jsou stroje a dopravní zařízení v hodnotě 11,2 mld. EUR (54,7 %), dále pak chemikálie a souvisejících výrobky v hodnotě 3,9 mld. EUR (19,0 %). Nejvýznamnější dovozní položkou TW jsou také stroje a dopravní zařízení v hodnotě 19,1 mld. EUR (65 %) a dále pak zpracované zboží klasifikované podle materiálu v hodnotě 4,3 mld. EUR (16,4 %).

Zemědělské výrobky, textil a oblečení, nápoje, potraviny a tabákové výrobky jsou také předmětem obchodu, ale v menším množství než uvedené hlavní položky.

Struktura tchajwanského vývozu do EU se mění poměrně rychle od vysoké koncentrace na malý okruh elektronických a počítačových výrobků (hlavně spotřebitelského zboží pro konečné užití) směrem k větší diverzifikaci. Dochází k tomu z velké části v důsledku přemísťování výroby hotových výrobků z Tchaj-wanu na území ČLR a do zemí jihovýchodní Asie, případně Evropy. Tchaj-wan se tudíž stal významnějším vývozcem elektronických součástí do EU: zejména ploché obrazovky, počítačové komponenty, integrované obvody a mikroelektronické součástky (cca 20 %).

[1] Dle SITC skupiny

EU – komoditní struktura dovozu z Tchaj-wanu v roce 2017 (vybrané položky)

Skupina výrobků (dle SITC Rev. 3)

hodnota v mil. EUR

podíl na dovozu do EU %

růst %

Celkem

29 515

100,0

13,8

Zpracované zboží / výroba

28 803

97,6

14,6

Železo a ocel

1 232

4,2

57,2

Ostatní výrobky (vědecké nástroje, apod.)

3 211

10,9

-3,0

Stroje a dopravní zařízení

19 181

65,0

17,7

    Kancelářské a telekomunikační zařízení

11 228

38,0

25,2

    Integrované obvody a elektronické  součástky

5 806

19,7

44,8

    Ostatní stroje

5 142

17,4

10,5

   Telekomunikační zařízení

3 151

10,7

11,4

Primární výrobky

513

1,7

-13,2

Zemědělské výrobky

350

1,2

2,8

Paliva a produkty těžby

163

0,6

-34,9

EU – komoditní struktura vývozu na Tchaj-wan v roce 2017 (vybrané položky)

Skupina výrobků (dle SITC Rev. 3)

objem v mil. EUR

podíl na vývozu z EU %

růst %

Celkem

20 625

100,0

8,6

Zpracované zboží / výroba

18 299

88,6

9,0

Stroje a dopravní zařízení

11 287

54,7

9,8

    Ostatní stroje

4 660

22,6

0,1

    Dopravní zařízení

4 055

19,6

16,4

    Neelektrické stroje a přístroje

3 583

17,4

-1,8

Chemikálie   

3 927

19,0

7,8

Ostatní výrobky (vědecké nástroje, apod.)

1 766

8,6

6,4

Primární produkty

2 010

9,7

10,6

Zemědělské výrobky

1 604

7,8

9,2

Paliva a produkty těžby

405

2,0

16,8

Pozn.: Statistiky pro tchajwanský obchod zbožím se svými partnery je publikován v USD, zatím co Eurostat svá data publikuje v €, což může vést k zásadním nesrovnalostem mezi různými statistikami. 

Obchod se službami

Obchod se službami mezi EU a Tchaj-wanem od roku 2011 postupně rostl až na 7,9 mld. € v roce 2016, což bylo meziroční snížení o 1,25%. Nicméně, Tchaj-wan si udržel pozitivní obchodní výsledek dosahující 1,7 mld. € v roce 2016.

Obchod ve službách zemí EU s Tchaj-wanem v letech 2012 – 2016*

(mld. €)

2012

2013

2014

2015

2016

Výměna celkem

7,0

7,4

7,8

8,0

7,9

Vývoz z EU

4,3

4,3

4,6

4,7

4,8

Dovoz do EU

2,7

3,1

3,2

3,3

3,1

Růst (%)

11

5,7

5,4

2,5

-1,25

* Vzhledem k ročnímu zpoždění zveřejňování statistik obchodu se službami jsou údaje aktuální k roku 2016.  

Obchodní překážky mezi EU a Tchaj-wanem

Firmy zemí EU patří mezi přední investory na TW. EU stále zaznamenává překážky ve vzájemném obchodu, které často souvisí s regulatorním režimem nastaveným TW úřady. Problémy se týkají zejména AGRI produktů, kdy EU exportéři čelí neopodstatněným průtahům při vydávání povolení k dovozu komodit. Export EU AGRI výrobků na Tchaj-wan se odhaduje na 7 % (z celkového exportu EU), což představuje velmi nízkou hodnotu ve srovnání s USA či Austrálií a Novým Zélandem. Nejhlavnějším důvodem jsou přetrvávající technické překážky v obchodu s AGRI mezi EU a TW. Tato jednostranná opatření jsou velmi častá a mají vliv na plynulou obchodní výměnu. Obstrukce jsou často založeny na nedostatečných analytických / laboratorních argumentech a zasahují mimo rámec současných mezinárodních standardů (jako je např. OIE).

Firmy zemí EU patří mezi přední investory na TW. EU stále zaznamenává překážky ve vzájemném obchodu, které často souvisí s regulatorním režimem nastaveným TW úřady. Problémy se týkají zejména zemědělských / potravinářských produktů, kdy EU exportéři čelí neopodstatněným průtahům při vydávání povolení k dovozu komodit. Tato jednostranná opatření jsou velmi častá a mají vliv na plynulou obchodní výměnu. Obstrukce jsou často založeny na nedostatečných analytických/laboratorních argumentech a zasahují mimo rámec současných mezinárodních standardů. Názvy EU exportních společností jsou zveřejňovány v souvislosti s tchajwanskými potravinářskými skandály bez prokázání jejich viny, či spoluviny. EU je dále znepokojena faktem, že TW neuznává seznam bezpečně obchodovatelných produktů stanovených Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) a nerespektuje kategorizaci rizika BSE pro jednotlivé země zveřejněná OIE. Jako problematickou vidí EU také interpretaci definice statutu „disease free“, zejména při posuzování žádostí o dovoz zemědělských komodit a patřičně nepřihlíží k možnostem tzv. regionalizace produktů.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Tchaj-wan byl Evropskou komisí zahrnut mezi země, které se mohou zapojit do projektu “Horizon 2020“, což je nejrozsáhlejší program EU zaměřený na výzkum a inovace s rozpočtem 80 mld. € v časovém horizontu sedmi let (2014 - 2020). Více o programu Horizon 2020 naleznete na stránkách Evropské komise. Tchajwanské úřady zřídily Národní kontaktní místo přímo pro tento projekt. Více lze nalézt přímo na stránkách National Contact Point for EU Framework Programmes.

Ve vědě a výzkumu spolupracuje EU a TW prostřednictvím:

  1. Horizon 2020;
  2. koordinovaných výzev cílených na ICT;
  3. individuálních stipendií a výzkumných grantových programů pro talentované výzkumníky: včetně Marie Skłodowska–Curie programu (6,162 mil. EUR na období 2014-2020) a grantů Evropské rady pro výzkum (13,1 mld. EUR na období 2014-2020).

Tabulka evropských projektů s tchajwanskou spoluúčastí:

Duration

Call for Proposal

Topic

Research Area

Programme Acronym and Title

Research Institute in Taiwan

Participant Countries (the first country listed is the coordinator)

2015-04-01 to 2019-04-01

H2020-SFS-2014-2

SFS-19-2014 - Sustainable food and nutrition security through evidence based EU agro-food policy

Sustainable Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy, Pillar 3

SUSFANS

Metrics, Models and Foresight for European Sustainable Food and Nutrition Security

National Taiwan University

Netherlands, Germany, France, Belgium, United Kingdom, Austria, Czech Republic, Italy, Denmark, Sweden, Finland

2015-01-01 to 2017-01-01

H2020-Galileo-2014-1

GALILEO-4-2014 - EGNSS awareness raising, capacity building and/or promotion activities, inside or outside of the European Union

Applications in Satellite Navigation, Space, Leadership in Enabling and Industrial Technologies, Pillar 2

GNSS.asia2

Industrial cooperation across continents

European Chamber of Commerce Taiwan

Germany, France, India, China, South Korea, Japan

2015-01-01 to 2020-01-01

H2020-HCO-2014

HCO-08-2014 - ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities

Health, Demographic Change and Wellbeing, Pillar 3

TRANSCAN-2

ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities

Ministry of Science and Technology

Italy, Austria, Latvia, France, Germany, Greece, Israel, Netherlands, Norway, Portugal, Slovakia, Spain, Turkey, Poland, Belgium, Hungary, Estonia

2015-03-01 to 2018-03-01

H2020-PHC-2014-single-stage

PHC-26-2014 - Self management of health and disease: citizen engagement and mHealth

Health, Demographic Change and Wellbeing, Pillar 3

Do Change

Do Cardiac Health: Advanced New Generation Ecosystem

1) Industrial Technology Research Institute (ITRI) 2) Dalin Tzu Chi Hospital Buddhist Tzuchi Medical Foundation

Netherlands, Spain, United Kingdom, Belgium

2015-03-01 to 2018-03-01

H2020-ICT-2014-1

ICT-32-2014 - Cybersecurity, Trustworthy ICT

Information and Communication Technologies, Leadership in Enabling and Industrial Technologies, Pillar 2

PQCRYPTO

Post-Quantum Cryptography for Long-Term Security

Academia Sinica

Netherlands, Germany, Denmark, France, Belgium, Israel

2015-03-01 to 2017-09-01

H2020-EINFRA-2014-2

EINFRA-1-2014 - Managing, preserving and computing with big research data

e-infrastructures, Research Infrastructures, Pillar 1

EGI-Engage

Engaging the EGI Community Towards an Open Science Commons

Academia Sinica

Netherlands, Austria, Belgium, Bulgaria, Switzerland, Czech Republic, Germany, Spain, Finland, France, Greece, Croatia, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Sweden, Slovakia, Turkey, United Kingdom, United States, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thailand

2015-07-01 to 2018-01-01

H2020-ICT-2014-2

ICT-14-2014 - Advanced 5G Network Infrastructure for the Future Internet

Information and Communication Technologies, Leadership in Enabling and Industrial Technologies, Pillar 2

5G-Crosshaul

5G-Crosshaul: The 5G Integrated fronthaul/backhaul

Industrial Technology Research Institute (ITRI)

Spain, United Kingdom, Sweden, Italy, Germany, France

2015-07-01 to 2017-07-01

H2020-ICT-2014-2

ICT-14-2014 - Advanced 5G Network Infrastructure for the Future Internet

Information and Communication Technologies, Leadership in Enabling and Industrial Technologies, Pillar 2

METIS-II

Mobile and wireless communications Enablers for Twenty-twenty (2020) Information Society-II

Industrial Technology Research Institute (ITRI)

Sweden, Germany, Japan, China, France, Poland, Finland, United States, United Kingdom, Italy, Spain

2015-06-01 to 2018-06-01

H2020-ECSEL-2014-1

ECSEL-01-2014 - ECSEL Key Applications and Essential Technologies (RIA)

Electronic Components and Systems

3Ccar

Integrated Components for Complexity Control in affordable electrified cars

Industrial Technology Research Institute (ITRI)

Germany, Austria, Czech Rep., Romania, Belgium, UK, France, Netherlands, Latvia, Finland, Spain, Italy, Lithuania

2015-10-01 to 2020-09-30

H2020-HCO-2015

HCO-13-2015 - ERA-NET: Cardiovascular disease

Health, Demographic Change and Wellbeing, Pillar 3

ERA-CVD

ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations

Ministry of Science and Technology

Germany, France, Spain, Israel, Portugal, Italy, Netherlands, Norway, Austria, Slovenia, Belgium, Latvia, Slovakia, Romania, Turkey, Poland, Estonia

2016-03-01 to 2021-02-28

H2020-NMP-ERA-NET-2015

NMP-14-2015 - ERA-NET on Materials (including Materials for Energy)

Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing (low carbon energy technologies), Pillar 2

M-ERA.NET 2

ERA-NET for materials research and innovation

Ministry of Science and Technology

Austria, Belgium, Brazil, Cyprus, Germany, Estonia, Spain, France, Hungary, Iceland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Sweden, Slovenia, Turkey, South Africa

2016-01-01 to 2020-12-31

H2020-WATER-2015-one-stage

WATER-3-2015 - Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials, Pillar 3

WaterWorks2015

Water Works 2016-2020 in Support of the Water JPI (WaterWorks2015) - Sustainable water use in agriculture, to increase water use efficiency and reduce soil and water pollution

Ministry of Science and Technology

France, Spain, Ireland, Portugal, Finland, Norway, Belgium, Denmark, Cyprus, Sweden, Romania, Germany, Italy, Moldova, Poland, Tunisia, United States, Egypt, Turkey, South Africa, Canada, Netherlands

2016-03-01 to 2020-02-29

H2020-SFS-2015-2

SFS-05-2015 - Strategies for crop productivity, stability and quality

Sustainable Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy, Pillar 3

TomGEM

A holistic multi-actor approach towards the design of new tomato varieties and management practices to improve yield and quality in the face of climate change

1) National Taiwan University 2) 亞洲蔬菜研究發展中心 Asian Vegetable Research and Development Center

France, United Kingdom, Germany, Spain, Italy, Argentina, Bulgaria

2016-03-01 to 2021-02-28

H2020-SFS-2015-2

SFS-07b-2015 - Management and sustainable use of genetic resources

Sustainable Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy, Pillar 3

G2P-SOL

Linking genetic resources, genomes and phenotypes of Solanaceous crops

亞洲蔬菜研究發展中心 Asian Vegetable Research and Development Center

Italy, Netherlands, United Kingdom, Israel, Germany, Spain, France, Israel, Poland, Peru, Turkey, Bulgaria

2016-10-01 to 2020-09-30

H2020-WASTE-2015-two-stage

WASTE-7-2015 - Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials, Pillar 3

NoAW

Innovative approaches to turn agricultural waste into ecological and economic assets

Industrial Technology Research Institute (ITRI)

France, Italy, Sweden, Germany, Denmark, Serbia, Hungary, Portugal, Greece, Switzerland, Netherlands, China

From 2016-09-01 to 2020-02-29

H2020-EEB-2016

EEB-04-2016 - New technologies and strategies for the development of pre-fabricated elements through the reuse and recycling of construction materials and structures

Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing, Pillar 2

RE4

REuse and REcycling of CDW materials and structures in energy efficient pREfabricated elements for building REfurbishment and construction

National Taiwan University of Science and Technology

Italy, Spain, Sweden, United Kingdom, Czech Republic, Germany, Belgium

From 2016-11-01 to 2020-10-31

H2020-SFS-2016-3

SFS-09-2016 - Spotlight on critical outbreak of pests: the case of Xylella fastidiosa

Sustainable Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy, Pillar 3

XF-ACTORS

Xylella Fastidiosa Active Containment Through a multidisciplinary-Oriented Research Strategy

National Taiwan University

Italy, France, Spain, Greece, Germany, Belgium, United States, Brazil, Costa Rica, United Kingdom, Portugal, Netherlands, Sweden

From 2016-11-01 to 2021-10-31

H2020-NMBP-ERA-NET-2016

NMBP-11-2016 - ERA-NET on Nanomedicine

Nanotechnologies, Leadership in enabling and industrial technologies, Pillar 2

EuroNanoMed III

ERA-NET ON NANOMEDICINE

Ministry of Science and Technology

Spain, Belgium, Estonia, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Turkey, Greece, Canada

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: