Tchaj-wan: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

14. 9. 2018

© Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

Tchajwanský trh je velmi sofistikovaný, je možné zde najít světové značky z USA, EU a z celého asijsko-pacifického regionu, jenž nabízí výrazně nižší prodejní ceny. Tchaj-wan vhodným trhem pro vysoce kvalitní a diferencované výrobky, jenž většina Tchajwanců aktivně vyhledává.

Nicméně, před vstupem na Tchaj-wan je dobré vědět, že tento trh je cenově citlivý a zahraniční výrobky musí splňovat řadu místních norem a předpisů před jejich umístěním do prodeje. Avšak místní zástupce či distributor by měl být schopen zajistit veškeré certifikáty a povolení požadované při dovozu.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Nejčastější forma distribuce zboží od dodavatele ke koncovému zákazníku je na Tchaj-wanu následující: dodavatel --› distributor --› maloobchodník --› prodejce --› spotřebitel.

Někteří dodavatelé distribuují zboží prostřednictvím prodejců, avšak tzv. multi-level marketing je na Tchaj-wanu velmi běžná praxe. Zahraniční firmy, zejména malé a střední podniky, obecně spoléhají na agenty, kteří zprostředkují prodej zboží distributorům. Nicméně, pro některé zboží jako je segment oblečení, bývají distribuční kanály o něco složitější.

Na Tchaj-wanu se nachází čtyři nejvýznamnější přístavy: Kaohsiung, Keelung, Taichung a Hualien, které slouží jako hlavní distribuční střediska ostrova.

Před vstupem na tchajwanský trh je dobré vědět:

 • Tchaj-wan je relativně malý, ale vysoce konkurenční trh – malá geografická rozloha s relativně vysokou hustotou obyvatel ve srovnání s jinými asijsko-pacifickými trhy napomáhá ke vzniku vysoce konkurenčního trhu.
 • Navázat pevný vztah a vytvořit solidní obchodní síť – „networking“ je důležitou součástí podnikání na Tchaj-wanu a mít tzv. „guanxi“ (kuan-si neboli konexe) se vysoce cení. Doporučuje se hned v počátku podnikání najít místního partnera nebo manažera na seniorské pozici, jenž napomůže udržovat obchodní vztahy / sítě.
 • Neexistence obchodní či investiční dohody mezi EU a Tchaj-wanem – EU si však uvědomuje růst významu asijského kontinentu, proto se na něj zaměřuje i ve své obchodní a investiční strategii Trade for All. V rámci nového přístupu vůči asijskému regionu, EU deklarovala zájem zahájit jednání o investiční dohodě s Tchaj-wanem (i Hongkongem). Kromě toho, Evropská komise pořádá každoroční hospodářské konzultace s Tchaj-wanem, alternativně v Tchaj-pej a Bruselu, které pokrývají všechny předmětné aspekty vzájemných vztahů.
 • Komunikace v mandarínské čínštině - Ačkoli je angličtina často užívaným komunikačním jazykem v podnikatelské sféře, je užitečné a praktické komunikovat (i když jen v omezené míře) v mandarínštině či Hokkien. Rovněž se doporučuje najmout dvojjazyčného překladatele / tlumočníka zejména pokud se sjednává obchodní smlouva či další právní záležitosti.
 • Jednání v průběhu jídla - stejně jako v mnoha asijských zemích, jídlo a pití s ​​potenciálními partnery a klienty je důležitou součástí podnikání na Tchaj-wanu. Doporučuje se uspořádat úvodní setkání a jiné důležité diskuse nad jídlem a pitím.

Většina zahraničních firem zahájila obchodní expanzi na Tchaj-wan přes místního zástupce či agenta. Tchajwanské firmy ve většině případů dávají přednost jednání / partnerství s místním agentem. Nicméně pokud to situace vyžaduje, je možné také uvažovat o zřízení pobočky či dceřiné společnosti na Tchaj-wanu. Tchaj-wan vítá zahraniční investice, a i přesto že jsou některé postupy byrokratické, zřízení kanceláře na Tchaj-wanu je poměrně snadné.

Firmy by měly také zvážit online prodej neboli prodej na e-commerce platformách. Online a televizní (B2C) nakupování je na Tchaj-wanu velmi populární. V roce 2014 dosáhlo online nakupování výše 13,8 mld. USD, nárůst o 16 % oproti 2013. B2C prodej představuje největší podíl tržeb z přímého marketingu. Největšími zákazníky jsou lidé ve věku 20 – 39 let. Branding je rovněž neméně důležitým faktorem při vývoji cenové strategie, a to zejména v sektoru spotřebního zboží. Obecně lze říci, že se cenové rozpětí distributora pohybuje v průměru mezi 15 % a 40 %, v závislosti na tom, zda distributor má na starosti i marketing. Firmy by také měly počítat s 5% daní z přidané hodnoty (DPH), která je uvalena na téměř všechny prodávané výrobky a poskytované služby na Tchaj-wanu. Na importované zboží se DPH vypočítá v závislosti na ceně franko vč. dalších komoditních daní pro některé produkty. Výrobky včetně gumových pneumatik, cementu, nealkoholických nápojů, ropy a zemního plynu, vybraných elektrospotřebičů, plochého skla, a motorových vozidel podléhají komoditní dani v rozmezí 8 – 50 % ad valorem nebo jiném specifickém základě. Více informací o dovozních tarifech a daních na Tchaj-wanu naleznete na Celní správě a Daňové správě resp.

Vstup na trh je však nutné podpořit výraznou marketingovou kampaní, vzhledem k tomu, že spotřebitelé nemají potřebnou identifikační a diferenciační schopnost vůči českým výrobkům a zároveň jsou přehlceni reklamou všeho druhu. I v tomto ohledu je vhodné zvážit spolupráci s místní reklamní agenturou (více v kapitole 6.4.). Partnerství s místními distribučními firmami tedy může být velmi přínosným faktorem.

Expresní zásilkové služby:

Airlife Freight (Taiwan) Corp.

1F, No.8, Lane 389, Sec.5, Nanking E. Rd., Taipei 105, Taiwan

Tel: 886-2-27647711 Fax:889-2-2769-2558/2760-6868

Website: http://www.airlife-freight.com

Dachain Express

No.129, Xintai St., Nanzi Dist., Kaohsiung City 81147, Taiwan

Tel: 886-7-363-6010 Fax:889-7-363-6030

Website: http://www.dachain.com.tw

DHL Taiwan

1F., No.82, Sec.2, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10416, Taiwan

Tel: 886-2-2503-6858

Website: http://www.Dhl.com.tw/zt.html

DHL Taiwan Corporation

12F., No.82, Sec.2, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10416, Taiwan

Tel: 886-2-2503-6858 Fax: 886-2-2505-0768

Website: http://www.dhl.com.tw/en.html

Federal Express Corporation

9F., No.162, Sec.2, Chang’ an E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10491, Taiwan

Tel: 886-2-2181-1973

Website: http://www.Fedex.com/tw

UPS International Inc. –Taiwan

2F., No.361, Danan Rd., Shilin Dist., Taipei City 11161, Taiwan

Tel: 886-2-2883-3868 Fax:889-2-2880-9498

Website: http://www.ups.com/tw

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní podmínky a dokumenty

Dle tchajwanského Zákona o zahraničním obchodu lze většinu komodit na Tchaj-wan volně dovážet. Obecně řečeno, není vyžadováno žádné dovozní povolení nebo licence a dovozci mohou přímo požádat o proclení. Nicméně, existuje zde řada výjimek zejména u komodit zařazených na negativním seznamu. Tyto komodity mohou být součástí určitých mezinárodních smluv nebo obchodních dohod, jež podléhají např. národní obraně, zajištění bezpečnosti společnosti, kulturní ochraně nebo jsou v zájmu ochrany životního prostředí či jsou vydány na základě politického rozhodnutí atd. Takovéto výrobky lze dovážet pouze se speciálním dovozním povolením, které vystavuje Board of Foreign Trade, zatímco u běžných komodit se vyžadují obvyklé dokumenty, jako je například dovozní deklarace apod.

Pro získání dovozního povolení a zřízení akreditivu musí zahraniční firma (dodavatel) předložit kvotaci / fakturu. Potřebné doklady při dovozu na Tchaj-wan jsou obchodní faktura, konosament (nákladní list) nebo letecký nákladní list a balící list. Rovněž se vyžaduje osvědčení o původu u komodit, jako jsou malé osobní automobily a podvozky, tabákové výrobky a alkohol či další zemědělské produkty. U dovozu zemědělských produktů, rostlin a živočichů mohou tchajwanské úřady také vyžadovat osvědčení o inspekci či karanténě vydané v zemi původu nebo mohou podléhat inspekci a karanténě při dovozu na Tchaj-wan.

Obchodní faktury jsou vyžadovány pro všechny typy zásilek, na nichž musí být uvedeno číslo dovozní licence: Vyplaceně loď (FOB), Náklady, pojištění a přepravné (CIF) nebo Náklady a přepravné (CFR), pojištění, nákladní doprava, a případné slevy nebo provize. Pokud je k dovozu nutná i dovozní licence, popis a hodnota dovážené komodity musí souhlasit na obou dokumentech. Obchodní faktura či konosament nemá předepsané žádné konkrétní požadavky, co se týče obsahu. Balicí list je vyžadován u zásilek o více než 2 kartonech. Kromě toho, značky a evidenční čísla musí být vždy uvedená a viditelná na všech obalech. Celní správa však neumožňuje seskupování značek či čísel u zásilek se smíšeným obsahem zboží. Většina dokumentů určená k celnímu odbavení musí být vyhotovena v čínském jazyce, což by mělo pomoci k rychlejšímu celnímu procesu. Bureau of Foreign Trade vytvořil online systém, kde si dovozci mohou volně stáhnout veškeré žádosti o vývozní / dovozní povolení apod.

Například pro dovoz (i vývoz) valut platí omezení 10 000 USD (vyšší částky nutno deklarovat), pro tabák a alkohol – limity na 1 osobu starší 20 let: cigarety 200 ks anebo doutníky 25 ks anebo tabák 1 libra (0,454 kg) či 1 litr alkoholických nápojů není nutné deklarovat.

Celní systém a ochrana domácího trhu

V souladu s WTO závazky Tchaj-wan odstranil více než 98,9 % kontrolních procesů u více než 11 210 skupin dovozních komodit. K dubnu 2016 je uvalen zákaz dovozu na 115 CCC položek, avšak u zvláštních případů je dovoz stále možný, pouze však se souhlasem Bureau of Foreign Trade (BOFT). Tato povolení se týkají především komodit související s národní obranou, veřejné kanalizace, řady zemědělských produktů a munice. Kromě toho, Tchaj-wan má rovněž dlouhý seznam zakázaných produktů vyrobených v ČLR vč. čokoládových cukrovinek či řadu dalších lékařských zařízení apod. V současné době Tchaj-wan může přímo importovat a exportovat do ČLR. K dubnu 2016 Tchaj-wan umožňuje dovoz 1691 zemědělských produktů a 7696 průmyslových výrobků z ČLR, což představuje téměř 63,5 % a 86,2 % resp. z celkového podílu dovážených zemědělských a průmyslových komodit.

Tchaj-wan v zásadě aplikuje 3 skupiny celních sazeb: sazby uvalené na dovozy ze zemí, se kterými bylo dosaženo reciproční dohody v rámci členství ve WTO (celkem 188 zemí), sazby uvalené na dovozy z Panamské republiky a nejméně rozvinutých zemí (LDCs) a ostatní. S některými zeměmi má Tchaj-wan uzavřenu bilaterální dohodu o volném obchodu.

Pro účely stanovení hodnoty zboží, na jejímž základě se později stanoví výše dovozního cla, je třeba přiložit fakturu. K faktuře se dále přikládá náložný list (konosament), který obsahuje údaje o zboží, odesílateli, adresátovi a zároveň představuje cenný papír určující majitele zboží. V případě předložení nákladního listu, který není cenným papírem, je třeba případně doložit doklad o platbě, kupní smlouvu, atd. V závislosti na dodací paritě se přikládají doklady o pojištění zboží během přepravy a v něm obsažené údaje slouží rovněž k výpočtu hodnoty dováženého zboží.

Při dovozu do země se kromě vlastního cla platí ještě dva další druhy daní: jednak tzv. obchodní daň (business charge, uplatňuje se v případě prodeje zboží nebo poskytování služeb na Tchaj-wanu  a při dovozu zboží do země) a dále tzv. Trade development service charge (příspěvek na podporu rozvoje obchodu). Pokud je výpočet cla odvozen z hodnoty dováženého zboží (ad valorem), zdaňovaná částka bude založena na transakční ceně dovozu. Za transakční cenu se považuje cena skutečně zaplacená nebo splatná za zboží, které je dováženo na Tchaj-wan ze zahraničí. Kromě cel na bázi ad valorem se v některých případech vybírají i cla specifická, nebo cla odvozená od množstevních kvót na některé výrobky. Nicméně, za účelem zjištění konkrétního tarifu / cla pro dovážené zboží je nutné identifikovat harmonizované číslo celního sazebníku, jenž naleznete na webových stránkách Celní správy. Více informací o daních na Tchaj-wanu naleznete na Daňové správě.

Na stránkách EU, resp. Market Access Database, můžete rovněž nalézt informace potřebné k vývozu do třetích zemí.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Na Tchaj-wanu je možné založit některou z následujících obchodních jednotek:

 • pobočku společnosti (Branch Office)
 • reprezentační kancelář (Representative Office)

Podrobný postup (v angličtině) naleznete na stránkách Invest in Taiwan a potřebné formuláře lze stáhnout na portálu Commerce Industrial Services. Publikace společnosti PwC Taiwan „Doing Business in Taiwan“ je také praktickou příručkou pro zahraniční společnosti, které mají zájem podnikat na Tchaj-wanu. Tato publikace obsahuje informace o obchodním a investičním prostředí na Tchaj-wanu vč. důležitých kontaktů na státní správu.

Tabulka daňové povinnosti

 

firma

pobočka společnosti

reprezentační kancelář

daň z příjmu

17 %

17 %

N/A

daň z repatriace zisků

20 %

neexistence srážkové daně

N/A

daň z nerozděleného zisku

10 %

N/A

N/A

daňové pobídky

způsobilý

nezpůsobilý

N/A

daň z přidané hodnoty

5 %

5 %

N/A

Rozhodnutí o tom, jaký typ společnosti založit, by mělo být učiněno s ohledem na rozsah plánovaných aktivit a předpokládanému druhu podnikání, stejně jako po vyhodnocení právních a daňových důsledků investice. Právní a účetní firmy působící na Tchaj-wanu mohou být nápomocny při určení nejlepší volby pro investiční projekt. V této souvislosti je vhodné zdůraznit, že společné podniky, jako takové, nejsou na Tchaj-wanu právnickými osobami vytvořenými jako firma ve společném vlastnictví za účelem provozování činnosti společného podniku.

Pobočky a dceřiné společnosti jsou obvykle zakládány buď jako společnosti s ručením omezeným (limited copany – Ltd.), nebo společnosti omezené vlastnictvím akcií. Ltd. je společnost nejméně s 5 a nejvíce s 21 akcionáři s tím, že každý akcionář je zodpovědný do výši vloženého kapitálu. Společnost omezená vlastnictvím akcií je založena sedmi nebo více akcionáři s tím, že celkový kapitál společnosti je rozdělen na akcie a každý akcionář je zodpovědný dle množství upsaných akcií. Dva další druhy společností jsou tzv. neomezená společnost (unlimited copany) a společnost s omezenou odpovědností akcionářů (unlimited company with limited liability shareholders.).

Postup při registraci firmy na Tchaj-wanu

Pomocí on-line žádosti vyhledejte jméno společnosti, požádejte o zápis do obchodního rejstříku a přidělení identifikačního čísla daňového poplatníka, zároveň si zažádejte o pracovní pojištění (tzv. labor insurance), zdravotní pojištění a penzijní připojištění na Bureau of Labor Insurance a zaregistrujte se u Council of Labor Affairs v souvislosti s pravidly týkající se práce.

Dostupnost jména Vaší společnosti si můžete ověřit online. Žádosti o registraci firmy lze provést prostřednictvím Company and Business One-stop Service Request. Žádost a registrační formulář s razítkem společnosti musí být doručeno na registrační úřad. S účinností od 14. dubna 2014 mohou podnikatelé osobně žádat o registraci firmy, jakož i uploadovat naskenovaný registrační formulář s razítkem firmy pomocí elektronického podpisu na webové stránce Company and Business One-stop Service Request.

Doba přezkumu byla zkrácena na 2 dny. Jeden den je tedy věnován vyhledávání, rezervaci a žádosti. Státní úředníci jsou povinni přezkoumat žádost žadatele hned druhý den po podání. Na konci druhého dne si žadatel může vyzvednout z Ministerstva hospodářství (MOEA) svou schválenou žádost (pokud je žádost schválena). V opačném případě je schválená žádost během 4 dnů zaslána elektronickou cestou žadateli.

Podmínky pro zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku musí obsahovat tyto náležitosti: název společnosti, obchodní účel, vklady akcionářů, poměr přerozdělování zisku, sídlo kanceláře, počet a jména vedoucích funkcionářů, způsob vydávání veřejných oznámení apod.

Žádost o identifikační číslo daňového poplatníka probíhá ve stejnou dobu. Labor Insurance Bureau nyní přijímá tzv. 3 v 1 žádost, jelikož obsahuje žádost o pracovní pojištění, zdravotní pojištění a penzijní připojištění. Tento nový přístup urychluje proces vyřízení žádosti na 5 - 7 pracovních dnů. Všechny firmy mohou zažádat o National Health Insurance (NHI) bez ohledu na počet zaměstnanců, ale pouze podniky s pěti a více zaměstnanci se mohou ucházet o pracovní pojištění (LI). Žádost o zdravotní pojištění, pracovní pojištění a penzijní připojištění může být podána v jedné konsolidované podobě. Žádosti stahujte na webových stránkách Bureau of Labor Insurance.

 • V případě, že se rozhodnete podat žádost a předložit potřebné dokumenty pro založení společnosti prostřednictvím on-line registrace, bude vám účtován registrační poplatek ve výši 300 NTD.
 • Doba vyřízení: 7 dní
 • Odhadované náklady: 150 NTD (online) nebo 300 NTD (vládní poplatek) + 0,025 % kapitálu (v případě, že registrační poplatek činí méně než 1000 NTD)

Firemní razítko

 • V případě, že se rozhodnete podat žádost a předložit potřebné dokumenty pro založení společnosti prostřednictvím on-line registrace, bude vám účtován registrační poplatek ve výši 300 NTD.
 • Doba vyřízení: 7 dní
 • Odhadované náklady: 150 NTD (online) nebo 300 NTD (vládní poplatek) + 0,025 % kapitálu (v případě, že registrační poplatek činí méně než 1000 NTD)

Předložit závěry auditu (CPA)

 • Podnikatel rovněž musí prokázat dostatek investičního kapitálu v souvislosti s pokrytím nákladů při založení firmy tím, že předloží závěry auditu na Ministerstvo hospodářství (Article 7 of Regulations Governing Certification of Capital upon Registration Applications of Companies). Podnikateli se dále umožňuje připojit osvědčení o auditu od nezávislého autorizovaného účetní do 30 dnů po zápisu do obchodního rejstříku. Podnikatel může znovu využít online systém na webové stránce One-Stop-Shop Online.
 • Doba vyřízení: 2 dny
 • Odhadované náklady: poplatek v rozmezí 5000 – 20 000 NTD (liší se napříč firmami)

! Všechny žádosti musí být vyplněny v čínštině a k dokumentům, psaným v cizím jazyce (tj. v jiném, než čínštině), by měl být připojen překlad do čínského jazyka. V některých případech je akceptována dokumentace v angličtině. Většinou je také vyžadována legalizace dokumentů tchajwanskou zahraniční kanceláří v zemi žadatele. !

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Bez masivního marketingu a reklamy nelze v podmínkách ostré konkurence na tchajwanském trhu uspět. Spotřebitel je doslova zavalen reklamou na každém kroku a proto firma, která chce svůj produkt dostat do povědomí zákazníků, nesmí litovat prostředků pro tyto účely. Při přípravě marketingové kampaně je nanejvýš potřebné navázat spolupráci se specializovanou místní agenturou, která je seznámena s mentalitou tchajwanského obyvatelstva i s místním mediálním trhem.

I přesto, že místní partner / agent Vám může poskytnout dobré rady o tom, kde a jak inzerovat, doporučujeme zvážit také účast na významných veletrzích a využití reklam v příslušných odborných časopisech, které mohou pomoci zvýšit prodej Vašich výrobků na tchajwanském trhu.

Níže uvádíme seznam nejvýznamnějších tchajwanských novin / magazínů zaměřených na obchod:

Nejvýznamnější veletrhy na Tchaj-wanu pro rok 2018:

 • 2018 Smart City Summit & Expo ve dnech 27. - 30.3.2018 (smart city)
 • Secutech 2018 ve dnech 25.-27.4.2018 (ICT, kybernetika či IoT)
 • Taipei AMPA AutoTronics ve dnech 11.-14.4.2018 (automobilový průmysl)
 • Taipei Intelligent Machinery & Manufacturing Technology Show ve dnech 9.-12.5.2018 (chytré strojírenství a zpracovatelský průmysl)
 • COMPUTEX Taipei ve dnech 5.-9.6.2018 (ICT a IoT)
 • MEDICARE TAIWAN ve dnech 21.-24.6.2018 (zdravotnictví)
 • FOOD Taipei ve dnech 27.-30.6.2018 (potravinářský průmysl)
 • Automation Taipei Int´l ve dnech 1.-4.8.2018 (Průmysl 4.0)
 • SEMICON Taiwan ve dnech 5.-7.9.2018 (mikroeletrkonika)
 • Discover Advanced Trends in E-commerce ve dnech 28.-30.9.2018 (e-commerce, start-up)
 • Taipei Innovative Textile Application Show ve dnech 16.-18.10.2018 (textilní průmysl)
 • Taiwan Int´l Photovoltaic Exhibition ve dnech 19.-21.10.2018 (fotovoltaické systémy a technologie)
 • Taiwan International Machine Tool Show ve dnech 7.-11.11.2018 (strojírenství)
 • Taipei Int´l Wine and Spirit Festival ve dnech 16.-19.11.2018 (potravinářský průmysl)

Přehled dalších mezinárodních výstav a veletrhů lze vyhledat na specializovaných internetových stránkách tchajwanské vládní agentury na podporu exportu TAITRA.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Tchaj-wan se trvale řadí na přední příčky zemí, které získávají patentová práva v USA (třetí za Japonskem a Německem). Rychlý průmyslový rozvoj v posledních letech přinesl bezprecedentní nárůst žádostí o patenty a ochranné známky, které schvaluje a certifikáty vydává tchajwanský úřad pro intelektuální vlastnictví (Taiwan Intellectual Property Office – TIPO) v rámci Ministerstva hospodářství.

Ochrana práv duševního vlastnictví je pro tchajwanský průmysl tématem číslo jedna, jenž je založený na vědomostech a duševním bohatství. Tamější průmysl se stal nejdůležitější hybnou silou ostrovní ekonomiky od doby, kdy se tradiční výrobní odvětví přesunula do jiných zemí, jelikož již nebyla konkurenceschopná. Problém ochrany práv duševního vlastnictví se tak přesunul z výrobní sféry do sféry intelektuální, zahrnující otázku patentování, autorských práv a designu polovodičů. Na rozdíl od minulosti se tak stále více tchajwanských výrobků stává terčem pirátství. Tchajwanská vláda přikládá IPR velký význam z důvodu dlouhodobého ekonomického a kulturního rozvoje země a proto vynakládá značné prostředky též do mediální kampaně, která informuje veřejnost o významu ochrany IPR. Mimo jiné, na pomoc profesionálům v oblasti ochrany duševního vlastnictví se na Tchaj-wan v červnu 2005 zřídila specializovaná školící instituce, tzv. Taiwan Intellectual Property Training Academy (TIPA).

Tchaj-wan z hlediska svého specifického postavení není členem World Intellectual Property Organisation (WIPO), avšak přistoupil k WTO, TRIPS (WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), IPEG a zároveň podepsal řadu bilaterálních smluvních ujednání (např. i s ČR - Memorandum o porozumění o spolupráci mezi TIPO a ÚPV ČR).

Pro bližší informace o registraci copyright, trademark atd. kontaktujte obchodní úsek ČEKK Tchaj-pej na commerce_taipei@mzv.cz.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

V červenci 2009 přistoupil Tchaj-wan k dohodě Světové obchodní organizace (WTO) o veřejných zakázkách (GPA). Kontrakty spravované vládními orgány dosáhly hodnoty 2,3 mld. USD / 1615 projektů v roce 2016. Nejvíce projektů (476) bylo vyhlášeno Ministerstvem dopravy a komunikací (MOTC) v celkové výši 1,3 mld. USD, následované Ministerstvem hospodářství (293 mil. USD) a Státní radou pro vědu (163 mil. USD).

TOP 3 projekty v roce 2016

klasifikace kontraktu

Ministerstvo dopravy a komunikací

klasifikace kontraktu

Ministerstvo hospodářství

klasifikace kontraktu

Státní rada pro vědu

5132

460 mil. USD

884

81 mil. USD

493

52 mil. USD

5131

418 mil. USD

865

36 mil. USD

94

52 mil. USD

5129

62 mil. USD

5133

32 mil. USD

5139

18 mil. USD

celkem

1,3 mld. USD (-23 %)

celkem

293 mil. USD (+36 %)

celkem

163 mil. USD (+3 %)

Vládou řízené subjekty v roce 2016 vyhlásily celkem 873 projektů v hodnotě 3,2 mld. USD (-11 %). Na prvním místě se umístila státní energetická firma Taiwan Power Company, jež vyhlásila 264 projektů v celkové výši 1,3 mld. USD, následované National Taiwan University Hospital v hodnotě 716 mil. USD a Chinese Petroleum Corporation, Taiwan (CPC Taiwan) v hodnotě 335 mil. USD.

! Probíhající veřejné zakázky lze vyhledat na stránkách Government eProcurement System, zde se lze také seznámit s obecnými informacemi o zadávání veřejných zakázek na Tchaj-wanu. Dohled nad veřejnými zakázkami na Tchaj-wanu má na starosti Public Construction Commission. !

Klíčovým orgánem, zodpovědným za celkovou koordinaci a plánování velkých veřejných projektů na Tchaj-wanu je Council for Economic Planning and Development (CEPD), který podléhá vládě (Executive Yuan). Většina z těchto projektů je z oblasti dopravní infrastruktury, energetiky a ochrany životního prostředí. Další velké plánované projekty se týkají výstavby účelových zařízení, jako jsou nemocnice, stadiony, muzea a výstavní haly. Kontrolním orgánem nad těmito projekty je Ministerstvo dopravy a komunikací (Ministry Of Transportation and Communications – MOTC), Ministerstvo hospodářství (MOEA), Ministerstvo životního prostředí (Environment Protection Administration – EPA), a Ministerstvo vnitra (Ministry of Interior).

Každé ministerstvo musí u větších veřejných projektů předložit návrh rozpočtu, časový plán a důvodovou zprávu CEPD. CEPD následně ověří proveditelnost a přidá důležitost navrhovaných projektů a poté tento seznam dále postoupí na Directorate General of Budget, Accounting and Statistics (DGBAS) pro alokaci rozpočtových prostředků. V dalším kroku Executive Yuan předkládá návrh alokace prostředků Legislativnímu dvoru (Legislative Yuan) ke schválení. Po schválení zajišťují odpovědná ministerstva veřejná výběrová řízení v souladu s postupy, stanovenými zákonem o veřejných zakázkách (Government Procurement Act – GPA, nebo Government Procurement Law – GPL).

Public Construction Commission (PCC) je zodpovědná za provádění Zákona o veřejných zakázkách GPA, tj. za dohled nad zadáváním veřejných zakázek, vyřizováním sporů, posuzováním kvalifikace uchazečů a udělováním kontraktů. I když jsou ustanovení tchajwanského GPA periodicky modifikována, v mezinárodní podnikatelské komunitě obecně panuje názor, že navzdory závazkům země ve WTO ne vždy odpovídají mezinárodně uznávaným standardům. Ve vyhlášené zakázce nejčastěji bývá problém v jazyce, kde panuje pouze čínský jazyk. Kromě projektů, které jsou vyhlášeny Tchajpejskou municipalitou, bývá většina projektů vyhlášena pouze v čínštině.

Podle tchajwanské GPA, dokumentace k žádosti o cenovou nabídku (Request For Quotation - RFQ) či výzva k podání nabídky (Invitation to Bid – ITB) musí být veřejně dostupná. ITB obsahující oznámení o tendru, technické požadavky, výkresy, kvantitativní výčet a návrh kontraktu, může být rovněž stažena z internetových stránek PCC v čínštině. Tento mechanismus pro veřejné posouzení umožňuje vznášet připomínky ze strany kterékoliv zainteresované entity, pokud jde o modifikaci projektu, upřesnění podmínek a technických parametrů, opomenutých okolností a dalších aspektů obsahu ITB. Cílem tohoto postupu je umožnit připomínky a úpravy projektu, které zákazník považuje za příhodné, aby se předešlo zbytečným sporům v pozdějším stádiu projektu. Poté je výběrové řízení oficiálně vyhlášeno. Podle zákona GPA musí řízení trvat nejméně 14 dní. Investor může definovat, které z jeho potřeb lze uspokojit tuzemskými, resp. zahraničními dodávkami zboží nebo služeb.

V případě složitějších projektů může zákazník zvolit selektivní výběrovou metodu, v rámci které v prvním kole sestaví užší seznam nejméně tří potenciálních uchazečů. Pouze ty firmy, které projdou prvním kolem, mohou pokračovat dále. Pokud se prvního kola účastní méně než 3 firmy, je investorská organizace povinna zrušit toto výběrové řízení a vypsat řízení nové. V případě obnoveného řízení je lhůta na přijímání návrhů nejméně 10 dní. Počet uchazečů není v tomto případě nijak omezen a může být i nižší než 3.

Dojde-li k tomu, že se nenajde ani jeden uchazeč o projekt, může klient použít zkrácený postup výběru. V takovém případě není povinen veřejně vyhlašovat výběrové řízení a může o realizaci zakázky jednat přímo s jedním nebo dvěma dodavateli.

Nejrozšířenější praxí je přidělování zakázek návrhům s nejnižší cenou. Nicméně pokud jde o zakázky na inženýrské služby nebo dodávky na klíč, jsou často udělovány firmám, které předloží „nejlevnější“ variantu. V případě tohoto scénáře je jmenován hodnotící výbor, který stanoví kritéria výběru. Úspěšní uchazeči musí předložit návrh, který podrobně specifikuje způsob zajištění projektu, a zpravidla jsou vyzváni k provedení prezentace. Hodnotící výbor podle stanovených kritérií jednotlivým návrhům přiřadí skóre a na jehož základě rozhodne, komu bude kontrakt udělen.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Tak jako ve většině vyspělých zemí světa lze obchodní spory řešit prostřednictvím soudů nebo arbitráží. Před uzavíráním obchodních smluv je dobré vymezit příslušnost soudů v případě sporů, pokud je to možné a neodporuje to povaze smluvního vztahu, z něhož by příslušnost právního systému vyplývala jinak.

Tchaj-wan nemá žádná specifická rizika v rámci svého trhu. Problémy mohou být srovnatelné s vyspělými světovými ekonomikami.

Nabídky zboží se v rámci mezinárodního obchodu standardně předkládají v anglickém jazyce, a to zpravidla na bázi CIF do přístavu Keelung (na severním pobřeží) nebo Kaohsiung (na jihu ostrova). Platební styk probíhá ve volně směnitelných měnách (zejména USD). Není však výjimkou dodací parita FOB, kdy dovozce využije služeb tchajwanských dopravců a pojišťoven.

Na počátku navazování obchodní spolupráce se využívají dokumentární platby, zejména neodvolatelný a potvrzený dokumentární akreditiv (L/C - Letter of Credit). Později lze u ověřených a prokazatelně solventních partnerů akceptovat i méně bezpečné platební nástroje, jako je například dokumentární inkaso (D/P - Documents against Payment). Nedoporučuje se přistupovat na platbu směnkou, která má pozdější datum splatnosti.

Platební morálka v zemi je standardně dobrá a v současných stabilních ekonomických podmínkách nejsou obecně známy závažné problémy projevů platební nevůle. Nelze však vyloučit, že se exportér při realizaci inkasa dostane do konfrontace s asijskými kulturními specifiky. Při realizaci dodávek strojů a zařízení je obvyklé vyžadovat akontaci. Při dovozech do ČR se doporučuje poskytovat zálohy na platby jen po konzultaci s bankou.

Pohledávky českých firem po splatnosti se nevyskytují. Tchaj-wan patří k zemím s nízkým úvěrovým rizikem a s vysokým ratingovým ohodnocením. Nicméně i přesto je obezřetné volit dobré zajištění pohledávek a plateb vhodnými platebními nástroji, např. formou neodvolatelných dokumentárních akreditivů, bankovními zárukami renomovaných bankovních domů apod.

Avšak pokud se Vaše firma stane obětí obchodního podvodu, doporučujeme následující postup:

U nákupu zboží poměrně nízké hodnoty

 • Ujistěte se, že jste tchajwanské firmě poslali jasnou a srozumitelnou zprávu popisující stav situace prostřednictvím e-mailu a telefonu či také přes Facebook a LinkedIn (nejlépe na manažera společnosti). (Chyby se stávají, takže se musí nejprve eliminovat tato možnost.)

Pokud neobdržíte žádnou odpověď do 5ti pracovních dnů:

 • Podejte stížnost na organizaci, přes kterou jste obchod zrealizovali (např. TaiwanTrade, Alibaba, ebay apod.) nebo na instituci zprostředkovávající vaší platbu (např. PayPal nebo Western Union apod.).
 • Nahlášení podvodných a problematických transakcí pomůžou ochránit další zákazníky před nekalými praktikami obchodu.

U nákupu zboží značně vysoké hodnoty

 • Ujistěte se, že jste tchajwanské firmě poslali jasnou a srozumitelnou zprávu popisující stav situace prostřednictvím e-mailu a telefonu či také přes Facebook (nejlépe na manažera společnosti).

Pokud neobdržíte žádnou odpověď do 5ti pracovních dnů:

 • Podejte formální stížnost, avšak neinformujte o tomto kroku podvodnou firmu.
 • Bez prodlení si připravte ucelený soubor důkazů. Pořiďte si kopie veškeré korespondence, předložených dokladů, fotografií nebo licencí atd.
 • Obraťte se na obchodní oddělení tchajwanského zastoupení v ČR a na ekonomický úsek českého zastoupení na Tchaj-wanu vč. případných obchodních komor v relaci s Tchaj-wanem (např. CzechTrade apod.).
 • Informujte je o Vaší situaci vč. důkazů, které jste si sestavili, a požádejte je, aby se obrátili na příslušné tchajwanské úřady.

Zároveň firmám doporučujeme vyhledat pomoc u místní právnické firmy, která má s řešením podobných případů zkušenosti.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti

Tchajwanci mají podnikavý přístup k životu, jejich obecně přijatým krédem je „tvrdě pracuj a usilovně šetři“. Práce je pro ně na prvním místě a jejich celoživotním cílem jsou tzv. „tři velké přínosy“: dům, auto a syn. Jakmile těchto cílů dosáhnou, získají vytouženou „tvář“. „Tvář“ je něco podobného jako reputace a získává se dary a projevy ochoty, jejíž podstatou je velkorysost. Ten, kdo obdarovává, získává tvář, zatímco obdarovaný ji neztrácí. Tradiční model rodiny stále přežívá, ale s rostoucí střední vrstvou se zvyšuje i konzumní způsob života (luxusní výrobky jdou stále více na odbyt) – prim hrají nové technologie, ale i kultura a cestování.

Při setkání si lidé podávají ruce, neuklánějí se s výjimkou formálních společenských příležitostí. Dárek nebo navštívenku je zdvořilé podávat oběma rukama, což symbolizuje darování z celého srdce. V tchajwanské společnosti je mimořádně důležitá dochvilnost. Nedochvilnost je vykládána jako nedostatek respektu k partnerovi a může se stát, že ten plánované setkání zruší.

Jedním z aspektů tchajwanské kultury, který může cizince zmást nebo dokonce rozzlobit, je smích. Tchajwanci se smějí jindy než my, především když jsou na rozpacích nebo když chtějí odlehčit nepříjemnou situaci. Smích může také zakrývat překvapení či nesouhlas s nevhodným návrhem nebo dotazem. Tchajwanský partner je schopen sdělit šokující zprávu či negativní názor s úsměvem. Zpravidla jim činí obtíže přímočaře formulovat negativní stanoviska, proto je důležité při jednání umět číst mezi řádky a být trpělivý. Ale i oni mají smysl pro humor, jen je dost jiný. Humor oceňují Tchajwanci spíše neosobní, záporně se staví k netrpělivému, agresivnímu, prudkému či žoviálnímu jednání ze strany partnera. Zásadní je pro Tchajwance „neztratit tvář", proto je třeba opatrnosti při kritice a žádosti o výrazné ústupky. Evropská slušnost vůči ženám, např. pomoci se zavazadlem či do kabátu, vyvolá spíše rozpaky. Namísto podpisu smlouvy obvyklého u nás běžně používají razítka se jménem.

Vztahy mezi lidmi

Tato oblast známá pod výrazem guanxi („kuan-ši") stále hraje významnou úlohu při vytváření podmínek pro uzavření obchodní transakce. Partneři z Evropy by měli vnímat, že „guanxi“ je v zásadě nemožné vybudovat bez tchajwanského elementu. Jinými slovy, žádný cizinec, i když bude na Tchaj-wanu pracovat 20 let, nemá „skutečné“ guanxi. Guanxi je synonymem pro „chodili jsme spolu do školy“, „naši tátové jsou bývalí spolužáci“, „pracovali jsme spolu 10 let na centrále“, „je to moje teta“. Takové guanxi lze jen těžko dohánět a proto je účast čínských spolupracovníků či partnerů při vstupu a působení na trhu zcela zásadní. Vzájemné poznání a potřebné známosti jsou tak pro získání důvěry partnera a uzavření kontraktu důležité. Z toho důvodu zahraniční partner musí počítat s tím, že někdy musí absolvovat několik návštěv a jednání.

Styl obchodního jednání

Tchajwanci při jednání bývají velmi dobře argumentačně vybavení, oplývají velkou dávkou trpělivosti a jdou asertivně za svým cílem. Pokud jde o jednání na nejvyšší úrovni, budou tchajwanští představitelé mít velmi přesnou a aktuální informaci o situaci v České republice. Myšlení tchajwanských vyjednávačů je značně koncepční, uvažují o všem s perspektivou mnoha let dopředu. Při jednání se ukazuje jejich trpělivost, psychická odolnost, negociační slušnost a skromnost. Znalost angličtiny je na dobré úrovni. Je zásadní chybou nemít velkou zásobu vizitek, pro podniky více obchodující s Tchaj-wanem se vyplatí mít je i s tchajwanským překladem. Tituly (Ing. apod.) se nepoužívají, důležité je uvedení funkcí a respektování jejich hierarchie. Vizitky, listiny, dary (velmi důležité) apod. se podávají a přebírají oběma rukama. Není také vhodné schovávat vizitku do kapsy v přítomnosti jejího majitele. Často je užitečné umístit vizitku na stůl před sebe během schůzky – pomáhá to zapamatovat si jméno a funkci obchodního partnera. Doba oběda je „svatá", jednání by tedy mělo být nejlépe od 9 do 11 hodin, odpoledne od 14 do 16 hodin. Pro dosažení cílů tchajwanský partner nešetří časem a je schopen protáhnout jednání až do pozdních hodin, či dojít k dohodě v časovém prostoru, který již zahraniční strana považuje za ztracený.

Klíčová je v obchodním jednání funkce majitele firmy. Nelze podceňovat hierarchii. Do konferenčního sálu vstupují jako první šéfové delegace a oni vyjednávají. Partneři by měli dbát na to, aby si byli rovni postavením. Členové týmu by neměli vyjadřovat názory odlišné od názoru lídra. Majitel firmy či CEO by měl být u všech jednání s partnerem, zejména pokud na tchajwanské straně jedná „nejvyšší“.

Velmi se cení přesnost – pozdní příchod na schůzku je osobní urážkou. Schůzka začíná přivítáním hostitele – šéfa týmu. Následně by to měla oplatit druhá strana (příslušně k postavení). Diskuse o banálních věcech má uvolnit atmosféru a navodit příjemnou náladu. Potlesk může být způsobem přivítání návštěvy ve firmě. Měl by být opětován.

V přítomnosti nesmíte gestikulovat, dělat grimasy, dotýkat se někoho nebo poklepávat na rameno, bezdůvodně se smát! Tchajwanci si cení střízlivého chování a klidu. Nesnášejí také ukazování prstem – pokud chcete na něco ukázat prstem, udělejte to celou dlaní.

Dalším důležitým momentem je fakt, že co je jeden den dojednáno, není nutně „startovací“ pozicí pro nadcházející jednání. Je běžné, že se musí začít tak trochu od začátku. I zde je tedy nutné se vyzbrojit trpělivostí a vést si podrobné záznamy z jednání. Všechny důležité otázky by měly být zmíněny na začátku partnerství, později už k tomu nebude prostor, resp. otázky by mohly vyvolat „ztrátu tváře“. Je tedy lepší zmínit problémové otázky na začátku vztahu s tím, že se k nim vrátíte.

Pozdravy

S přivítáním nebo rozloučením počkejte na iniciativu tchajwanského partnera. Obvykle je přijatelné západní podání ruky. Někdy se však můžete dopustit chyby, protože podle tchajwanské tradice je postačující úklon. Líbání na tvář je považováno za příliš intimní a určitě nevhodné na prvních schůzkách. Je třeba si také všímat způsobu oslovování obchodních partnerů. Při oslovování používají příjmení, které se správně uvádí na vizitkách a listinách na prvním místě na rozdíl od naší praxe, Tchajwanci se však již značně poevropštili, a tak v mnoha případech svá příjmení uvádějí po vzoru naší praxe až za jménem. Pokud má někdo vědecký titul, je třeba jej uvést před příjmením. Mějte na paměti také to, že Tchajwanci neradi přecházejí s obchodními partnery na „ty“.

Oblečení, pracovní jednání

Pro formálnější a důležitá jednání je samozřejmostí vždy tmavý oblek a obuv, tónované kravaty. Nejsou přípustné smokingy. Pro běžná obchodní jednání postačí košile s dlouhým rukávem, kravata a tmavé kalhoty. V létě muži nemusí nosit kravaty nebo saka. Akceptují se tmavé kalhoty a košile rozepnuté pod krkem. Obchodní etiketa pro ženy předpokládá tmavé sukně nebo kostýmy a boty na nízkém podpatku. Mini sukně, okázalé klenoty nebo hluboce vystřižené halenky nedělají dobrý dojem.

Úřední jazyk

Úředním jazykem je mandarínská čínština (používá se nezjednodušené znaky - na rozdíl od ČLR). Dalšími nejvíce používanými jazyky jsou tchajwanština Hokkien (minnanésština) a jazyk etnické skupiny Hakka. Kromě toho má každá z původních etnických skupin (celkem představují 2 % obyvatel) svůj vlastní jazyk.

Prodejní a pracovní doba, dny pracovního volna

Prodejní doba se liší v závislosti na typu obchodů. Většina obchodů je otevřena každý den zhruba od 9 do 21 hod. Velké nákupní řetězce jsou obvykle otevřeny od 10 do 23 hod., obchodní domy do 21 až 22 hod. Nepřetržitou otevírací dobu mají obchody sítě malých samoobsluh jako 7-ELEVEN (Tchaj-pej má nejhustší síť v Asii vůbec).        

Běžná pracovní doba je stanovena na max. 8 hodin denně. Od 1.12.2016 maximální povolená pracovní doba je 40 hod. týdně. Pokud zaměstnavatel vyžaduje práci přesčas, musí získat povolení od svazu práce nebo řídícího pracovního výboru. Maximální délka přesčasu jsou 4 hod. denně nebo 46 hod. měsíčně. Od 21.12.2016 musí zaměstnavatel zaručit 2 dny odpočinku týdně. Avšak závisí na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na určení těchto dvou dnů. Nicméně běžná dohoda je sobota a neděle, s tím, že sobota může být pohyblivá. Kromě toho, od 1.10.2016 zaměstnanec může pracovat maximálně 6 po sobě jdoucích dnů v týdnu.

Oficiální dny pracovního volna v r. 2018 (*pohyblivé svátky)

 • 1. ledna Nový rok
 • 15. února - 20. února Čínský Nový rok*
 • 28. února Den míru
 • 4. dubna Den dětí
 • 5. dubna Památka zemřelých*
 • 1. května Den práce
 • 18. června - Festival Dračích lodí*
 • 24. září - Podzimní festival*  
 • 10. října - Svátek

Připadne-li svátek na úterý nebo čtvrtek, vláda obvykle přesune pracovní volno z předchozí nebo následující soboty tak, aby vznikl prodloužený čtyřdenní víkend (tj. volno je SO-ÚT nebo ČT-NE a pracuje se místo toho o nejbližší sobotě).

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Mezi Českou republikou a Tchaj-wanem je platná dohoda o bezvízovém pobytu nepřesahujícím 90 dní. Pro turistický (nevýdělečný) pobyt na Tchaj-wanu nepřesahující 90 dní tedy občan České republiky předkládá při vstupu cestovní pas ČR, který je platný ještě minimálně 6 měsíců od vstupu na území. Před cestou do země doporučujeme informovat se o aktuálních podmínkách vstupu na Tchajpejské ekonomické a kulturní kanceláři v Praze. Zde můžete také požádat o víza pro jiný účel pobytu než turistický (studentská, pracovní, obchodní apod.). Doporučujeme navštívit stránky České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-pej.

Dne 18. dubna 2016 byl zahájen program pracovní dovolené pro mládež. S žádostí o udělení příslušného víza se prosím obraťte na Tchajpejskou ekonomickou a kulturní kancelář v Praze. Podrobnosti k podání žádosti a podmínkám platnosti uděleného víza naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Tchaj-wanu. Roční kvóta v rámci tohoto programu je 100 žadatelů.

Další informace o vstupu a pobytu

Obecné, průběžně aktualizované informace o podmínkách vstupu a pobytu na Tchaj-wanu je možno najít v anglické verzi na stránkách konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí.

Na území Tchaj-wanu nejsou místa se zvýšeným bezpečnostním rizikem pro cizince. Hlavním rizikem, turisty často podceňovaným, jsou tajfuny přicházející v letní a podzimní sezoně. Doporučujeme proto sledovat předpovědi počasí a v případě blížícího se tajfunu respektovat pokyny místních úřadů.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Skutečnost, že podnikatel je výhradním vlastníkem podniku, sama o sobě nezakládá právo cizince na práci a pobyt na Tchaj-wanu. To je výsledkem řízení, které hodnotí rozsah investice a přistěhovalecký statut cizince. Zaměstnávání cizinců na Tchaj-wanu je však zcela běžné, přičemž regulační opatření spadají do kompetence orgánů státní správy: Workforce Development Agency, Bureau of Consular Affairs, National Police Agency příp. Department of Labor (Taipei). Doporučuje se proto před rozhodnutím o zaměstnání na Tchaj-wanu ověřit si aktuální požadavky na internetových stránkách těchto institucí. Při zaměstnávání cizinců je v zásadě uplatňována tato politika:

Pracovní povolení (Work Permits)

Tchajwanský zaměstnavatel je zodpovědný za získání pracovního povolení pro cizince na Tchaj-wanu. Zaměstnavatel, který má v úmyslu zaměstnat cizince na Tchaj-wanu, musí nejprve podat žádost u National Immigration Agency o pracovní povolení pro cizince. Žádost o pracovní povolení musí být podána v čínském jazyce. Dále jsou vyžadovány pasové fotografie budoucího zaměstnance a další podpůrné dokumenty, jako je fotokopie uchazečova životopisu, pas (kopie datové stránky s fotografií), smlouva o zaměstnání, lékařská zpráva z autorizované nemocnice, doklad o vzdělání a doklad o předcházející praxi. V případě všech cizojazyčných dokumentů jsou požadovány ověřené překlady do čínštiny. Proces schvalování pracovního povolení trvá zpravidla asi dva týdny. Jakmile je povolení schváleno, je vydán oficiální schvalovací dopis a zaslán doporučenou poštou zaměstnavateli. Tento dopis, který je dokladem o vydání pracovního povolení pro budoucího zaměstnance, je vyžadován rovněž při žádosti o povolení k pobytu na Tchaj-wanu.

Zaměstnanecká PASS karta

Zaměstnanecké PASS karty jsou vydávány National Immigration Agency a jsou udělovány cizincům pracujících v profesních nebo jiných technických oborech (celkem 7), více o jednotlivých oblastech naleznete zde. Tato karta je postavena na stejnou úroveň jako pracovní povolení, osvědčení o dlouhodobém pobytu či povolení ke zpětnému vstupu (tzv. re-entry permit). Žádost o zaměstnaneckou PASS kartu podejte před příjezdem na Tchaj-wan na tchajwanském zastoupení ve vaší zemi. Potřebné dokumenty k žádosti o tuto kartu jsou stejné jako pro pracovní povolení či k osvědčení o dlouhodobém pobytu na Tchaj-wanu. Více informací o zaměstnanecké PASS kartě naleznete zde.

Vízum k dlouhodobému pobytu

Po získání pracovního povolení musí budoucí zaměstnanec požádat o dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání (resident visa). Pokud na Tchaj-wan přicestoval bezvízově, je možno změnit jeho statut bez toho, aby opouštěl území Tchaj-wanu, pokud o to požádá Ministerstvo zahraničních věcí (Bureau of Consular Affairs at the Ministry of Foreign Affairs) v Tchaj-peji, Taichungu nebo v Kaohsiungu. Pokud se nenachází na Tchaj-wanu, musí požádat o vízum k dlouhodobému pobytu v nejbližší reprezentační kanceláři Tchaj-wanu.

Osvědčení o dlouhodobém pobytu (Alien Resident Certificate)

Po obdržení dlouhodobého víza za účelem zaměstnání povolení je cizinec povinen požádat o osvědčení o statutu rezidenta (Alien Resident Certificate) prostřednictvím imigrační policie, která je složkou Národní policejní správy Ministerstva vnitra (National Police Agency of the Ministry of Interior). Více informací naleznete zde.

Cizinci se statutem rezidenta na Tchaj-wanu

Pro zaměstnávání cizinců, kteří mají trvalý pobyt na Tchaj-wanu, platí odlišná pravidla. Například cizinec, který se na Tchaj-wanu oženil a získal platné povolení k trvalému pobytu, je oprávněn být zaměstnán i bez pracovního povolení. Jako držitelé povolení k trvalému pobytu mohou požádat o trvalé pracovní povolení přímo Ministerstvo práce a nemusejí o něj žádat prostřednictvím svého zaměstnavatele.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je na vynikající úrovni a tomu také odpovídají i ceny, avšak pro cizince zejména z EU a dalších vyspělých států je zdravotnictví na Tchaj-wanu stále cenově dostupné. Nicméně, ČEKK Tchaj-pej doporučuje všem cestovatelům na Tchaj-wan sjednat standardní zdravotní cestovní pojištění. Všechny poplatky je třeba hradit ihned po ošetření či zákroku. V nemocnicích je obvykle zvláštní oddělení pro zahraniční pacienty, které jim pomůže v orientaci a zajistí ošetření v příslušném oddělení.

Lze doporučit Taipei Medical University Hospital. Seznam dalších zdravotnických zařízení v Tchaj-pej lze nalézt na stránkách magistrátu Tchaj-peje.

Za ošetření i léky je vždy nutno platit předem a teprve poté vypořádat záležitost se svojí zdravotní pojišťovnou v ČR. Uchovejte si proto všechny doklady a dokumenty vystavené doktorem.

Při zachování běžných hygienických pravidel nehrozí nebezpečí nákaz.

Očkování

Před cestou na Tchaj-wan není žádné očkování povinné. Mezi doporučená patří očkování proti žloutence typu A i B a břišnímu tyfu.

Očkování proti vzteklině je doporučeno především při pobytu v odlehlejších oblastech nebo na venkově, při plánovaných výletech na kole nebo do jeskyní a při dlouhodobějších pobytech. V roce 2013 se na Tchaj-wanu objevila po několika desítkách let vzteklina mezi divoce žijícími zvířaty (jezevci) a následně bylo zaznamenáno několik případů infikace polodivokých psů.

Očkování proti japonské encefalitidě je doporučeno především při pobytu na venkově nebo v odlehlejších oblastech země, a to zejména při dlouhodobějších pobytech v období dešťů (květen-říjen).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: