Technologická agentura ČR hledá příležitosti ke spolupráci s USA v dopravním výzkumu

28. 11. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Technologická agentura ČR hledá příležitosti ke spolupráci s USA v dopravním výzkumu Ve dnech 26. a 27. října 2017 navštívil Washington, DC zástupce Technologické agentury ČR (TAČR), který se připojil k delegaci náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Kovačovské při jednání na Ministerstvu energetiky k česko-americké civilní jaderné spolupráci.

ZÚ Washington připravil pro TAČR také doprovodné jednání na US Department of Transportation, které navázalo na návštěvu náměstka místopředsedy vlády Arnošta Markse (16. – 18. října 2017) a předchozí delegaci ministra dopravy Ťoka.

Zatímco jmenovaní vysocí představitelé hovořili především s vedoucími pracovníky, jednání s TAČR se soustředilo na úroveň programových manažerů. Department of Transportation je jedním z menších a relativně méně známých poskytovatelů podpory pro aplikovaný výzkum. V souladu se svým mandátem se soustředí na financování univerzitních výzkumných center, která plní roli nejen výzkumnou, ale i vzdělávací. Na mezinárodní úrovni potom pracuje v režimu tzv. twinningu, tedy dvojího hodnocení kolaborativně formulovaných projektů, kde každý z partnerů – poskytovatelů financuje vlastní část uchazečského konsorcia.

Podobně jako jiní poskytovatelé v USA hraje Department of Transportation významnou roli ve formulaci agendy, která bude podporována, v provozu nástrojů podpory a skrze podřízené organizace také v samotném vývoji. Externí partneři potom vedou pokročilý vývoj a zavádění nových poznatků a technologií do praxe. Strategický plán výzkumu, vývoje a technologií, který svým zaměřením odpovídá tzv. koncepci poskytovatele v prostředí české výzkumné politiky, akcentuje 4 široká témata – dopravní politiku, nastupující technologie, koordinovaný výzkum a velká data. Za cíle označuje zvyšování bezpečnosti, posilování mobility, vylepšování infrastruktury a omezování negativních vlivů na životní prostředí.

S ohledem na tyto cíle je výraznou prioritou téma inteligentní mobility, ke kterému Department of Transportation přistupuje z několika různých úhlů, vždy však s důrazem na aplikace a experimentální vývoj. Rozvoj v této problematice směřuje do tří páteřních témat – connected vehicles, automatizace, nastupující technologie, a dvou témat průřezových – interoperabilita a velká data. Zásadní je pro tohoto poskytovatele potom propojení konceptů inteligentní mobility a chytrých měst, od kterého očekává výrazné zvýšení bezpečnosti, zvýšení plynulosti dopravy, snížení spotřeby a emisí a další pozitivní efekty.

Primárním twinningovým partnerem pro projekty dopravního výzkumu a vývoje je EU, přičemž ke vzájemné koordinaci poskytovatelů dochází především prostřednictvím každoročních tematických konferencí, kterých se účastí vždy 25 expertů za každou ze stran. Do budoucna se předpokládá oboustranné navrhování potenciálních twinningových témat (dosud navrhovala pouze EU) a další rozvoj vzájemné komunikace. Přesto se DoT nebrání bilaterálním kontaktům, pokud se spolupráce ukáže jako vzájemně výhodná.

Zástupce TAČR představil relevantní existující programy výzkumné podpory na české straně. Program Centra kompetence se ukazuje být konceptem podobným univerzitním centrům Department of Transportation  a existuje zde také jistý zájmový přesah, neboť několik Center kompetence se dopravní problematice věnuje. Výzkumné programy, které se dotýkají tematických cílů Department of Transportation v ČR ovšem realizuje celá řada dalších organizací.

Závěrem jednání byla shoda na hlubším prozkoumání možností další spolupráce, zejména podpory komunikace mezi univerzitními centry Department of Transportation, Centry kompetence TAČR a dalšími relevantními etablovanými týmy v ČR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Luděk Moravec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek