Tečka za programovým obdobím 2007-2013. Z evropských fondů vyčerpala ČR téměř 25 miliard eur

4. 4. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Česká republika využila 96,4 % vyjednaných prostředků pro programové období 2007-2013. Konkrétně se jednalo o 24,8 mld. EUR z přidělených 25,8 mld. EUR. Programové období bylo ze strany ČR definitivně uzavřeno 30. března, kdy byly do Evropské komise odeslány závěrečné dokumenty všech operačních programů.

„Přínosy projektů podpořených z evropských fondů jsou vidět na každém kroku,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodních vztahů. “Investice z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj tvořily v letech 2007-2013 v České republice 34 % všech vládních kapitálových investic a podílely se na ročním růstu českého HDP ve výši 2 %,“ dodala Letáčková.

„Vyčerpání 96% přidělených peněz považuji za obrovský úspěch naší vlády. Přišli jsme do situace, kdy se evropské peníze čerpaly málo nebo vůbec, chyběly projekty a vůle situaci zlepšit. Díky našemu nasazení a krizovému managementu se podařilo odvrátit hrozbu, že Česko o přidělené peníze přijde,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Díky investicím v oblasti životního prostředí se vybudovalo 4 526 km nových kanalizačních řadů a postavilo se nebo modernizovalo 147 čistíren odpadních vod. Nově je více než 600 tisíc domácností připojeno na vodovody a moderní kanalizaci, což přispívá ke kvalitnějšímu životnímu prostředí v České republice. Jen v povodí Vltavy došlo ke snížení znečistění vody u některých čistíren o desítky procent, a to i v situaci, kdy se znečištění měří ve vzdálenosti několika kilometrů od dané čistírny.

Podporu z evropských fondů získalo 90 % základních a 75 % středních škol. Projekty byly zaměřené na zlepšení podmínek pro vzdělávání, zejména ve čtenářské a informační gramotnosti, matematiky, výuky cizích jazyků a dále pak na vybavení učeben a laboratoří přírodních věd, nebo na využívání ICT.

Prostředky evropských fondů pomohly mnoha podnikům překonat období ekonomické krize v letech 2008 a 2009. Projekty firem zaměřené na inovace a vývoj nových produktů pomohly udržet více pracovních míst (např. formou zkrácených úvazků), než srovnatelné nepodpořené firmy. Díky politice soudržnosti a desítkám tisíc podpořených projektů se podařilo vytvořit více než 94 tisíc nových pracovních míst, z toho více než 6 tisíc v oblasti výzkumu.

Evropské fondy v ČR výrazně přispěly k modernizaci dopravy. Díky investici do vozového parku se stala železnice atraktivnější pro cestující. Např. v regionu Střední Čechy došlo ke zvýšení počtu cestujících přepravených veřejnou hromadnou dopravou o 10 %, v regionu Moravskoslezska došlo k významnému nárůstu podílu bezbariérových vozidel u některých typů až na dvojnásobek a celková produkce emisí klesla průměrně přibližně o polovinu.

Podrobné informace o jednotlivých projektech naleznete v Seznamu příjemců, pro hledání podpořených projektů i ve vašem okolí můžete využít Mapu projektů.

Vliv investic z evropských fondů na HDP v České republice v letech 2007-2015

Vliv investic z evropských fondů na HDP v České republice v letech 2007-2015. Zdroj: MMR

Poznámka: Souhrnná částka nezahrnuje prostředky ve výši 235,5 mil. EUR za Operační program Rybářství a Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, které byly administrovány zvlášť.

Zdroj: TZ ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva financí

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek