Thajsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V Thajsku jsou identifikovány následující příležitosti:
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti
Zemědělský a potravinářský průmysl HS 0105 - Drůbež
  HS 1003 - Ječmen
  HS 1205 - Semena řepky olejky, i drcená
  HS 1514 - Olej řepkový, hořčičný, frakce, chemicky neuprav.
  HS 1522 - Degras, zbytky po zpracování tuků, vosků
  HS 2303 - Zbytky škrobárenské, řízky řepné, bagasa, mláto
  HS 2403 - Výrobky, náhražky tabákové, tb. výtažky, tresti
  HS 0402 - Mléko, smetana zahuštěná, slazená
  HS 0404 - Syrovátka, výrobky z mléka zahuštěné, slazené
Sklářský a keramický průmysl HS 7003 - Sklo lité profilové ploché, válcované, nezprac.
  HS 7004 - Sklo ploché, tažené, foukané, jinak nezprac.
  HS 7008 - Jendotky izolační z několika tabulí, ze skla
  HS 7013 - Sklo stolní do domácnosti, kňské aj. zboží
  HS 7015 - Skla hodinová, brýlová, korekční, dutá ap., koule
  HS 7018 - Perly, imitace perel, drahokamů ap., ze skla
Kovozpracovatelský průmysl HS 7224 - Ocel legovaná ost., v ingotech aj. tvarech, zákl.
  HS 7309 - Nárže, cisterny ap., ze železa a oceli nad 300 l
  HS 8101 - Wolfram, výrobky z něj, odpady, šrot
Strojírenský průmysl HS 8419 - Stroje ke zprac. materiálů změnou teplot
  HS 8457 - Obráběcí centra, stroje obráběcí stavebnicové
  HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů
  HS 8459 - Obráběcí stroje pro vrtání, fré, řezání závitů
  HS 8462 - Stroje tvářecí k opracování kovů, buchary ap.
  HS 8463 - Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů
  HS 8465 - Stroje obráběcí na opracování dřeva, korku ap.
  HS 8479 - Stroje mech. s vlastní indiv. funkcí j. n.
Civilní letecký průmysl HS 8526 - Radiolokátory ap., radiové přístroje pro dálkové řízení
  HS 8805 - Ostatní letecké zařízení, katapulty ap., simulátory
Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 2941 - Antibiotika
  HS 3006 - Zboží farmaceutické jiné
  HS 9401 - Sedadla, na lékařská ap., i proměnitelná v lůžka
Obranný průmysl HS 9302 - Revolvery, pistole, ne jiné střelné zbraně
  HS 9303 - Zbraně střelné, zaříz. využívající výbuchu ost.
  HS 9306 - Bomby, granáty, miny, náboje ap., střelivo ostatní
Železniční a kolejová doprava HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí železnič., tramvaj.
  HS 8607 - Části a součásti žel. nebo tram. kolejových vozidel
  HS 8608 - Materiál kolejový svrškový, bezp. a sign. dopravní zařízení
Energetický průmysl HS 7311 - Nádoby tlakové pro plyn, ze železa n. oceli
  HS 7321 - Kamna, vařiče aj., pro domácn., ze železa n. oceli
  HS 8402 - Generátory na výrobu vodní nebo jiné páry
  HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou
  HS 8413 - Čerpadla i s měř. zařízením, zdviže na kapaliny
 

HS 8414 - Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory aj.

 

HS 8503 - Části motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap.

 

HS 8504 - Transformátory, el. měniče, statické induktory

Vodohospodářský a odpadní průmysl

JS 8414 - Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory aj.

 

HS 8421 - Stroje na čištění a filtraci vody a plynů, odstředivky

 

HS 8479 - Stroje mechanické s vlastní individ. funkcí jinde neuv.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz.

V současnosti probíhá v rámci vládní strategie Thailand 4.0 se zaměřením na průmysl 4.0 podpora nového ekonomického projektu - Východního ekonomického koridoru (Eastern Economic Corridor), který má poskytnout dodatečné investiční pobídky pro zahraniční investory ve výrobě a službách s vysokou přidanou hodnotou. EEC zahrnuje tři provincie Chachoengsao, Rayong a Chonburi na výdhodním pobřeží Thajského zálivu. Projekt má v gesci Eastern Economic Corridor Office. Rozvoj EEC bude do následujícíh let vyžadovat masivní investice jak veřejného, tak především soukromého sektoru, se kterým thajská vláda počítá při realizaci svých cílů na rozvoj dopravní infrastruktury (železnice, letiště, námořní přístavy).

Hlavním cílem thajské vlády do budoucna je využít příležitostí v rámci rozvoje a investic do tzv. "existující S-křivky" a "nové S-křivky" (S-curves) v rámci národní ekonomiky. V obou případech se jedná o 5 sektorů (na každou S-křivku), tedy 10 ovaných sektorů celkem. V rámci stávající S-křivky se jedná o dodatečné investice do závodů a přidávání hodnoty v oblasti nové generace automobilévého průmyslu, chytré elektroniky, vysoce příjmové turistiky, efektivního zemědělství a potravinářských inovací. Zaměření na nové sektory v rámci druhé S-křivky zahrnuje automatizaci a robotiku, letectví, bioenergetiku a biochemii, digitální ekonomiku a zdravotnické technologie a zdravotnictví obecně. Investice v rámci těchto sektorů mají být ze strany thajské vlády bonifikovány, detaily k investičním pobídkám jsou k nalezení na stránkách thajského Výboru pro investice (Board of Investment).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

  • listopad 2018: prezentační seminář českých strojírenských firem na veletrhu METALEX 2018 v Bangkoku (projekt na podporu ekonomické diplomacie).

V Thajsku probíhá v průběhu roku celá řada výstav a veletrhů, především v Bangkoku. Aktuální seznam výstav a veletrhů naleznete na stránce hlavních thajských veletrhů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: