Thajsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna ČR-Thajsko v tis. USD
Rok Vývoz Dovoz Saldo
2013 155954 1131073 -975119
2014 175254 1141270 -966016
2015 162807 1201806 -1039000
2016 146427 1240200 -1093773
2017 180016 1259324 -1079308

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz (z ČR do Thajska) v roce 2017

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 48292
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 28148
39 Plasty a výrobky z nich 26238
48 Papír karton lepenka a výrobky 11149
04 Mléko vejce med vyrobky jedlé živočiš původu 7487
93 Zbraně střelivo části součásti příslušenství 7405
71 Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 7263
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 6750
40 Kaučuk a výrobky z něj 5093
70 Sklo a výrobky skleněné 4288
73 Výrobky ze železa nebo oceli 4045
Dovoz (do ČR z Thajska) v roce 2017

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 582465
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 280432
40 Kaučuk a výrobky z něj 67386
87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 53717
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 41988
71 Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 34679
54 Hedvábí chemické /syntetické nebo umělé/ 33093
39 Plasty a výrobky z nich 23641
83 Výrobky různé z kovu obecných 14083
68 Výrobky z kamene sádry cementu osinku slídy 13566

Zdroj: ČSÚ
Pozn.: Položky uváděny podle Harmonizovaného systému (HS2).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Potenciál pro výměnu v oblasti služeb lze spatřovat především v cestovním ruchu vzhledem k zájmu turistů obou států. Nejvýznamnější překážkou pro vstup českých poskytovatelů služeb na místní trh je velká vzdálenost spojená s jazykovou a kulturní bariérou. Dále je důležité brát v potaz omezení vztahující se na sektor poskytování služeb v Thajsku (např. průvodcovství apod.).

V roce 2017 došlo v oblasti služeb k následující zaznamenané výměně (údaje v mil. CZK):

Služby celkem

Kredit

Debet

Saldo

373,8

1381,3

-1007,4

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

Kredit

Debet

Saldo

6,0

3,8

2,2

Opravy a údržba jinde neuvedené

Kredit

Debet

Saldo

11,6

3,5

8,1

Doprava

Kredit

Debet

Saldo

146,9

1241,9

-1095,0

Cestovní ruch

Kredit

Debet

Saldo

93,0

6,8

86,2

Ostatní podnikatelské služby

Kredit

Debet

Saldo

75,1

42,5

32,6

Zdroj: ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle údajů ČNB v roce 2016 nebyl zaznamenán tok investic z ČR do Thajska. Thajské statitstiky neevidují české PZI v Thajsku samostaně, ČR spadá do kategorie "ostatní země EU". Významnou českou investici v Thajsku však neevidujeme.

V teritoriu neevidujeme firmy typu JV s českou účastí.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně přílohy Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království ze 14. června 1988 sjednaná výměnou nót
  • Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků
  • Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Thajského království
  • Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království ze 14. června 1988 sjednaná výměnou nót
  • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Thajského království
  • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království sjednané výměnou nót
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic
  • Smlouva mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Detailní informace ke smluvní základně.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Na rok 2018 byl schválen malý lokální projekt (MLP) pro realizaci čištění povrchových vod v odvodňovacích kanálech ve městě Chiang Mai na severu země.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: