Tichomořská aliance: české dveře do Ameriky?

10. 5. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Čtyři státy vytvořily společenství, které tvoří třetinu veškerého hospodářského produktu celé Latinské Ameriky. Jde o Mexiko, Kolumbii, Peru a Chile. Aliance může být pro Česko cestou, kudy se vrátí na latinskoamerický trh.

Vyspělé latinskoamerické ekonomiky Mexika, Kolumbie, Peru a Chile. To jsou současní členové Tichomořské aliance. Dosud poměrně málo známá organizace může představovat velmi zajímavou příležitost pro exportéry a investory.

Za čtyři roky své existence toto sdružení dokázalo vytvořit na celém svém území zónu volného obchodu, liberalizovat 92 procent všech cel, zavést společná víza či otevřít několik společných ambasád. Česká republika v současnosti zvažuje možnost podání žádosti o pozorovatelský status v Tichomořské alianci. Získáním pozorovatelského statusu bychom se zařadili po bok dalších 32 států světa.

Patří mezi ně mimo jiné USA, Austrálie, Japonsko, Čína, Indie, ale i Německo, Švýcarsko, Francie či Velká Británie a celá řada dalších zemí, které mají zájem o užší spolupráci s novým integračním celkem. Nejde jen o vyjádření politické podpory zajímavému a životaschopnému projektu, ale těsnější spolupráce může i Česku přinést zajímavé exportní a investiční příležitosti.

Největší burza Latinské Ameriky

Pokud se na Tichomořskou alianci podíváme jako na celek, tvoří osmou největší ekonomiku světa a je zároveň sedmým největším exportérem na světě. Jde o země, které dohromady vytvářejí 35 procent latinskoamerického HDP a generují polovinu celkového obchodu oblasti. Trh je tvořen více než 209 miliony obyvatel (přes 36 procent latinskoamerické populace), přičemž obyvatelstvo je převážně mladé, představuje kvalifikovanou pracovní sílu a vyznačuje se neustále rostoucím kupním potenciálem.

Prohlubováním integrace akciových trhů aliance dochází k vytváření největší latinskoamerické burzy. Co je však nejdůležitější? Jde o stabilní, otevřené ekonomiky a jednoznačně nejdynamičtější země celého regionu. O země, které vyznávají demokratické a tržní principy a respektují pravidla mezinárodního obchodu.

Jednodušší podnikání než v Česku

Podle mezinárodního žebříčku Doing Business, v němž Skupina Světové banky na základě objektivních kritérií porovnává podnikatelské prostředí ve 189 ekonomikách světa, vytvářejí všechny země Tichomořské aliance nejpříznivější podmínky pro podnikání v celém latinskoamerickém regionu. Všechny byly navíc hodnoceny lépe než například Česká republika. Zažitá představa o zaostalých vzdálených trzích bez pravidel tak může být v tomto případě poněkud zavádějící.

Tichomořská aliance hodlá zlepšovat svoji konkurenceschopnost prostřednictvím vytváření a posilování výrobních řetězců, díky nimž mohou být jednotlivé fáze produkce soustředěny do těch členských zemí, které pro danou část výrobního procesu nabízejí největší komparativní výhody. A právě ze zapojení do těchto výrobních řetězců budou moci případně těžit i české firmy, ať již prostřednictvím exportních dodávek, nebo zakládáním podniků přímo v místě. Navíc platí, že podnikatelské a politicko-ekonomické prostředí je ve všech čtyřech zemích aliance relativně příznivé.

Vývoz usnadnily zóny volného obchodu

Exportní či investiční příležitosti je možné nalézt v celé řadě oborů. Perspektivními sektory v zemích Tichomořské aliance jsou především energetika, dopravní infrastruktura, automobilový a strojírenský průmysl. Existuje i vysoká poptávka po dodávkách pro chemický či potravinářský průmysl. Vstup na místní trhy mají čeští exportéři usnadněn dohodami o zónách volného obchodu, které již dříve uzavřela Evropské unie se všemi členy aliance.

České firmy se často zdráhají Latinskou Ameriku vnímat jako potenciální cíl pro svůj další rozvoj. Důvody mohou spočívat nejen v geografické vzdálenosti, neznalosti teritoria, jazyka, kulturních zvyklostí, ale i v předsudcích spojených s místním podnikatelským prostředím. Pomocnou ruku mohou firmám nabídnout jak české zastupitelské úřady, které se nacházejí ve všech čtyřech zemích, tak zástupci agentury CzechTrade, která provozuje své zahraniční kanceláře v Mexiku, Kolumbii a Chile.

Užší spolupráce s Tichomořskou aliancí tak může být odrazovým můstkem pro návrat českých firem do Latinské Ameriky – dříve tradičního exportního regionu, který ani po letech neztrácí na své přitažlivosti.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade. Autor článku: Adam Lorenc, Diplomatická akademie MZV

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek