Togo: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

16. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Hospodářství Toga je silně závislé jak na obchodování se zemědělskými plodinami (káva, kakao a bavlna) tak i na samotné produkci potravin. V zemědělském sektoru je zaměstnáno asi 60% celkové pracovní síly. Togo má jeden z několika málo přírodně-hlubokých námořních přístavů v západní Africe a poskytuje tak relativně bezpečnou zónu pro mezinárodní námořní přepravce. V nedávných letech se zvýšil příliv přímých zahraničních investic díky odkrytí přírodních nalezišť vápence, mramoru a fosfátů.

Hlavními tržními plodinami pro export jsou káva a kakao a vzrůstá také produkce bavlny.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Tožská republika (République Togolaise)

Prezident: Essozimna Gnassingbé Eyadéma (znovuzvolen v dubnu 2015) 

Složení vlády: 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 7,8 mil. (2017)

Průměrný roční přírůstek obyvatel: 2,52 % 

Složení podle věkových skupin: 

 • 0 - 14 let: 40,9%
 • 15 - 24 let: 19,2%
 • 25 - 54 let: 32,79%
 • 55 - 64 let: 4,31%
 • nad 65 let: 3,41 %   

Národnostní složení: 

V zemi žije kolem 37 etnických skupin. Nejpočetnější jsou pouze dvě z nich jižní Ewe a severní Kabyé. Další (Ouatchi,Fon,Adja,Min,Cotocoli,Moba,Gourma,Akposso,Ana,Lamba,Ehoué,Bassari)

Náboženské složení: 

 • křesťané 29 %
 • muslimové 20 %
 • tradiční náboženství 51 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2013

2014

2015

2016

2017

638

657

578

601

611

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2013

2014

2015

2016

2017

5,4

5,0

5,4

5,3

4,4

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitel. cen

2013

2014

2015

2016

2017

1,8

0,2

1,8

2,1

-0,7

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2013

2014

2015

2016

2017

6,9

6,9

 6,81

6,79

6,81

podle údajů IMF

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy

25,3

24,9

24,9

25,1

27,2

Výdaje

29,7

28,3

30,2

29,9

31,7

Saldo

-4,5

-3,4

-5,3

-4,7

-4,5

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: African Economic Outlook 

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2013

2014

2015

2016

2017

-0,57

-0,47

-0,29

-0,36

-0,39

Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

 

Veřejný dluh  (v % HDP)

2013

2014

2015

2016

2017

51,2

57,5

62,3

63,2

71,4

podle údajů IMF

 

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v mil. USD)

2013

2014

2015

2016

2017

507,0

506,1

574,0

 647,6

820

podle údajů WDI, World Development Indicators

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Togo bylo v minulosti nazýváno „Švýcarskem Afriky“. Původně dobrá bankovní soustava, ale začala postupem času upadat. Minimální kapitál pro vstup do bankovního sektoru v Togu a dalších zemích pod kontrolou centrální banky západoafrických států je 20 mil. USD.

 

V zemi operují následující bankovní instituce:

 • Financial Bank Togo
 • Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce
 • Banque Atlantique Togo
 • Banque Régionale de Solidarité
 • Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie
 • Banque Internationale pour l'Afrique au Togo
 • Ecobank Togo
 • Société Inter-Africaine de Banque
 • Union Togolaise de Banque
 • Banque Togolaise de Développement

Lomé bylo také zvoleno za sídlo pro ECOWAS Bank for Investment and Development.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

O roku 2014, je Togo Revenue Authority jediným úřadem pro výběr daní v Togu s větší autonomií než ministerstva. Jednalo se o první pokus o sjednocení celních a daňových služeb mezi 14 zeměmi náležícími mezi frankofonní zónu používající západoafrický frank (West African Economic and Monetary Union) a společenství ekonomik centrální Afriky (Central African Economic and Monetary Community).

 

Daň z příjmu je progresívní a kolísá od 7% do 35% s tím, že prvních XOF 900 000 je od daně oproštěno. Pokud roční příjem překročí částku XOF 15 million, použije se k výpočtu daně z příjmu následující vzorec = (zdanitelný příjem po odečtu XOF 15 000 000) * 0.35 + XOF 3,017 000 XOF. Nerezidentní obyvatelé, kteří stráví v Togu více než 6 měsíců během fiskálního roku mají stejnou povinnost platit daně jako rezidentní obyvatelé.

Další podrobnosti o daňovém systému Toga naleznete: Togo - tax rates

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: