Tonga: Ekonomická charakteristika země

29. 8. 2019

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Rok 2009/2010 byl pro ekonomiku Tongy poměrně obtížný, neboť dopad světové hospodářské krize na tuto malou, otevřenou ekonomiku byl značný. Došlo k poklesu ekonomické aktivity, k poklesu příjmů z turistiky a vývoz stagnoval. Tonga byla v září 2009 zasažena tsunami a v únoru 2010 cyklonem René. Na její ekonomiku mělo vliv i potopení trajektu Princess Ashika v srpnu 2009. Přesto se ekonomická rovnováha země výhledově zlepšuje, inflace je relativně nízká a důvěra ve finanční sektor zůstává zachována. 

Hospodářství království je velmi závislé na remitencích rodinných příslušníků, kteří žijí většinou v Austrálii, na Novém Zélandu a USA. Remitence ve finančním roce končícím 30. 6. 2012 tvořily 15% HDP;  ješte v roce 2008 představovaly celých 30% HDP.

Tonžská ekonomika je ze 45% HDP zadlužená, největším věřitelem je čínská Export-Import banka. Vysoká úroveň externího dluhu představuje největší riziko.

Asijská rozvojová banka spolupracuje s vládou Tonga od roku 1972. Ke dni 31. prosince 2013 Tonga získala 57,79 mil. USD jako půjčku a 43,56 mil. USD ve formě grantů z Fondu rozvoje. Další granty byly použity pro technickou pomoc. Celková částka pomoci se odhaduje na 84,7 mil. USD, které byly rozděleny do sektorů zemědělství, energie, financí, průmyslu a obchodu,veřejného sektoru, dopravy a dalších.

V roce 2013 se inflace zvýšila o 0,2% a růst HDP se pohyboval okolo 0,3%. Národní banka v Tonze, předpokláda, že inflace v červenci 2014 dosáhne 1,8% . Inflace by se ke konci roku 2014 měla pohybovat na 2,2%. Prioritní oblasti vlády jsou makroekonomická stabilita, zejména s ohledem na dluh; zlepšení hospodaření a dosažení udržitelného hospodářského růstu soukromého sektoru. Asijská rozvojová banka spolu s Austrálií budou financovat projekt na stavbu a instalaci panelů na sluneční energii pro devět vnejších ostrovů v hodnotě 6,5 mil. USD. Cílem je snížit náklady elektřiny obyvatelům, kteří používají zejména dieselové generátory, a šetřit přírodní prostředí. V březnu 2013 eurokomisař Piebalgs přislíbil v Aucklandu na Pacifickém energetickém fóru 25,5 mil. EUR do rozvoje obnovitelných zdrojů energie v oblasti, z toho 3 mil. EUR by měly být investovány na Tonze spolu s Asijskou rozvojovou bankou, která má přidat 1 mil. EUR.

Tonga v roce 2014 očekává růst ekonomiky ve výši 1,5% i díky rekonstrukci po ničivém cyklónu.

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

HDP se v jižním Pacifiku obecně oslabil v roce 2013.
Došlo k poklesu poskytnutých soukromých obchodních úvěrů i zpomalení stavební činnosti. V roce 2013 HDP na obyvatele dosáhlo hodnoty přesahující 8000 USD, ekonomika rostla o 1%. Celkově pak HDP dosáhlo hodnoty 4767mil USD v běžných cenách. Na tvorbě HDP se nejvíce podílejí služby 60%, zemědělství 18% a průmysl 20%. Dvě třetiny práceschopného obyvatelstva pracují v zemědělství. Nezaměstnanost se v království pohybuje kolem 13%.

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

odhad

HDP v běž. cenách   mil. $

343

396

447

471

477

494

HDP PPP mil. $

744

777

806

826

847

874

HDP na ob. v $

3345

3845

4333

4551

4605

4752

HDP na ob. PPP

7250

7546

7818

7987

8168

8406

Reálný růst HDP

3,3

3,1

1,9

0,7

1,0

1,6

Deficit běžného   účtu plat. bilance v mil. $

-23

-15

-21

-29

-25

-21

Deficit běžného   účtu plat. bilance %HDP

-6,7

-3,7

-4,8

-6,2

-5,3

-4,2

Vývoz zboží a   služeb % HDP

12,4

14,9

17,6

19,6

na

na

Inflace v %

3,5

3,9

4,6

3,1

3,2

3,9

www.dfat.gov.au/geo/fs/tnga.pdf

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Vláda podporuje rozvoj soukromého podnikání a investic a zvyšuje prostředky plynoucí do zdravotnictví a vzdělávání.  Čelí nezaměstnanosti mladší generace a rostoucím výdajům na státní správu. Tonga má uspokojivou základní infrastrukturu a relativně dobře rozvinutý systém sociálních služeb. 22% obyvatel žije pod úrovní chudoby. 

Tonga disponuje na pacifické poměry velmi dobrou sítí škol, která zajišťuje dobrou vzdělanost obyvatel. Vzdělané vrstvy však ostrovy opouštějí pro lepší budoucnost v cizině. V USA žije přibližně 60 tisíc Tonžanů, na Novém Zélandě 40 tisíc a v Austrálii 20 tisíc.

Rozvojové plány Tongy se zaměřují na zlepšování úrovně zemědělství, rybářství, turistiky a lesnictví. Hlavními pěstovanými plodinami jsou kokosové ořechy, vanilkové lusky a banány, podporuje se rozvoj pěstování dýní.  V živočišné výrobě se orientují na chov vepřů a drůbeže.

K rozvoji rybářství mají napomoci výsledky studie, podle nichž jsou kolem Tongy vody bohaté na tuňáky. Na Tongu v roce 2012 přijelo 57 tis. turistů, vláda marketingově podporuje incomingovou turistiku. Další prioritou rozvoje jsou telekomunikace, urbanismus, dopravní systém a obnovitelné zdroje energie.

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

zpět na začátek

4.6. Služby

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek