Tonga: Zahraničně-politická orientace

29. 8. 2019

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

V září 1999 se Tonga stala členem OSN. Tonžští vojáci se účastní různých mírových misí (včetně např. mise v Iráku a regionálních misí).

V červnu 2000 podepsala Tonga nástupnickou dohodu Lomé IV uzavřenou mezi EU a skupinou států Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) -  tzv. dohodu z Cotonou.

Tonga je dále členem následujících mezinárodních organizací a institucí (uváděny anglické zkratky): ACP, AsDB, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ITU, OPCW, PIF, sparteca, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WHO, WIPO, WMO, WTO.

Po 4 letech jednání (2001-05) se Tonga 27. 7. 2007 stala 151. členem WTO. V průběhu přístupové procedury se zavázala k další liberalizaci obchodního režimu jak v oblasti zboží, tak služeb.

Ve dnech 15. - 19. 10. 2007 pořádala Tonga 38. zasedání regionální organizace Fórum pacifických ostrovů (PIF) za účasti 16 předsedů vlád pacifických zemí (tonžská vláda měla summit pořádat v r. 2006, ale vzhledem k úmrtí krále požádala PIF o odklad).

V hlavním městě Tongy mají rezidentní velvyslanectví Austrálie, Nový Zéland a ČLR. Velká Británie svoje diplomatické zastoupení v Nuku’alofa uzavřela v březnu 2006. SRN, Španělsko a Švédsko mají v Nuku’alofa honorární konzuly.

Tonga má stálou misi při OSN v New Yorku a velvyslanectví v Londýně, Pekingu, Canbeře a ve Wellingtonu. Tonga má dále honorární konzuláty v Hamburku, Sydney, Honolulu a San Francisku.

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

ČR je na Tonze zastoupena prostřednictvím velvyslanectví ČR se sídlem v Canbeře.

Dne 19. září 2007 velvyslanec ČR a ministr zahraničních věcí Tongy podepsali v hlavním městě Nuku´alofa dvoustranné komuniké, jímž byly k uvedenému dni oficiálně navázány diplomatické vztahy mezi ČR a Královstvím Tonga.

Tonžský ministr zahraničních věcí současně oznámil, že Tonga jednostranně zařadila ČR a ostatní nové členské země EU do svého bezvízového programu. Od 12. září 2007 je občanům ČR automaticky udělováno návštěvnické vízum formou razítka do cestovního pasu při vstupu na území Tongy, a to bezplatně na dobu do 31 dnů. Prodloužení platnosti víza je možné po zaplacení příslušného poplatku a předložení vyplněného formuláře žádosti o prodloužení víza.

Během návštěv velvyslance ČR na Tonze v r. 2007 byla dále vedena bilaterální jednání o konkrétních možnostech rozvojové spolupráce (např. formou mikroprojektu ve zdravotnictví či adopce na dálku). Kromě případných bilaterálních projektů hodlá ČR Tonze pomáhat prostřednictvím svých příspěvků do EDF.

V květnu 2011 došlo k realizaci zatím nejdůležitější události v česko-tonžských stycích, když cestou ze svatby britského následníka trůnu proběhla historicky první návštěva tonžského krále Toupou V. v Praze (rovněž v květnu 2011 obdržel agrément velvyslanec H. Kmoníček). Krále, který pravidelně navštěvoval Vídeň, se podařilo přesvědčit k vůbec první (byť soukromé) návštěvě zemí bývalého východního bloku. Bohužel se během návštěvy nakazil poměrně silnou chřipkou, která si při jeho zpáteční cestě vyžádala hospitalizaci v Hongkongu. V rámci léčení chřipkového onemocnění se zjistilo, že se král nachází v posledním stádiu těžké leukémie a v březnu 2012 tak Toupou V. zemřel.

Novým králem Tongy se stal jeho bratr, do té doby sloužící jako velvyslanec v Austrálii. Vzhledem k tomu, že korunní princ byl ve velmi dobrých a přátelských vztazích s velvyslancem ČR, stala se ČR jednou ze tří zemí (dále Španělsko a Finsko), které dostaly jako první příležitost předat pověřovací listiny novému vladaři v Nukualofě. A tak vv Kmoníček ve dnech 22. - 29. listopadu 2012 vykonal jedinou a zatím poslední cestu českého představitele na Tongu a dne 26. 11. 2012 předal do rukou tonžského krále Toupou VI. pověřovací listiny. V průběhu pobytu velvyslanec jednal s premiérem, ministrem zahraničí, obrany, turistiky, průmyslu, práce a s náměstkem a generálním sekretářem MZV. Král a královna uspořádali soukromou večeři pro vv s partnerkou ve své soukromé rezidenci. Král přitom zmínil, že je připraven v budoucnu při některé ze svých návštěv Bruselu navštívit ČR, jeho zvláštním zájmem je soukromý pobyt na léčebných procedurách v Karlových Varech.

 Při jednání s premiérem se velvyslanec ČR zaměřil na prezentaci návrhů k bližší spolupráci obou zemí. V oblasti rozvoje turistického ruchu nabídl zprostředkování nabídky tonžských resortů prostřednictvím Asociace cestovního ruchu na českém trhu. V oblasti spolupráce s MZV nabídl krátké vzdělávací a orientační kursy k tématům dle zájmu tonžské strany. V komerční oblasti pak představil české technologie pro záchranáře, mobilní letiště a kontejnerové věže řízení leteckého provozu pro případné využití v případě tsunami. Návštěva při příležitosti předání pověřovacích listin všemi směry překročila čistě protokolární rámec příležitosti.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek