Top 5 zemí MENA investující do energetiky

27. 3. 2018

 • Země: AE - Spojené arabské emiráty
 • Datum zveřejnění: 26.03.2018

 1. Saudská Arábie 
  Saudská Arábie by měla během následujících pěti let investovat zhruba 149 miliard dolarů do energetických projektů. To je více než jakákoli jiná země na Středním východě a v severní Africe.
  Snaha o diverzifikaci ekonomiky je v plném proudu, ale od země se stále očekává, že investuje miliardy dolarů do projektů na podporu inovací ropných iniciativ.
  Plány rozvoje plynárenského sektoru, který pomůže k růstu energetické skladby země, budou také zahájeny. Také jsou v plánu velké investice do petrochemických projektů.
  Dva velké projekty, které jsou v současné době plánovány v Saúdské Arábii, jsou: 1. největší světová továrna na výrobu ropy a chemikálií v Jubailu (východní část Saudské Arábie) a za 2. integrovaný rafinérský a petrochemický komplex Yanbu, který bude mít kapacitu 400 000 barelů denně.
 2. Spojené arabské emiráty 
  S plánovanými investicemi do energetického sektoru ve výši 72 miliard dolarů se v dalších pěti letech očekává, že SAE bude druhým největším investorem v regionu MENA.
  Společnost APICORP očekává, že SAE provede významné investice na zlepšení rafinérské a petrochemické výroby. Hlavními plány jsou investice do modernizace ropné rafinérie Ruwais a petrochemického komplexu Borouge.
  SAE už doposud investovala 3,8 miliardy dolarů do solárního parku, který bude v době jeho dokončení největším projektem solární energie na světě.
 3. Egypt
  Egypt se řadí na třetí místo, za Saudskou Arábií a SAE, pokud jde o plánované investice do energetických projektů.
  Očekává se, že Egypt investuje do energetiky zhruba 72 miliard dolarů, ale problémy v zemi povedou k nárůstu výroby plynu, a proto společnost APICORP řadí Egypt na třetí místo. Stále ale pokračují hlavní projekty v rozvoji plynárenství, jejichž cílem je vyvážet plyn ze země. Očekává se, že Egypt také zvýší své kapacity v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a to s řadou projektů, které by mohly vést k investicím do větrné a solární energie.
 4. Kuvajt 
  Kuvajt, který je velmi bohatý na ropu, investuje do plánovaných projektů v energetickém odvětví zhruba 59 miliard USD, z nichž více než polovina je v oboru ropného průmyslu. Proto se očekává, že Kuvajt bude v příštích pěti letech čtvrtým největším investorem v energetických projektech v regionu MENA.
 5. Alžírsko
  Investice do plánovaných energetických projektů v Alžírsku činí 58 mld. USD, což Alžírsko řadí na páté místo.
  Očekává se, že vývoj okrajových projektů společnosti Hassi Messaoud bude představovat významnou část investic, neboť země se bude snažit investovat více do ropy. Jedná se o součást dlouhodobého úsilí k zvýšení produkce plynu a ropy až o pětinu.
  Následné projekty v oblasti energetiky, včetně rafinérie Tiaret Rafinérie ve výši 2,5 miliardy dolarů a rafinérie Hassi Messaoud, pomohou přetvořit program rozvoje energetiky v Alžírsku a poskytnout dlouhodobé pracovní příležitosti v oboru stavebnictví.

Zdroj: www.constructionweekonline.com, www.thenational.ae
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Dubaj.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: