Transformace australské energetiky: ČR má co nabídnout

14. 11. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Transformace australské energetiky: ČR má co nabídnout Ve dnech od 30. října do 7. listopadu 2017 se uskutečnila mise českých exportérů z oblasti energetiky, infrastruktury a těžebního průmyslu do Austrálie. Misi doprovázeli zástupci českých bank. Během programu se delegace setkala se zástupci australské vlády a na konferenci IMARC navázala kontakty s australskými partnery.

Delegace prezentovala ČR jako silného partnera pro oblast energetiky, výstavbu infrastruktury, těžařství a související finanční služby.

Austrálie se potýká s krizí energetického sektoru, jejímž projevem je i nárůst cen elektřiny pro spotřebitele. Federální vláda i svazové státy hledají nová řešení, akcentující obnovitelné zdroje a zefektivnění zdrojů stávajících.

Delegace představila možnosti ČR zástupcům vlád států Victoria, Queensland a hlavního města Canberra. Během programu se setkala s odborníky federálního North Australia Investment Fund a dalšími specialisty příslušných resortů, na neformálním přijetí se též setkala s Generálním guvernérem Austrálie Peterem Cosgrovem.  Návrh vládní strategie k energetické bezpečnosti Austrálie představil delegaci přímo její autor Alan Finkel, Australia's Chief Scientist.

Delegace byla přítomna na českém stánku na konferenci IMARC v Melbourne. Výkonný ředitel společnosti AustralInvest  Petr Karel zde vystoupil s prezentací k transformaci českého uhelného sektoru a energetiky – „Lessons learnt for Australia“, v které představil historické zkušenosti českých firem a jejich expertizu. Dle vyjádření účastníků delegace účast na veletrhu v Melbourne splnila očekávání, podařilo se navázat kontakty se partnery a lépe poznat potřeby australského trhu.

International Mining and Resources Conference (IMARC) se konala ve dnech od 30. října do 2. listopadu 2017 v Melbourne. Jedná se o největší konferenci těžebního průmyslu v Austrálii, v letošním roce se konala již po čtvrté. Zúčastnilo se jí přes 150 těžebních společností, 100 vystavujících, 400 investorů a 3000 profesionálů v oblasti těžařství a zdrojů z 60 zemí. Program konference doprovázely workshopy a exhibice.

Misi českých exportérů zorganizovala s australskými partnery česko-australská společnost AustralInvest, části programu se přímo účastnili velvyslanec ČR v Austrálii Martin Pohl a konzul Generálního konzulátu ČR v  Sydney Tomáš Kára. Delegace se zúčastnily ČSOB, ČS, Škoda Praha, EGAP, společnost AustralInvest zastupovala společnosti Energo-pro, Škoda Power, Czech Photovoltaic, SaZ, Ostroj Opava, Strojírny Bohdalice.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie). Autor: Tomáš Kára, zástupce generální konzulky.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek