Trinidad a Tobago: Finanční a daňový sektor

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Údaje jsou uvedeny (v mil. TTS a % HDP)
  příjmy výdaje saldo % HDP
2002 13 872,5 14 226,8 -354,3 25,3
2003 16 761,3 15 802,9 958,4 22,3
2004 20 629,7 19 119,6 1 410,1 24,0
2005 29 647,9 24 641,0 5 006,9 25,9
2006 38 488,6 31 061,9 7 426,7 27,1
2007       31,5
2008       45

Ministry of Finance, Review of Fiscal Measures

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance za léta 2002–2006 (v mil. USD)
  2002 2003 2004 2005 2006
Běžný účet 76,4 984,7 1 647,1 3 594,0 4 654,9
Obch. bilance (zboží) 237,7 1 293,2 1 508,7 3 946,7 7 257,7
Služby 264,0 313,8 479,5 356,2 286,4
Důchody -479,8 -680,9 -379,3 -760,0 -935,8
Transfery   54,5 58,6 56,2 50,1 46,8
Kapitálový účet  328,7 -505,7 -789,0 -1 228,1 -2 593,0
Vláda -50,8 -63,5 -202,7 -69,8 -146,3
Státní podniky -10,2 -10,2 -10,7 -10,7 -10,7
Soukromý sektor 389,7 -432,0 -575,6 -1 147,6 -2 436,0
Omyly a opomenutí -356,2 -144,8 -123,1 -472,9 -416,5
Přebytek/schodek 48,9 334,2 735,0 1 893,0 1 645,4
Změna rezerv
Zvýšení (-), pokles (+) -48,9 -334,2 -735,0 -1 893,0 -1 645,4
Export-neenergetika 1 046,0 962,0 1 260,0 1 076,0 1 085,6
energetika 2 874,0 4 244,0 5 143,0 2 872,0 11 014,4
Krytí dovozem v měsících 4,9 4,6 5,5 7,1 7,8

Pramen: Central Bank of Trinidad and Tobago, září 2007

Netto devizové rezervy oficiální v mil. USD

 • 2002: 1 907,4
 • 2003: 2 241,6
 • 2004: 2 976,8
 • 2005: 4 869,7
 • 2006: 6 515,1

Pramen: Central Bank of Trinidad and Tobago

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Zahraniční zadluženost (v mil. USD)
  2002 2003 2004 2005 2006
externí veřejný dluh 1 549,1 1 553,0 1 350,6 1 280,8 1 261,0
poměr dluhové služby (%) +/4,4 3,5 4,6 1,8 2,8

Pramen: Central Bank of Trinidad and Tobago, září 2007,
+/ poměr externího veřejného sektoru k exportům zboží a nefaktorových služeb

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Finanční systém Trinidadu a Tobaga je dobře rozvinutý, zahrnuje komerční banky, hypotéční ústavy, odborářské fondy, penzijní fondy, pojišťovací ústavy, záložny, kapitálové společnosti, burzu a jiné nebankovní finanční instituce.

Bankovní systém poskytuje všechny mezinárodní i lokální bankovní služby. Komerční banky mají na obou ostrovech přes 100 poboček. V zemi operuje přes 40 pojišťoven, většina z nich je aktivní i v dalších karibských zemích. Sektor je řízen úřadem Supervisor of Insurance jmenovaným Centrální bankou Trinidadu a Tobaga.

V čele bankovního systému země je centrální banka, Central Bank of Trinidad and Tobago se sídlem v Port of Spain.

Hlavní komerční banky:

 • Bank of Commerce of Trinidad and Tobago Ltd.
 • Bank of Nova Scotia Trinidad and Tobago Ltd.
 • Citibank (Trinidad and Tobago) Ltd.
 • Republic Bank Ltd.
 • Royal Bank of Trinidad and Tobago Ltd.

Pojišťovny:

 • The Beacon Insurance Company Ltd.,
 • CIC Consultants
 • Guardian General
 • Guardian Life of the Caribbean
 • Maibrol Insurance Brokers Ltd.
 • Mega Insurance Company Ltd.
 • Joyce Johnson-Davis
 • Oscar Taylor
 • National Insurance Board of Trinidad and Tobago – telefonní kontakt: 001-868-625 21 71

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

V zemi jsou zavedeny tyto hlavní přímé daně:

 • korporation Tax – daň ze zisku společnosti 35 %, etablované na Trinidadu a Tobagu
 • Income Tax – daň z příjmu fyzických osob 28 % při ročním příjmu do 50 000 TTS, při vyšším příjmu 35 %
 • Unemployment Levy – daň 5 % ze zisku firem, na které se vztahuje zákon Petroleum Taxes Act
 • Business Levy – d ň z hrubých příjmů společnosti 0,33 %, čtvrtletní, zúčtovává se společně s Corporation Tax
 • Petroleum Profit Tax – daň ze zisku firem v ropném průmyslu 50 % v rámci zákona Petroleum Taxes Act
 • Supplementary Petroleum Tax – dodatková ropná daň 15 % z pozemních operací, 55 % z námořních operací
 • VAT – Value Added Tax – daň z přidané hodnoty 15 % na dovážené zboží a komerční dodávky zboží a vybraných služeb
 • Zadržovací daň – maximálně 15 % z dividend a maximálně 20 % z ostatních plateb
 • Lands and Building Taxes – daň z nemovitostí 7,5 %

Nepřímé daně:

 • Customs and Excise Duties – daň na dovážené a vyráběné zboží
 • Import Surcharge – celní přirážka na vybrané dovážené položky
 • Financial Services Tax – daň z finančních operací 15 %
 • Health Surcharge – zdravotní dávky odstupňované podle měsíčních příjmů Motor Vehicles Tax – daň při prodeji motorového vozidla

Firma nebo podnikatelé podnikající v některé z volných zón jsou od většiny daní osvobozeny, neplatí clo na dovoz zařízení, surovin, výrobního a stavebního materiálu, vybavení kanceláří ve volné zóně apod.

Dohoda o zamezení dvojího zdanění není mezi ČR a Trinidadem a Tobagem uzavřena. TT má uzavřeny dohody o zamezení dvojího zdanění s Kanadou, Francií, Dánskem Německem, Itálií, Norskem, Švýcarskem, Velkou Británií, USA a zeměmi CARICOMu.

Z povinnosti plateb DPH jsou vyjmuty nebo mají nulovou sazbu některé služby, např. lékařské, zubní, nemocniční, optické a veterinární, dále registrovaná vzdělávací zařízení a veřejné školy, služby autobusové dopravy a taxi, finanční burzovní služby, služby v nemovitostech a pronájmech, veřejné poštovní služby, nájmy rezidencí, loterie, počítačové hardwary a softwary a zboží, jako např. základní potraviny (maso, mlékárenské výrobky, mořské ryby, koření, toaletní papír, nezpracované potraviny aj.), dále léky na předpis, všechny vývozy, knihy, zemědělské zařízení a potraviny a krmiva pro zvířata, opravy lodí, jachet a letadel, mezinárodní doprava a služby s ní spojené, domácí cesty mezi Trinidadem a Tobagem aj.

Zákon o fiskálních pobídkách umožňuje daňové prázdniny až 10 let na schválené výrobky a podniky, které spadají do separátní klasifikace tj. např.:

 • firem, které investovaly v zemi více než 50 TTS milionů
 • jejich výroba je určena výhradně pro export
 • firem využívající podstatný podíl vstupů z místních zdrojů aj.

Tyto koncese jsou udělovány Ministerstvem průmyslu a obchodu TT. Některé projekty důležité pro národní ekonomiku jsou posuzovány separátně a je jim udělována individuální koncese.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek