Trinidad a Tobago: Investiční klima

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Atraktivní je pro zahraniční investory konkurenceschopnost provozních nákladů, nízké ceny energetických vstupů, vzdělaná a snadno zaškolitelná pracovní síla, stabilní politický a ekonomický systém, preferenční přístup na velké spotřebitelské trhy, strategická poloha na americkém kontinentu a místních vstupních zdrojů na pobřeží, rozvinutá telekomunikační infrastruktura aj. Investiční klima je příznivé, neexistují žádné negativní seznamy zakázaného zboží a služeb, kvóty, přirážky a poplatky za převody nemovitostí, celní a exportní procedury jsou modernizované, v zemi není cenová kontrola ani přídělový režim deviz, není licenční omezení, existuje možnost repatriace výnosů, liberalizovaný obchodní a finanční systém, 100%ní vlastnictví v místě registrovaných zahraničních společností aj. a je zaručen stejný stupeň zacházení jak s národními tak se zahraničními investory.

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Trinidad a Tobago má nejvyšší příliv zahraničních investic per capita v Latinské Americe a v Karibiku. Podle agentury Moody’s Investors Service byla investiční důvěra země ohodnocena stupně Baa3 a podle agentury Standard and Poor’s stupněm BBB+. V zemi investují multinárodní i národní firmy z většiny vyspělých zemí světa, např. BP, AIG, British Airways, Courtyard by Marriott, Microsoft, Hydro, Nestlé, Fujitsu, Unilever, Johnson and Johnson, Ernst and Young, Toyota, IBM, Hilton, PriceWaterhouseCoopers, Cable and Wireless, Citibank, BGplc, Colgate-Palmolive Company aj.

Největší podíl přímých zahraničních investic směřoval do energetického sektoru, do odvětví těžby a zpracování ropy a plynu, dále do petrochemie, hutnictví železa, telekomunikačních systémů a cementářství.

Hlavními investory byly firmy z USA, Velké Británie, Brazílie, Norska a Francie.

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

ZÚ Caracas nemá informace, že by v teritoriu Trinidadu a Tobaga byly zaevidovány investice z ČR.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Bezesporu největším a nejperspektivnějším odvětvím trinidadské ekonomiky pro vstup zahraničních investic je sektor energetiky, a to zejména tyto obory:

 • výroba methanolu a jeho derivátů
 • výroba čpavku a jeho derivátů
 • kyseliny octové a jejích derivátů
 • výrobky za bázi ethanu
 • výrobky na bázi propanu

Trinidad a Tobago je na 1. místě ve vývozu methanolu z jednoho zdroje, celkem 5 závodů průmyslu methanolu dodává 2 60 MTPA. Dále je na 1. místě jako vývozce čpavku z jednoho zdroje, celkem 9 závodů dodává 4 485 MTPA a je na 1. místě i ve vývozu do Severní Ameriky, produktů průmyslu zkapalněného zemního plynu, kde jsou v provozu dva závody /třetí je ve výstavbě/ o kapacitě 6,6 milionů tun.

Mimo energetiku patří k perspektivním oborům z hlediska investic sektor turistiky a hotelnictví, chemický průmysl, stavba lodí, zpracování kovů, obalová technika, informační technologie a zpracování zemědělských produktů

Další investiční příležitosti jsou v těchto oborech informačních technologií:

 • počítače a kancelářské vybavení
 • elektronické komponenty
 • telekomunikační vybavení a služby
 • spotřební elektronika
 • elektrické stroje a přístroje
 • zpracování dat
 • vývoj softwaru, síťové systémy, zřizování databází, internetový vývoj, aplikace elektronického obchodu
 • multimedia
 • telemarketing/teleservicing, střediska volání aj.
 • turistika a cestovní ruch – konkrétní příležitosti v oborech jachting, rybolov a zpracování ryb, obchodní loďstvo, hudba a zábavní průmysl, polygrafie a balicí technologie, potraviny a nápoje.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Nejperspektivnějším odvětvím je samozřejmě energetický sektor, šance českých výrobců prosadit se v tomto odvětví s větší zakázkou jsou však spíš ve spolupráci s velkými nadnárodními společnostmi, které jsou v zemi etablované. Vysoce perspektivní jsou investice v chemickém průmyslu (amoniak, methanol, močovina), v cementářství a ocelářství. Investice mají vládní podporu také v zemědělství.

Přestože v TT stále přetrvává poměrně silný státní vliv, zahraniční investice jsou vcelku bezpečné a jsou chráněny standardními zákonnými normami. Prakticky všechna odvětví jsou otevřena pro zahraniční investice. K získání majoritního podílu ve společnosti se sídlem na TT musí zahraniční investor žádat o souhlas ministerstvo obchodu, průmyslu a turistiky.

Hlavním nástrojem vlády k restrukturalizaci a modernizaci ekonomiky je privatizace státních podniků nebo snižování státního podílu v nich. Role státu v ekonomice má být limitována na několik strategických odvětví, jako je ropa a plyn a společnosti poskytující sociální služby.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek