Trinidad a Tobago: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

7.1. Smluvní základna

Bilaterální obchodně-ekonomické vztahy Trinidadu a Tobaga s ČR nejsou smluvně upraveny.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemná obchodní výměna ČR a Trinidadu a Tobaga v letech 2002–2006 (v tis. USD)
Rok 2002 2003 2004 2005 2006
Vývoz 967 1 281 6 603 1 355 1 741
Dovoz 7 1 571 3 424 8 453 10 109
Obrat 974 2 852 10 027 9 808 11 850
Saldo 960 -290 3 179 -7 098 -8 368

Pramen: statistiky ČSÚ, březen 2007

Vzájemná obchodní výměna ČR a Trinidadu a Tobaga v r. 2007–2009 (v tis. USD)
Rok 2007 2008 2009
Vývoz 2 084 4 743 953
Dovoz 73 11 189 11 683
Obrat 2 157 15 932 12 636
Saldo 2 011 -6 446 -10 730

Pramen: statistiky ČSÚ

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

I v posledních letech byla nosnou komoditou českého vývozu na Trinidad a Tobago zbožová položka osobní auta (Škoda) aj. motorová vozidla pro přepravu osob, která představovala cca 41,5 % celkového českého vývozu do této relace. Dále se vyvážely profily I ze železa a oceli (32 %), části, součásti traktorů a vozidel motorových (10 %), skleněná vlákna, papír nepromastitelný, skleněné perly a imitace pere a drahokamů, vysílací přístroje s přijímacím zařízením, nepražený slad, profily L ze železa a oceli, trouby, hadice a příslušenství z plastů, tužky, bezpečnostní sklo, slad pražený, oděvy pánské a chlapecké, tyče a pruty, kovové závěsy, elektrické stroje ke stříkání kovů, svítidla aj.

Český dovoz:

V dovozu do ČR představovaly rudy železné, koncentráty aglomerované 98,3 % celkového dovozu. Dále byla v zanedbatelném objemu dovezena položka vozidla a motory pístové zážehové 1 500–3 000 cm3.

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Příklad Trinidadu a Tobaga ukazuje, že i malá karibská ostrovní země s necelými 1,3 miliony obyvatel může být pro exportéry z ČR zajímavým trhem. Přesto, že je Trinidad a Tobago průmyslově nejrozvinutější zemí Karibiku, je závislý na dovozu většiny produktů základní potřeby, včetně potravin. Země je politicky i ekonomicky stabilní, má solidně vybudovanou infrastrukturu a přitahuje zahraniční investory do sektoru energetiky, volných zón a služeb (turistika, hotelnictví, bankovnictví a pojišťovnictví).

Kromě již dodávaných položek (osobní auta, železné a ocelové výrobky, papír, slad a výrobky z plastů) by se na Trinidadu a Tobagu mohly uplatnit také další české tradiční průmyslové výrobky, jako např. obráběčky, tiskařské stroje, malá dopravní letadla, motocykly, stroje pro textilní průmysl, některé zemědělské stroje a traktory aj., a to zejména díky vládní politice podpory rozvoje lehkého i těžkého průmyslu země. Užší spolupráce by mohla být i v sektoru služeb, především v cestovním ruchu.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Největším českým exportérem do teritoria je firma Škoda Auto, Mladá Boleslav s osobními vozy Škoda, následovaná Mittal Steel Ostrava (železné a ocelové profily, úhelníky a tvarovky), firmami Ligna Praha (papír), Preciosa Jablonec nad Nisou (perly a imitace perel a drahokamů ze skla), Saint Gobain Vert. Litomyšl (obalové sklo a skleněné zboží) a Glaverbel Teplice (floating sklo), Sladovny Soufflet Prostějov (slad), 2N Telekomunikace, Schwan Stabilo Český Krumlov (tužky, tuhy a kancelářské zboží), Wavin EK Kostelec nad Labem aj.

V dovozu do ČR je nejvýznamnějším dovozcem firma Mittal Steel Ostrava s dovozem železné rudy, koncentrátů a kyzových výpražků (výpalků).

Joint venture ani jiné formy vzájemné ekonomické spolupráce mezi ČR a Trinidadem a Tobagem nejsou registrovány.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Poptávky po českém zboží, které zaregistroval ZÚ Caracas za r. 2006, jsou minimální, docházejí velmi sporadicky a orientují se především na stávající komoditní skladbu bilaterální obchodní výměny. České firmy využívají hlavně přímých kontaktů získaných na internetu. Určité zlepšení ve vzájemné informovanosti přineslo zřízení Honorárního konzulátu ČR v Port of Spain, jehož úkolem je mj. shromažďování informací o připravovaných projektech a vládních programech v zemi, monitoring vývoje investičního klimatu a vyhledávání vhodných kontaktů na nové potenciální obchodní partnery českých firem.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytla Trinidadu a Tobagu žádnou rozvojovou ani humanitární pomoc.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

TT nevede žádné statistické údaje o oblasti služeb bilaterálně, nicméně je možno uvést, že nejvýznamnější odvětví devizových příjmů Trinidadu a Tobaga v oblasti služeb je turistický ruch a služby s touto aktivitou spojené (hotelnictví, ekologická turistika, restaurace a stravování, suvenýry aj. dárkové předměty pro turisty apod.) a dále odvětví finančnictví a pojišťovnictví.

Stejně tak nejsou k dispozici statistické údaje ČR o obchodní výměně služeb. Je však patrné, že každoročně narůstá zájem o pasivní turistiku ze strany českých návštěvníků.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek