Trinidad a Tobago: Očekávaný vývoj v teritoriu

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Nejsou očekávány žádné významné události v r. 2011, které by měly přímý a negativní dopad na ekonomickou sféru země, očekává se naopak další růst přímých zahraničních investic s perspektivou posilování politické i ekonomické stability.

Významnou událostí pro Trinidad a Tobago byl postup národního fotbalového mužstva na světový šampionát v Německu v červnu 2006 a očekávané úspěšné umístění na tomto v historii prvního sportovního podniku světového dosahu.

zpět na začátek

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Trinidad a Tobago se stále větší měrou zapojuje do mezi národní dělby práce, stoupá jeho zejména regionální podíl na zvyšování bilaterálního obratu se zeměmi Caricomu, Střední a Jižní Ameriky a především je klíčovým partnerem USA v energetice, konkrétně v dodávkách zkapalněného zemního plynu. Patří k tradičním partnerům USA, což bylo také důvodem pro TT nevstoupit do Dohody Petrocaribe, která pokrývá oblasti Karibiku dodávkami venezuelské ropy a plynu za preferenčních cen a výhodných platebních podmínek. Vstupem do Petrocaribe by se TT připravil o možnost přímých a lukrativních vývozů plynu a ropy do USA. Země nepředpokládá vstup do jiných mezinárodních uskupení.

Dle dostupných informací se nepřipravuje přijetí žádných nových zákonů, daní aj. opatření ekonomického charakteru, které by měly omezující vliv na zahraniční exportéry a výrobce. Perspektivně lze spíše očekávat další liberalizaci zahraničního obchodu TT.

zpět na začátek

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Jak již výše uvedeno, možnosti pro český export spočívají jednak v přímých investicích do národního hospodářství Trinidadu a Tobaga do oboru energetiky (těžba a zkapalňování plynu), hutnictví a ocelářství, petrochemie, výstavby cementáren a do lehkého průmyslu (textilní, kožedělný, chemický, potravinářský zpracovatelský) a jednak do sektoru služeb, zejména pro turistiku, hotelnictví, restaurační služby aj. Toto odvětví služeb zůstává, přes veškeré investiční pobídky Trinidadu a Tobaga, ze strany českých investorů do cestovního ruchu zatím nevyužito.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek