Trinidad a Tobago: Zahraničně-politická orientace

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

OSN, OAS, CARICOM, G-24, G-77, IMF, ACP, CCC, CDB, ECLAC, FAO, IADB, IBRD, ICAO, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU, LAES, NAM, OPANAL, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNU

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

  • CARICOM (Caribbean Community) - sdružení karibských, zejména anglicky mluvících zemí, zejména s cílem vytvoření společného trhu. CARICOM tvoří v současnosti tyto země:
    • Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Montserrat, St. Kitts a Nevis, St. Lucia, St. Vincent a Grenadiny, Surinam, Trinidad a Tobago.
  • Dohoda z Lomé mezi EU a bývalými koloniemi z Karibiku, Afriky a Asie - pro umožnění přístupu zboží na trh EU za preferenčních podmínek.
  • CBI (Caribbean Basin Initiative) – preferenční přístup zboží z karibských zemí na trh USA.
  • CARIBCAN – přístup zboží z karibských zemí do Kanady.
  • Dále má TT uzavřené bilaterální dohody o volném obchodu s Kostarikou, Brazílií, Kolumbií, Kubou, Venezuelou a Dominikánskou republikou.

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

ČR nemá s Trinidadem a Tobagem uzavřenou žádnou ze základních bilaterálních smluv.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek