Trinidad a Tobago: Zahraniční obchod země

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Obchodní bilance (v mld. USD)
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Vývoz 4 304 3 920 5 205 6 403 9 672 12 100
Dovoz 3 586 3 682 3 912 4 894 5 274 6 843
Saldo 718 238 1 293 1 509 4 398 1 978

Pramen: Central Bank of Trinidad and Tobago, září 2007

Zahraniční obchod dle zbožových skupin (v mil. USD)
Vývozy 2002 2003 2004 2005 2006r
Celkem 3 920 5 205 6 403 9 672 12 100
- ropa a deriváty 1 768 2 386 1 643 4 418 5 891
- plyn 459 951 1 978 2 371 3 162
- petrochemie 647 907 1 522 1 807 1 962
- ostatní 1 046 962 1 260 1 076 1 085
Dovozy 3 682 3 912 4 894 5 725 6 843
- paliva 1 019 1 064 1 181 1 992 2 281
- stroje a zařízení 1 276 1 257 1 796 1 125 1 921
- ostatní 1 388 1 591 1 917 2 608 2 641

Pramen: Central Bank of Trinidad and Tobago, září 2007, 2006pr – předběžně

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Export v r. 2005 a 2006 (podíl v %)
  2005 2006
USA 58,3 68,6
Velká Británie 0,8 0,8
Japonsko 0,0 0,3
Země EU bez V. Británie 1,0 8,4
Kanada 1,1 1,2
CARICOM z toho: 31,4 16,6
Jamajka 7,5 5,6
Guyana 2,8 2,2
Barbados 4,2 3,1
Portoriko a US Panenské ostrovy 0,9 1,6
Střední a Jižní Amerika 1) 6,4 6,0
ESVO 0,0 0,1
Ostatní 10,1 6,0

1/ - vyjma Guyany, Francouzské Guyany, Surinamu a Belize
Pramen: Central Statistical Office, září 2007

Import v r. 2005 a 2006 (podíl v %)
  2005 2006
USA 28,7 27,2
Velká Británie 4,0 2,6
Japonsko 4,0 3,6
Ostatní země EU bez VB 5,5 8,3
Kanada 2,1 2,0
CARICOM z toho: 2,0 1,6
Jamajka 0,3 0,3
Guyana 0,4 0,3
Barbados 0,5 0,5
Střední a Jižní Amerika z toho: 2) 28,5 23,4
Brazílie 13,5 10,0
Venezuela 6,0 5,0
ESVO 1,2 0,4
Indonésie 0,0 0,0
Ostatní 24,0 29,9

+2/ - vyjma Guyany, Francouzské Guyany, Surinamu a Belize
Pramen: Central Statistical Office, září 2007

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní položky:

Zemní plyn, ropa a ropné deriváty, chemické výrobky, ocelářské výrobky, hnojiva, cukr, kakao, káva, citrusové plody a květiny.

Hlavní dovozní položky:

Stroje a strojní zařízení, dopravní prostředky a zařízení, různé průmyslové výrobky, potraviny a živá zvířata.

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Zahraniční obchod Trinidadu a Tobaga se řídí mezinárodními pravidly, vývozu a dovozu jsou kladeny obecně žádné smluvně upravené ani autonomní překážky. V platebním styku se používá převážně forma placení neodvolatelným a potvrzeným akreditivem, příp. akreditivem s odloženou splatností, požadované úvěrové dodávky je možno akceptovat při odpovídajícím zajištění jejich návratnosti bankovní garancií nebo avalem.

Při dovozu se obvykle vyžadují následující dokumenty, běžné v zahraničně obchodním styku:

  • obchodní faktura
  • námořní konosament nebo letecký nákladní list, příp. jiné přepravní dokumenty
  • osvědčení o původu zboží, certifikáty kvality, sanitární a fytosanitární osvědčení, certifikát konečného uživatele při dovozu speciálu a další.

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

Trinidadský trh je plně liberalizován, díky vládní politice podpory přílivu přímých zahraničních investic do nejvýznamnějších odvětví ekonomiky, probíhá postupné uvolňování všech ochranářských a investičních bariér. Navíc je zvýhodňován dovoz výrobků určených pro některá preferovaná odvětví.

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

Přijaté Zákony o volných zónách (The Free Zones Act 1988 a The Free Zones (Amendmen Act z r. 199) umožnily rozvoj exportu a zahraničních investic v zemi a podnikání v prostředí osvobozeném od daní, dovozních cel i státní byrokracie. První a zatím nejvýznamnější volnou zónou je Point Lisas Industrial Port, která měří cca 25 hektarů a může dále expandovat. Disponuje přístavem i pro velké zaoceánské lodě, moderním telekomunikačním zázemím, kvalitní silniční aj. infrastrukturou a kapacitami pro potřebné dodávky plynu pro nové investory v této zóně. Bylo založeno také několik individuálních volných zón k podpoře exportu některých vybraných produktů, které jsou lokálního významu.

Podnikání firem ve volných zónách podléhá státnímu úřadu The Trinidad and Tobago Free Zones Company Ltd. se sídlem v Port of Spain, který vydává příslušná povolení a registrace k výrobní a obchodní činnosti a dohlíží na provoz volných zón.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek