Trinidad a Tobago: Základní informace o teritoriu

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

1.1. Oficiální název státu

 • Republika Trinidad a Tobago (Republic of Trinidad and Tobago)

zpět na začátek

1.2. Rozloha

 • 5 128  km2 (Trinidad 4 828 km2, Tobago 300 km2)

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel: 1,303 188 (2007)
 • 250,1 obyv./km2
 • podíl ekonomicky činného obyv.: 625 200 v r. 2006, z toho obchod a služby 44,1 %, stavebnictví 16,8 %, vláda 20,1 %, průmyslová výroba 10,2 %, zemědělství/cukr 3,9 %, ropa/plyn 3,8 %, veřejné služby 1,1 %

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Roční přírůstek: 0,4 % (2008)
 • Městské osídlení: 74 %
 • Porodnost: 12,9/1000 obyvatel (2006)
 • Negramotnost: 1,4 % (2003)
 • Dětská úmrtnost: 25,81/1 000 obyv.
 • Délka života: 66 let muži, 68 let ženy

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

 • 40 % Indové
 • 37,5 % Afričané
 • 20,5 % míšenci 0,6 % Evropané
 • 0,3 % Číňané
 • 1,1 % ostatní – zbytek smíšený s minoritami evropskou, čínskou, syrsko-libanonskou a karibskou

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

 • 26 % římsko-katolické
 • 22,5 % hinduistické
 • 7,8 % anglikánské
 • 6,8 % metodistické
 • 7,2 % baptistické
 • 5,8 % ostatní křesťanské
 • 5,8 % muslimské
 • 4 % adventisté sedmého dne
 • 10,8 % ostatní
 • 1,4 % nespecifikovaní
 • 1,9 % bez vyznání

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • angličtina

Další používané jazyky:

 • španělština, francouzština, hindština, čínština a tzv. kreolská trinidadská angličtina

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 2 ostrovy – Trinidad a Tobago
 • 8 hrabství        
 • 3 městské oblasti (municipality)

Hlavní město:

 • Port of Spain (310 000 obyvatel)

Velká města:

 • San Fernando (75 000)
 • Chaguanas (73 000)
 • Arima (33 000)
 • Point Fortín (20 000)
 • Scarborough (16 000)

Významné přístavy a zálivy:

 • Pointe-a-Pierre, Point Fortin, Point Lisas, Port of Spain, Scarborough, Tembladora

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Trinidadský a tobažský dolar (TTS) = 100 centů, cca 6 200/1 USD, je možno používat USD v hotelích a rekreačních zařízeních

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

 • 1. ledna – Nový rok
 • 40 dní před Velikonocemi – karnevalové pondělí a úterý
 • 30. března – Día de la Liberación Espiritual Baptista (Den baptistického duchovního vysvobození)
 • Velký pátek do velikonočního pondělí  náboženský svátek
 • 30. května – Den domorodého příchodu – svátek příjezdu Indů
 • uprostřed června – Boží tělo
 • 19. června – Den práce
 • 1. srpna – Den vyhlášení emancipace
 • 31. srpna – Den nezávislosti
 • 24. září – Den republiky
 • říjen (podle  lunárního kalendáře) – Divali (hinduistický svátek)
 • uprostřed nebo koncem prosince – Eid-il-Fitr, konec Ramadánu
 • 25.–26. prosince – Vánoce

Pracovní a prodejní doba

veřejné instituce:

 • po– pá 8:00–16:15 hod.

banky:

 • po–čt 8:00–14:00 hod.
 • pá 8:00–12:00 a 15:00–17:00 hod.

obchody:

 • po–čt 8:00–16:00 hod.
 • so: do 13:00 hod.                                                                           

ostatní úřady:

 • po–pá 8:00–16:00 hod.

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Český podnikatel či turista musí být opatrný na své věci a nenechávat nic cennějšího v hotelovém pokoji, doporučuje se využívat možností jejich úschovy v bezpečnostní schránce. Rovněž je třeba dodržovat pravidla osobní bezpečnosti, nenavštěvovat odlehlá místa, omezit pohyb na veřejném prostranství v nočních hodinách apod. O svém plánovaném programu během pobytu v zemi se doporučuje předem informovat Honorární konzulát ČR v Port of Spain.

Formality a etiketa je shodná se Severní Amerikou a Evropou. Vyznavači hinduistického a muslimského náboženství praktikují svou víru a jsou společností tolerováni.

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Veřejné zdravotnictví má poměrně nízkou úroveň, ošetření v soukromých zdravotnických zařízeních je na mnohem vyšší úrovni. Soukromá zařízení akceptují pojistky sjednané s velkými mezinárodními společnostmi. Uzavření odpovídající pojistné smlouvy je proto třeba věnovat příslušnou pozornost. Náklady na ošetření jsou pojištěnci refundovány až po návratu do ČR.

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Velvyslanectví Trinidadu a Tobaga v Caracasu oznámilo svou nótou č. 000006 ze dne 13. 1. 2006, že od tohoto data nepotřebují občané ČR k pobytu do 30 dnů víza ke vstupu na Trinidad a Tobago. Jde o jednostranné rozhodnutí, občané Trinidadu a Tobaga víza pro vstup do všech členských států EU potřebují.

Vyžaduje se potvrzení o očkování proti žluté zimnici.

Trinidad a Tobago je země sestávající ze dvou ostrovů. Celkově je považována za bezpečnou zemi, nicméně v polovině r. 2005 byla zaznamenána série bombových útoků menšího rozsahu v centru hlavního města a v hojně navštěvovaných nočních podnicích. Občas je možné se setkat s demonstracemi nenásilného charakteru. Pouliční a drobná kriminalita je na běžné latinskoamerické úrovni. Je doporučeno se v noci vyhýbat opuštěným místům, jako jsou pláže či málo osvětlená místa. Při cestě z letiště je lépe nepoužívat služeb minibusů či autobusů hromadné dopravy.

Mezinárodní řidičský průkaz je platný po dobu jednoho roku. Na TT se jezdí vlevo, nicméně auta s řízením na levé straně jsou povolena a jsou označena nápisem s upozorněním. Je povinné použití bezpečnostních pásů, nerespektování pravidla je pokutováno. Většina trinidadských řidičů signalizuje změnu směru jízdy rukou.

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V období od června do listopadu je možný výskyt hurikánů. Podnikatelům doporučujeme neplánovat obchodní jednání v období slavného karnevalu na Trinidadu.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Nerezidentní ZÚ ČR sídlí v Caracasu, Venezuela (do 31. 1. 2011).

Adresa:

Embajada de la República Checa
Calle Los Cedros, Quinta Isabel, Country Club de Caracas
Apartado 61.981
Caracas 1060-A
Venezuela
Telefon: 0058-212-261 17 46, 261 85 28
Fax: 0058-212-266 39 87
e-mail: caracas@embassy.mzv.cz, commerce_caracas@mzv.cz

Působnost ZÚ Caracas:

Venezuela, Surinam, Guyana, Jamajka, Dominikánská republika, Haiti, Barbados, Grenada, Dominica, Antigua a Barbuda, Svatý Krištof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago

Honorární konzulát ČR v Port of Spain (komunikace možná jen v angličtině):

Adresa:

Honorary consulate of the Czech republic
Elysium, 262 Nutmeg Avenue, Haleland Park, Maraval
Port of Spain
Trinidad a Tobago
Tel.: 001-868-629-87 28
Fax: 001-868-652-12 82
e-mail: hobson@tstt.net.tt
Vedoucí úřadu: dr. Krishna Narinesingh
Působnost úřadu: Trinidad a Tobago

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z uvedených českých institucí nemá na Trinidadu a Tobagu své zastoupení, ani kontaktní kancelář.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Ambulance, požárníci: 990
 • Policie: 999

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

TIDCO
TOURISM AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO
10-14, Phillips Street
Port of Spain
Telefon: 00868-623 60 22, 625 39 81
Fax: 00868-625 08 37
e-mail: trade-info@tidco.co.tt
web: www.tidco.co.tt

TIDCO’s Tobago Office
MPU Building, Sangsters Hill
Scarborough
Tobago
Telefon: 00868-639 43 33, 31 51
Fax: 00868-639 45 14

CARIBBEAN ASSOCIATION OF INDUSTRY AND COMMERCE (CAIC)
Trinidad Hilton and Conference Centre
Lady Young Road
Port of Spain
Telefon: 00868-623 48 30
Fax: 00868-623 61 16
e-mail: caic@trinidad.net
web: www.trinidad.net/caic

TRINIDAD AND TOBAGO CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE
Chamber Building, Columbus Circle
Westmoorings-by-the Sea
P.O.Box 499
Port of Spain
Telefon: 00868-637 69 66
Fax: 00868-637 74 25
e-mail: chamber@chamber.org.tt
web: www.chamber.org.tt, www.investtnt.com

SOUTH TRINIDAD CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE
p.o.Box 80, Suite 313
Cross Crossing Centre
San Fernando
Telefon: 00868-657 90 77, 30 08, 76 21
Tel/fax: 00868-652 56 13
e-mail: secretariat@southchamber.org
web: www.southchamber.org

CENTRAL BANK OF TRINIDAD AND TOBAGO
Eric Williams Financial Plaza
Independence Square
P.O.Box 1250
Port of Spain
Telefon: 00868-625 26 01, 50 28, 49 21, 4835
Fax: 00868-6274696
e-mail: info@centralbank.org.tt
web: www.centralbank.org.tt

BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (BDC)
151b, Charlotte Street
Port of Spain
Telefon: 00868-623 55 07
Fax: 00868-624 39 19
e-mail: nbic@sbdc.co.tt
web: www.sbdc.co.tt

TRINIDAD AND TOBAGO MANUFACTURER´S ASSOCIATION (TTMA)
TTMA Building
42, Tenth Avenue
Barataria
Telefon: 00868-675 TTMA (8862)
Fax: 00868-675 90 00
e-mail: marketing@ttma.com, info@ttma.com, promotion@ttma.com
web: www.ttma.com

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN (ECLAC)
1, Chancery Lane
Port of Spain
Telefon: 00868-623 55 95, 19 69
Fax: 00868-623 84 85
e-mail: info@eclacpos.org
web: www.eclacpos.org

THE NATIONAL GAS COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO LTD.,
Goodrich Bay Road
Point Lisas
Telefon: 00809-636 46 62, 46 80
Fax: 00809-679 23 84
Mailing address: P.O.Box 1127
Port of Spain

RBTT FINANCIAL GROUP
Royal Court
19-21, Park Street
Port of Spain
Telefon: 00868-623 13 22
Fax: 00868-623 20 81
e-mail: info@tt.rbtt.com
web: www.rbtt.com

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRIY (MTI)
Riverside Plaza
Besson Street
Port of Spain
Telefon: 00868-623 29 31-4, 625 45 05
Fax: 00868-627 84 88
e-mail: info@tradeind.gov.tt
web: www.tradeind.gov.tt

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek