TTIP ostřelují kritici také kvůli ochraně spotřebitele

27. 5. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - TTIP ostřelují kritici také kvůli ochraně spotřebitele Ochrana spotřebitele. To jsou asi nejskloňovanější slova při vyjednávání o zóně volného obchodu mezi EU a USA. TTIP má odstranit celní i právní bariéry a posílit obchodní výměnu na obou březích Atlantiku, zároveň je ovšem terčem kritiky kvůli odlišným standardům, ať už jde o ochranu trhu s potravinami, soukromí či reklamace zboží nebo služeb.

Obchodní a firemní právo, přístup k živočišné výrobě a potravinářství, ochraně duševního vlastnictví či soukromí se v Evropské unii liší od zvyklostí v USA. Existují obavy, že se Evropa přizpůsobí USA a TTIP se dotkne práv spotřebitelů v EU.Transatlantické partnerství pro obchod a investice z tohoto pohledu kritizují nevládní organizace, svazy spotřebitelů i ekonomové.

Na portálu BusinessInfo.cz naleznete také Souhrn o dohodě TTIP na www.businessinfo.cz/ttip

Vyjednávání mezi evropskými a americkými zástupci podrobně sledují i zástupci Evropské spotřebitelské organizace (BEUC). Podle šéfky BEUC Monique Goyensové se vyjednávání nyní „bohužel přesouvá od zajištění veřejného zájmu k čistě tržním otázkám“. Goyensová to napsala na svém blogu.

Organizaci vadí údajná netransparentnost posledního kola vyjednávání v New Yorku. Veškeré zápisy z jednání jsou podle Goyensové neveřejné, k výtahům nejdůležitějších bodů nemá přístup ani odborná veřejnost. Na totéž už si stěžoval i evropský ombudsman.

BEUC: Výstupy z jednání zamezí tlaku lobbistů

BEUC od počátku vyžaduje, aby byly z jednání pořizovány veřejné záznamy v podobě tzv. position papers, tedy stručných dokumentů shrnujících nejdůležitější body. Díky nim by mohla veřejnost sledovat výsledky dohod a naopak by se prý zamezilo nátlaku lobbistů.

TTIP_iluAni jednu z vyjednávajících stran nepodezíráme, že by chtěla snížit své standardy, problém je však v jejich současné podobě. Co je pro EU běžným standardem, to americká strana považuje za tržní bariéru,“ uvádí Goyensová.

Američtí výrobci považují mnohé z obav na evropské straně za vědecky nepodložené a žádají, aby například podezření na škodlivost GMO (geneticky modifikovaných organismů) v potravinářství dokázali Evropané vědeckou studií. I to svědčí podle spotřebitelské organizace o tom, že ze svých pozic nechtějí ustoupit.

„Vysoké evropské standardy je nutné dodržet, vždy je lepší být opatrný a klást důraz na prevenci, než být nucen řešit následky neuváženého jednání,“ varuje Goyensová.

Netransparentnost odmítáme

Nedostatečnou průhlednost jednání opakovaně popírají především proevropští europoslanci, a to včetně těch českých. Podle Dity Charanzové i Pavla Teličky (ANO) výsledky dohod evropského a tedy ani českého spotřebitele nepoškodí.

„Požadavek, aby byl proces maximálně transparentní a tudíž kontrolovaný, je zcela legitimní. Myslím ale, že i díky našemu tlaku z Evropského parlamentu jde o jedny z vůbec nejtransparentnějších jednání,“ říká Telička pro BusinessInfo.cz. Evropská komise už na svých stránkách zveřejnila mnohé podklady a částečně i výsledky dohody.

„Ochrana spotřebitele patří k oblastem, které lidi v Česku zajímají na transatlantické smlouvě pochopitelně nejvíce. Často se stává nástrojem v rukou odpůrců TTIP, kteří dokážou konstruovat naprosté smyšlenky, s nimiž více či méně úspěšně straší běžné občany,“ tvrdí Charanzová.

Větší konkurence, nižší ceny

Podle Teličky dohoda sice vytvoří konkurenční tlak amerického zboží, ale to bude pro spotřebitele pozitivní, protože budou těžit z většího výběru zboží a dočkají se i nižších cen v obchodech.

„Jsem přesvědčený, že konkurenceschopní výrobci na našem trhu vyšší, ale zároveň férovou konkurenci přivítají. O tom tržní ekonomika je. Když neobstojíme na vlastním trhu, těžko se budeme prosazovat v zahraničí,“ přesvědčuje europoslanec.

„Nicméně snahou evropských vyjednavačů je harmonizovat pravidla, a to aniž bychom snižovali naše standardy. V rámci vyjednávání má oblast standardů největší růstový potenciál. TTIP může zajistit větší slučitelnost technických nároků na výrobky a jejich testování a tedy jednodušší obchod mezi USA a EU,“ doplňuje.

Kde jsou potenciální rizika pro spotřebitele?

Přístup k živočišné a potravinářské výrobě se v Evropské unii liší od zvyklostí v USA. Do kontrastu se staví evropský postup, kdy předpisy řídí každý krok chovu a výroby, zatímco ve Spojených státech je dohlíženo pouze na jakost výsledného produktu. Otázky bezpečnosti potravin jsou v Evropě v souvislosti s TTIP zřejmě nejcitlivějším tématem pro většinu lidí.

Vše o problematice si můžete přečíst na BusinessInfo.cz v článku TTIP: Má se Evropa obávat nebezpečných potravin?

Problém odlišných standardů se navíc netýká jen potravin, ale i kosmetiky. Některé v USA povolené látky z řad nanomateriálů či endokrinních disruptorů jsou v EU zakázané. Tyto látky přitom mohou u člověka narušit produkci důležitých hormonů.

„V oblasti kosmetiky EU a USA orgány již spolupracují, v rámci dohody TTIP navrhuje EU tuto spolupráci ještě prohloubit. To by znamenalo například sladění označení výrobků, sbližování vědeckých metod a postupů testování výrobků nebo nalezení alternativ k testování kosmetiky na zvířatech,“ upozorňuje Pavel Telička.

euro_sit„EU má například delší seznam kosmetických přísad jako jsou např. UV filtry. EU bude v tomto případě usilovat o to, aby USA přijala studie EU jako podklad pro vlastní proces autorizace některých látek,“ upřesňuje.

„V TTIP nemá ani jedna strana zájem přejímat předpisy druhé strany nebo je druhé straně vnucovat,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.

„Proto zůstane řada oblastí, kde se i v budoucnu budou požadavky odlišovat. Pro dovoz výrobků do EU budou nadále platit evropské normy, které budou muset splnit i američtí dodavatelé,“ uvádí náměstek

„Pouze v některých oblastech, kde bude panovat shoda nad tím, že jsou standardy identické, bude dovoz usnadněn díky odstranění některých administrativních překážek, např. požadavku na dvojí certifikaci.“

Ochrana soukromí a dat

Odlišný přístup najdeme i v oblasti ochrany soukromí a dat. V USA je ochrana spotřebitele opět upravena jinak. Zákony řeší pouze ochranu dětí a nezletilých, případně se dotýkají nabízení finančních a zdravotnických služeb, ovšem soukromí spotřebitele není nijak výrazně chráněno.

BEUC chce sledovat, zda po přijetí TTIP nebude v Evropě klesat kvalita ochrany soukromí uživatelů internetu.

Problém by mohl nastat i v oblasti důvěrnosti elektronické komunikace a údajů souvisejících s provozem (provozní a lokalizační údaje). Důvěrnost elekronické komunikace znamená, že jsou chráněny osobní údaje a soukromí uživatelů u emailové komunikace či při surfování na internetu (viz směrnici o soukromí a elektronických komunikacích 2002/58/EC a směrnici o ochraně údajů 95/46/EC).

Důvěrnost je tedy v Evropě legislativně „zaručena“. Po přijetí TTIP by však měla být podle některých informací  pouze „zajišťována“ poskytovateli, kteří se ovšem spíše než ohledem na zákazníky mohou řídit svými komerčními zájmy.

Přibyde žalob korporací na stát?

Nepopulární součástí TTIP je i možnost řešení soudních sporů mezi státem a společnostmi u rozhodčí komise Investor to State Dispute Settlement (ISDS), která by mohla jít na ruku velkým firmám. ISDS by měla rozhodovat v případech, kdy změna státní legislativy výrazně mění tržní podmínky či narušuje již schválené zakázky velkých společností, a kdy se společnost cítí být poškozena takovou změnou legislativy.

Tato část dohody by umožnila společnostem žalovat vlády pro jakýkoli zákon či předpis, jenž by omezil budoucí zisky korporace. Firmy by mohly žalovat stát za ztrátu nebo „vyvlastnění“ svých budoucích zisků, což de facto staví korporátní právo nad zákony a předpisy jednotlivých zemí a jejich soudnictví.

„Pokud by kterákoli velká nadnárodní korporace usoudila, že její zájmy byly v dané zemi poškozeny, mohla by před neveřejným soudem a bez možnosti odvolání tu zemi žalovat a chtít kompenzaci,“ vyjadřuje se pro web ČSSD jeden z odpůrců smlouvy europoslanec Jan Keller.

A Keller se obává, že TTIP nepůjde na ruku velkým nadnárodním firmám jen v případě ISDS. Podle Kellera by Američané mohli chtít například zamezit v Evropě tradičním a populárním farmářským trhům. „Farmářské trhy jsou konkurencí velkým nadnárodním potravinovým řetězcům, zvýhodňují lokalitu. A oni chtějí pod heslem rovné soutěže a rovných podmínek omezit farmářské trhy, aby mohly supermarkety a obchodní řetězce lifrovat svoje zboží o to jednodušeji a bez konkurence farmářských trhů,“ uvedl Keller. I to by v konečném důsledku poškodilo spotřebitele.

Evropa podepisuje petici proti TTIPu

Pod petici požadující ukončení vyjednávání úmluvy TTIP se podepsalo 15 750 českých občanů. Oznámila to aliance evropských organizací sdružujících se pod jménem Stop TTIP.

Česko tak dosáhlo potřebného počtu podpisů nutných k úspěšnému prosazení tzv. evropské občanské iniciativyco to znamená?. Celkový počet podpisů je nyní 1 759 256 v celé Evropské unii.

„TTIP překonává dosavadní obchodní smlouvy a dostává se na roveň rozhodování o tom, kdo, jak a v čím zájmu bude v budoucnu vytvářet unijní pravidla ovlivňující běžného člověka na každém kroku. Čím více se veřejnost o povaze této úmluvy dozvídá, tím více je proti tomu, aby se tak zásadní změny domlouvaly v utajovaných vyjednáváních. Ignorování historicky největší občanské iniciativy pouze prohlubuje demokratický deficit EU,“komentuje petici Petra Němcová, mluvčí kampaně Špatný vTTIP.

 
Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek