Tunisko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Tunisko je tradičním obchodním partnerem ČR v oblasti severní Afriky, v jeho prospěch svědčí i geografická blízkost pro naše tradičně konkurenceschopné dodavatele v oblastech automobilový průmysl, zdravotnický a farmaceutický průmysl, vodohospodářský a odpadní průmysl, energetický průmysl, železniční a kolejová doprava, kovozpracovatelský průmysl, obranný průmysl. Vzájemný obrat obchodní výměny trvale roste.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

(v tis. Kč)

rok

      vývoz

       dovoz

        obrat

         bilance

2013

1 527 440

2  273 995

3 801 435

-   746 555

2014

1 705 611

3 021 989

4 727 600

-1 316 378

2015

2 221 152

3 556 390

5 777 542

-1 335 238

2016

3 139 661

3 551 222

6 690 883

-   411 562

2017

3 450 483

4 214 306

7 664 789

-   763 823

Zdroj: MPO ČR

Dosažený objem zahraničního obchodu 2017 nartostl oproti předchozímu roku o 14%, vývoz zaznamental nárůst o 9%, dovoz o 18%. Objem česko-tuniského zahraničního obchodu se za uvedené období posledních 5let zdvojnásobil.Český vývoz do Tuniska rostl rychleji (2,2) než dovoz (1,8).

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 Hlavními položkami vývozu do Tuniska jsou stroje a přepravní zařízení (75%), tržní výrobky tříděné podle druhu a materiálu (11%), chemikálie (7%) a různé průmyslové výrobky (5%). Pro dovoz jsou hlavní komoditou stroje a přepravní zařízení (73%) a různé průmyslové výrobka (24%).

Vývoz

Dovoz

strojírenství, elektrická zařízení (spínače, kabely, izolátory, kondenzátory) 

Izolované dráty a kabely, díly pro motory, díly pro auto-průmysl

kotle, motory

kůže a kožené výrobky

plasty a polotovary plastů

Textil

polotovary železa, slitiny, hliníkové folie

chemikálie

osobní automobily a traktory

průmyslové výrobky

sklo

minerální paliva

lustry

Potraviny, ovoce, rajčata, datle

textilní příze, vlna, plsť

nepoživatelné suroviny

léčiva

nápoje a tabák

kaučuk

rostlinné oleje

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní položkou služeb je turistický ruch, v roce 2014 Tunisko navštívilo 87 821 turistů, turistický ruch doznal výrazného poklesu po dvou teroristických útocích mířených na zahraniční turisty (2015 Muzeum Bardo a 2016 letovisko Sousse). Útoky namířené proti zahraničním turistům způsobily dramatický pokles turistů z Evropy, které částečně nahradili turisté z Ruska a Alžírska. V roce 2016 Tunisko navštívilo 30 586 českých turistů, tj. o 28% méně proti roku 2015. Zlepšení přinesla až sezóna 2017 s počtem 61 862 českých turistů. Mezi Tunisem a Prahou létá jedenkrát týdně (úterý) ekonomicky výhodná přímá letecká linka Tunisair, kterou začínají Tunisané cestovat na poznávací zájezdy, cestu lze kombinovat s další přímou linkou do Vídně, která létá ve čtvrtek a v neděli. Další potenciál existuje ať již v oblasti geriatrie, kdy Evropané tráví zimní měsíce v prázných letoviscích a získávají na své dlouhodobé pobyty  slevy nebo v oblasti přípravy sportovních klubů, kterým jsou hotelové řetězce schopny připravit výhodné nabídky "á la carte". 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 

automobilový průmysl

Škoda

energetický průmysl

ČKD DIZ, AB Komponenty, ZPA Smart Energy, ZEZ Silko

dopravní průmysl a infrastruktura

ŠKODA Elektro

chemický průmysl

Chemoprojekt, Synthesia

vodohospodářský a odpadní průmysl

Vítkovice Envi, Hutira, PBS Power Equipment, Aquel Bohemia

sklářský a keramický průmysl 

Bohemia, Lasvit, Rudolf Kampf

civilní letecký průmysl

Aero Trade, Aero Vodochody

obranný průmysl

Pamco, Česká zbrojovka

ochrana životního prostředí

Dekonta, Reo Amos

papírnický průmysl

Optaglio

plasty a gumárenský průmysl 

Osma, Pipelife

zemědělský a potravinářský průmysl

Budweiser, Emco, Hamé

průmyslová klimatizace

Fans

průmyslové sušení

Lac

stavební průmysl 

Ravac, Lassersberger,Geosan, PSJ Jihlava

železniční a kolejová doprava

Bonatrans

telekomunikace, ICT

Optokon

vybavení pro kuchyně a hotely

Blex

zdravotnický a farmaceutický průmysl 

Linet

zemědělské stroje

Zetor

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou TR o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku (14.3.1990)

Dohoda mezi ČR a TR o podpoře a vzájemné ochraně investic (6.1.1997)

Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a TR. (6.4.1963)

Dohoda mezi ČSSR a TR o letecké dopravě (6.4.1963)

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR  a vládou TR (18.4.1963)

Dohoda o spolupráci na úseku zdravotnictví mezi vládou ČSSR  a vládou TR (29.5.1964)

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou ČR a vládou TR (2.9.1976) ,Dodatkový protokol k Dohodě (16.04.2009).

Obchodní dohoda mezi vládou ČR a vládou TR (4.12.1990).

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra TR (10.5.1999)

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem národní obrany TR (11.5.2000)

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou ČSFR a vládou TR (4.12.1990)

Smlouva mezi ČSSR a TR  o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání a dodatkový protokol (12.4.1979)

Konzulární úmluva mezi ČSSR a TR (12.4.1979)

Dohoda mezi vládou ČR a vládou TR o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů ČR a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů TR (8.9.1999)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2018 je v rámci rozvojové spolupráce řešen projekt na podporu ženské komunity hrnčířek v Sejnane. Jedná se o sociálně specifickou komunitu žen - výrobců keramiky , která je na její výrobě existenčně závislá, a protože v okolí není žádné jiné pracovní uplatnění, panují v komunitě matriarchální zvyklosti.  Projekt spočívá ve výstavbě dvou ekologických staveb, jedna je určena k prezentaci a komercionalizaci keramiky a druhá ke školícím a sociálním aktivitám komunity.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: