Tunisko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Tunisko je republika prezidentského typu s jednokomorovým parlamentem. V říjnu 2014 proběhly legislativní volby a Beji Caid Essebsi se stal 1. demokraticky zvoleným prezidentem Tuniské republiky. Tunisko je první země arabského světa, kde žijí společně modernisté, laici a islamisté. Konstruktivní a demokraticky probíhající přeměna země, která následovala po Jasmínové revoluci (14.1.2011) a Arabském jaru byla oceněna mezinárodním společenstvím udělením Nobelovy ceny míru 2014. 26.8.2016 schválilo Parlamentní shromáždění lidu Vládu národní jednoty, jejímiž cíli jsou: boj proti korupci a terorismu, podpora růstu ekonomiky a zaměstnanosti, potlačování pašeráckých mafií, zamezení růstu inflace, vyrovnaný rozpočet a vytvoření podmínek pro zahraniční investory. V roce 2018 proběhly, po čtyřnásobném odkladu, dne 6.5.2018 volby do místních samospráv, kdy implementace volebních výsledků změní poměry ve státě v němž po 62 let byla moc soustředěna do rukou ústředních orgánů a guvernérů na participativní demokracii místních samospráv. Volby do místních samospráv 2018 mají další novinku a tou je udělení volebního práva ozbrojeným složkám. Na rok 2018 naváže supervolební rok 2019 s parlamentními a prezidentskými volbami.

Pilíři tuniské ekonomiky zůstávají těžba fosfátů, zemědělská výroba, zpracování potravin, obnovený turistický ruch ( i když předlužený) a pomalu rostoucí průmyslová výroba. Tunisko zaznamenalo v roce jen 2017 slabý růst o průměrné výši 1,9%, který zdaleka nedostačuje na řešení kumulovaných problémů. Nezaměstnanost zůstává vysoká, dluh roste a valutová rezerva stačí na necelé tři měsíce. Zajištění makroekonomické stability zůstává prvořadou nutností. Od roku 2018 se národní autority soustřeďují na redukci deficitu a flexibilitu směnného kurzu. Strukturální reformy začínají zlepšovat řízení a posilovat podnikatelské prostředí, státní služba však vyžaduje zásadní modernizaci, stejně jako důchodový systém, veřejné banky je nutno restrukturalizovat. Vyrovnání deficitního rozpočtu souvisí se zlepšeným výběrem daní a omezením nákladů výdajů při zajištění investičního růstu a udržení sociálních výdajů. Centrální banka dokazuje odhodlání udržet inflaci a zvýšit rozpětí úroků. Další snížení směnného kurzu v roce 2018 je pro redukci deficitu a udržení valutové rezervy nezbytností. Krátkodobě došlo ke zlepšení systému sociálního zabezpečení, reforma důchodového systému musí následovat. Strukturální reformy pokračují, byla ustanovena Ústavní organizace pro potírání korupce a Instituce na podporu investičního zákona, včetně tzv.jednotné přepážky na pomoc invetsorům. Centrální bankou jsou omezovány neproduktivní půjčky, další opatření se začínají přijímat v souvislosti s vysloveným podezřením v souvislosti s praním špinavých peněz a financování terorismu (hlasování v Evropském parlamentu dne 7.2.2018). Přes značné problémy, se kterými je Tunisko konfrontováno uvolnil Mezinárodní měnový fond (MMF) k čerpání další prostředky z rozšířeného zdrojového nástroje v celkové výši 3 miliardy USD čtyřletého programu MMF Extended Fund Facility na podporu reformního úsilí Tuniska. (2016-2020). K dnešnímu dni může Tunisko čerpat již 919 milionů USD. V rámci své poslední kontrolní mise delegace MMF přezkoumala postup reforem, konkrétně výdaje, deficit běžného účtu a výši zásoby deviz. Dalšími oblastmi zkoumání pak byly strukturální reformy jako je reforma penzijních systémů, restrukturalizace veřejných bank, ozdravění Tuniso - francouzské banky BFT a jmenování členů „Nejvyšší instance pro příkladné řízení a boj s korupcí“.

Největším rizikem pro demokraticcký vývoj Tuniska je hrozící sociální nestabilita, která je důsledkem vysoké nezaměstnanosti, rychle rostoucí inflace a finanční tíže, která dopadá na kupní sílu obyvatel. Důsledkem nedávných protestů, které naplno vypukly 7.ledna 2018 a rychle se rozšířily po celé zemi, bylo uvěznění 700 protestujících a 1 mrtvý v důsledku střetu s policií.

 

 

 

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

V čele vlády Tuniské republiky stojí od 6.9.2017 Youssef Chahed, jedná se o druhou "Vládu národní jednoty“ se stejným předsedou vlády, a proto nese nová a posílená vláda (28 ministrů a 15 státních tejemníků) také označení "Chahed 2". 

Poznámka: Youssef Chahed ve funkci předsedy vlády Chahed 2 představuje první stabilitu, protože navazuje na svoji první vládu od srpna 2016 (26 ministrů a 14 státních tajemníků), protože v období 2011-2016 se střídaly vlády s perioodicitou 1 roku.   

SLOŽENÍ VLÁDY: 

Ministři

1.Ministr spravedlnosti: Ghazi Jeribi

2.Ministr národní obrany: Abdelkerim Zbidi

3.Ministr vnitra: Lotfi Brahem

4.Ministr zahraničních věcí: Khemaies Jhinaoui

5.Ministr financí: Ridha Chalghoum

6.Ministr zdravotnictví: Imed Hammami

7.Ministr pro církevní záležitosti: Ahmed Adhoum

8.Ministr pro rozvoj, investice a mezinárodní spolupráci: Zied Ladhari

9.Ministr průmyslu a malých a středních podniků: Slim Feriani

10.Ministr obchodu: Omar Béhi

11.Ministr pro místní záležitosti a životní prostředí: Riadh Mouakhar

12.Ministr školství: Hatem Ben Salem

13.Ministr pro vysoké školy, vědu a výzkum: Slim Khalbous

14.Ministr energetiky, důlního průmyslu a obnovitelných zdrojů: Khaled Kaddour

15.Ministr zemědělství, vodních zdrojů a rybolovu: Samir Bettaieb 

16.Ministr pro veřejné práce: Mohamed Salah Arfaoui

17.Ministr sociálních věcí: Mohamed Trabelsi

18.Ministr pro odborné vzdělávání a zaměstnanost: Fabouzi Abderrahmane

19.Ministryně turistiky: Salma Elloumi

20.Ministr komunikačních a výpočetních technologií:  Anouar Maarouf

21.Ministr kultury: Mohamed Zine El Abidine 

22.Ministr dopravy: Radhouane Ayara

23.Ministryně mládeže a sportu: Mejdouline Charni

24.Ministryně pro ženu, rodinu a dítě: Néziha Laabidi

25.Ministr pro správu státního majetku a státního půdního fondu: Mabrouk Korchid

26.Ministr pro styk s ústavními institucemi, občanskou společností a pro lidská práva: Mehdi Ben Gharbia.

27.Ministr pro styk se sněmovnou (ARP):  Iyad Dahmani  

28.Ministr podporující předsedu vlády v oblasti rozsáhlých reforem: Taoufik Rajhi

Státní tajemníci

1.Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí: Sabri Bach Tobji

2.Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí zodpovědný za ekonomickou diplomacii: Hatem Ferjani

3.Státní tajemník Ministerstva obchodu, zodpovědný za zahraniční obchod: Hichem Ben Ahmed

4.Státní tajemnice Ministerstva pro odborné vzdělávání a zaměstnanost, zodpovědná za soukromé podnikání: Saida Ounissi

5.Státní tajemnice Ministerstva zdravotnictví: Sonia Becheikh

6.Státní tajemnice Ministerstva dopravy: Serra Rejeb

7.Státní tajemník Ministerstva sociálních věcí zodpovědný za emigraci a Tunisany v zahraničí: Adel Jarboui

8.Státní tajemník Ministerstva průmyslu a malých a středních podniků:

9.Státní tajemník Ministerstva pro místní záležitosti: Chokri Ben Hassen

10.Státní tajemník Ministerstva energetiky, důlního průmyslu a obnovitelných zdrojů: Hachemi Hmidi

11.Státní tajemník Ministerstva zemědělství, vodních zdrojů a rybolovu: Abdallah Rahbi

12.Státní tajemník Ministerstva pro vysoké školy, vědu a výzkum, zodpovědný za výzkum: Khalil Laamiri

13.Státní tajemník Ministerstva komunikačních a výpočetních technologií, zodpovědný za numerickou ekonomiku: Habib Dabbab

14.Státní tajemník Ministerstva mládeže a sportu, zodpovědný za sport: Ammar Jabri

15.Státní tajemník Ministerstva mládeže a sportu, zodpovědný za mládež: Abdekadouss Saadaoui

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:                   11 530 000 

Demografické složení:         Arabové

Vyznání:                               muslimské sunnitského typu

Průměrný roční přírůstek:    20,5‰

Diaspora                              1 282 371

Počet dětí v rodině:             2,4

Úroveň alfabetizace:            96,56%

 

Poznámka k vystěhovatelství:

Tuniská diaspora je většinově zastoupena muži (63%), ženy 37%. Většina emigrantů se zdržuje v Evropě (87,5%), v ostaních arabských zemí žije necelých 9%. Hlavní přistěhovaleckou destinací Tunisanů je Francie, kde se zdržuje 57%, v Ilálii 15% a v Německu 7%. Z hlediska sociálně profesionální skladby se jedná o dělníky (37%), nezaměstnané (16%), kádři tvoří 9% a nezávislí 4%. 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

Ukazatel

jednotka

2013

2014

2015

2016

2017

HDP per capita

 $

4291,5

4397,8

3942,8

3794,7

3675

růst HDP

%

2,3

2,3

1,1

1,0

1,9

míra inflace

%

5,8

4,9

4,9

3,7

6,4

nezaměstnanost

%

15,7

15,3

15,0

14,0

15,3

(Údaje podle finančních statistik Centrální banky Tuniska).

 

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

Ukazatel

jednotka

2012

2013

2014

2015

2016

 2017

Příjmy rozpočtu

M TD

67008

75993,9

82298

86304

 92034

 

Výdaje rozpočtu

M TD

70354

78873

85762

93195

 100446

 

obchodní bilance

% HDP

- 4,2

- 6,9

- 5,0

- 4,8

- 6,1

 -6,6

(Údaje podle finančních statistik Centrálníbanky Tuniska, nezhrnují privatizace a dary)

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

Ukazatel

jednotka

2012

2013

2014

2015

2016

 2017

Vyrovnanost, finančních transakcí

% GDP

-8,3

-8,4

-9,1

-8,9

-8,8

 -10,3

Zahraniční zadluženost

M TD

28678

31499

36512

42009

48951

 58801

Míra zadlužení

% GNI

40,3

41,1

44,4

48,7

53,2

 59,3

Dluhová služba (z toho úrok)

M TD

4071

(870)

3325

(821)

2979

(865)

3242

(959)

4218

(1051)

 6812

(1304)

Rezervní aktiva

M TD

13757,7

12622,1

14256,7

15038,3

13896,4

 11062

(Údaje podle finančních statistik Centrální banky Tuniska)

 Komentář k devalvaci tuniského dináru

Tuniský dinár devalvoval ve dvou fázích, první fáze devalvace proběhla v letech 2010 – 2015 (30%) byla však významně vyrovnána inflací (28%). Od konce roku 2015 a v letech 2016-2017 se skutečně jedná o inflaci, (v roce 2017 až 21%). Kumulované ztráty státu v souvislosti s devalvací dináru představují 4,2 MLD DT. Prudký pád dináru současně způsobil ztrátu konkurenceschopnosti tuniských podniků a zhoršil ještě více finanční situaci země vůči zahraničí a zdražil dluhy v cizích měnách. Kurzová změna DT vůči srovnávacímu roku 2010 klesla o 64% vůči EURO a o 70% vůči USD. Hodnota DT na mezibankovním trhu dosáhla poprvé v historii (27.4.2018) na hodnotu 3 DT za EURO, devalvace DT bude dále pokračovat, pokud budou respektována doporučení Mezinárodního měnového fondu. Strmé znehodnocení DT představuje kalamitu pro národní ekonomiku, protože již neplatí v podmínkách zhoršené ekonomické a finanční situace země, že slabá měna napomáhá exportu, protože Tunisko má navíc nevyrovnanou obchodní bilanci a musí dovážet. Ten, kdo mimořádně získává v konkrétních podmínkách nevyrovnaného rozpočtu, jsou nerezidenční podniky. Jedním z řešení, ke kterým přistoupila Centrální banka Tuniska v lednu 2018, je snaha o fixaci směnného kurzu DT a zajištění jeho stability (s pomocí nebo bez pomoci podpůrných opatření, spíše asi bez politických podpůrných opatření, protože ta lze jen stěží prosadit). Restriktivní měnová politika je nemožná, nelze zvýšit úrokovou sazbu, a proto nezbývá než nechat kurz směny znehodnotit a zajistit tak platební rovnováhu. Ekonomové tvrdí, že nastartování růstu DT je možné prostřednictvím navýšení zahraničních investic a rozvojem exportu a turistiky.

 

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

BCT Centrální banka Tuniska, guvernér Marouane El Abassi

Hlavní banky:

ATB Arab Tunisian Bank                      

BFT Banque Franco-Tunisienne

BNA Banque Nationale Agricole          

ATTIJARI Banque Attijari de Tunisie

BT Banque de Tunisie                                    

AB Amen Bank

Citibank

ABC Arab Banking Corporation

BIAT Banque Internationale Arabe de Tunisie

STB Société Tunisienne de Banque   

TSB Tunisian Saudi Bank ex-STUSID BANK

UBCI Union Bancaire pour le Commerce et l´Industrie

UIB UnionInternational de Banques člen SOCIETE GENERALE, jako Komerční banka CZ

Pojišťovny: 

AST Companie d´Assurance et de Réassurances

STAR Companie Tunisienne d´Assurances et de Réassurances

SALIM Assurances

TRE Tunis Ré

 Komerční exportní zajištění poskytují:

ASSURCREDIT

COTUNACE

TUNIS-RE

CGA - Všeobecný pojišťovací výbor „CGA“ má právní autonomii Ministerstva financí, chrání práva pojištěnců a dohlíží nad schopnostmi společnosti dostát svým závazkům.

 

 

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňové zatížení je 20,6%, přímé daně představují 63,3% a nepřímé 36,7%. Zdanění podléhají : průmyslové a komerční benefity, benefity nekomerčních profesí, zemědělství a rybolov, platy, důchody, penze, renty, kapitál, pozemková renta a zdroje ze zahraničí, pokud nejsou zdaněny u zdroje. Malé podniky s obratem 30 000 TD/rok mohou být od daně osvobozeny, podniky s obratem do 100 000 TD platí paušální daň 1500 TD/měsíčně. Základní sazba daně z výnosu společnosti je 30%, zvýšená sazba 35% se aplikuje u finančnictví, telekomunikací, pojištění, těžby, rafinerie a distribuce paliv, naopak snížená sazba 10% platí u umělecké výroby, zemědělství a rybolovu. Daň se platí ze zisku, tedy po odpočtu nákladů : amortizace (lineární, progresivní nebo regresivní), úhradě pohledávek (pochybné pohledávky se uznávají jen v určeném limitu), dary a subvence v rozsahu 2% obratu. Společnosti se daní srážkou u zdroje nebo zálohově ve třech termínech (červen, září a prosinec vždy po 30%). V případě dovozů spotřebního zboží se skládá 10% ceny zboží formou zálohy na daň při celním řízení. Roční zúčtování se aplikuje jen v případě, že společnost nesídlí v Tunisku nebo se daní u zdroje. Další daně, které platí podniky:  1 nebo 2 % z objemu mzdových prostředků před zdaněním na odborné vzdělávání (u strojírenských oborů 1%, ostatní 2%). Příspěvek do fondu ubytování pracujících ve výši 1% objemu mzdových prostředků před zdaněním. Založení podniku, registrace navýšení/snížení kapitálu je spojeno s poplatkem 100 TD a lze o něj požádat úřady jedenkrát za tři roky, jinak je sazba vyšší. Daň z  průmyslového podniku je daň ve prospěch místní samosprávy ve výši 0,2% obratu, je však omezena výší 100 000 TD, nesmí být však nižší než je daň z nemovitosti. Daň z nemovitosti je vyměřena ve výši 2% z ceny 1 m² vynásobená rozměrem zastavěné plochy povýšená o proměnlivou sazbu (8-14%). U nezastavěné plochy je daň 0,3% z prodejní ceny pozemku. Daň z příjmu fyzických osob: odpočitatelná položka u daně z příjmu fyzických osob je 10%, u rent 25%, u starobních důchodů 80%. Dani z příjmu je podrobena každá fyzická osoba s obvyklým místem pobytu v Tunisku, nerezidenti platí daně z příjmu u zdroje. Slevy na dani se poskytují v případě životního pojištění a rodinám. Daň z příjmu je progresivní, nejběžnější sazba pro rozmezí 1 500-5 000 TD je 15% (další sazby: 5-10 000/ 20%,10-20 000/25%, 20-50 000/30%, 50 000+/35%) příjmy do 1 500 TD jsou od daně z příjmu zcela osvobozeny. Od daní jsou dále osvobozeny příjmy z úroků uložených deviz nebo z vkladů vedených v konvertibilních dinárech, dále jsou od zdanění osvobozeny úroky ze spořitelních vkladů (vybrané spořitelny). Daň z přidané hodnoty (DPH). Sazby DPH: 18% je základní sazba, snížená sazba 6% je aplikována u hnojiv, umělecké výroby, léčiv, potravin a lékařských služeb, další sazba 12% se uplatňuje u výpočetní techniky, služeb a malých automobilů, alkohol, kožešiny, výrobky přesného strojírenství a drahé kovy jsou zatíženy daní 29%. DPH zaplacená na vstupu je odečitatelná. Při dovozu spotřebního zboží se zadržuje záloha ve výši 10% již v průběhu celního řízení.

Výběrové položky (chléb, cukr, olej ze zrn, mléko, rajčatový protlak, kuskus, knihy a noviny) jsou od DPH osvobozeny zcela. Od DPH je dále osvobozena letecká a námořní doprava a bankovní poplatky. Spotřební daň ve výši 25 - 683% se  vyměřuje u tvrdého alkoholu a luxusních automobilů.  Automobilová paliva, tabák, víno a pivo jsou zatíženy zvláštní sazbou. Právo zápisu nemovitosti do katastru je spojeno s poplatkem 5% z ceny nemovitosti, v případě podniku platí snížená sazba 2,5%, dědictví a dary mezi manžely jsou zdaněny sazbou 2,5%, mezi sourozenci 5%, ostatní příbuzní 25-35%. V případě vynesení rozsudku uložení pokuty se hradí dále daň 5% z  hodnoty sankce. Daň ze sjednané pojišťovací smlouvy za dopravu je poplatek z pojistného, který činí  5% u lodní a letecké dopravy a 10% u ostatních druhů doprav.

Loi de finance 2018 

Roční zpřesnění daňových povinností se upravuje zákonem, pro rok 2018 "Loi de finance 2018", jehož schvalování je doprovázeno politickým bojem na půdě parlamentu. V roce 2018 se podařilo prosadit navýšení sazby DPH o jeden procentní bod u všech sazeb, sazby DPH jsou tedy 19,13 a 7%. Zákon  nově zavedl DPH z nové výstavby, s touto daní však developeři nepočítali a je na úkor jejich zisku. Politický boj někdy nese svoje ovoce, viz případ odstoupení od požadovaného jednorázového dodatečného zdanění 7,5% ze zisku podniků a paušální daň z bazénu ve výši 1 000 TD.

 

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: