Turecká jaderná energetika v Istanbulu

13. 3. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Turecká jaderná energetika v Istanbulu Vzhledem k růstu své ekonomiky a populace plánuje Turecko v letech 2023–2030 postavit 3 jaderné elektrárny, které by měly pokrýt 10 % spotřeby elektrické energie země. Zásadním bodem diskuzí expertů je otázka vývoje stavby jaderné elektrárny Akkuyu, japonské aktivity v projektu jaderné elektrárny Sinop a přípravná jednání k plánované tří turecké jaderné elektrárně (SNPTC, Westinghaus).

V současné době je Turecko 6. největším trhem s elektrickou energií v Evropě. Od roku 2013 vzrostla poptávka po elektrické energii o 5,6 %, v roce 2016 o 2,5% a podobný nárůst byl zaznamneán i v roce 2017. Poptávka po elektrické energii v Turecku je odhadována ze současných 264 TWh na 416 TWh v roce 2032. Předpokládaný nutný objem investic do r. 2023 představuje 100 mld. USD s cílem zdvojnásobit současné instalované kapacity.

Z českého pohledu se jeví zajímavou možná participace na subdodávkách projeku firmy Rossatom, která je hlavním investorem JE Akkuyu (Build-operate-own), ale již nyní je nutné jednat také ze zástupci japonských investorů jaderné elektrárny Sinop (Mitsubishi Heavy Industries, francouzská Areva se částečně z projektu stáhla) a také s čínskými investory plánované třetí jaderné elektrárny, která má vyrůst v oblasti Edirne.

Projekt jaderné elektrrány Akkuyu byl oficiálně zahájena 10.prosince 2017 poté co bylo získáno LCP (limited construction permit) od tureckého TAEK (Turkish Atomic Energy Authority – Úřad pro jadernou energetiku). Projekt SINOP je ve fázi dokončené „feasibility study“ a příprav na získání povolení stavby, projekt třetí elektrárny je ve fázi lokalizace.

Čerstvé informace z proměnlivého prostředí turecké jaderné energeticky přineslo březnové setkání jaderných expertů v Istanbulu. Přes 100 zahraničních společností z Jižní Koreje, Francie, Německa, Ruska, Japonska, Číny, Finska a dalších přijelo do Istanbulu, aby se setkaly s tureckými firmami a diskutovali o nejnovějším vývoji v sektoru, konkrétních termínech poptávkových tendrů na projekt Akkuya a potenciální spolupráci na projektech SINOP a plánované třetí turecké jaderné elektrárny. Ani na letos nechyběli zástupci českých firem a istanbulského konzulátu.

Překvapivě silná mediální prezence a zařazení prezentace projektového manažera firmy Renaissance Heavy Industries (RHI) pana Aykut Tor potvrdilo, že výběr potenciálních nástupců tureckých firem Cengiz, Kolin a Kalyon, kteří se stáhli ze 49% podílu na stavbě JE Akkuya, má konkrétní obrysy.

Prezentace francouzských firem ukázala jejich pokračující zájem o problematiku jaderné energie, ale všeobecný zájem se již soustředil na vystoupení ruských manažerů projektu Akkuya. Konstantin Ryzhak, generální ředitel odpovědný za řízení provozu projektu jaderné elektrárny AKKUYU, všeobecně shrnul podmínky projektu a jeho zadání, včetně pichlavé poznámky k turecké straně, že ruská strana  bude schopna dodržet plánované termíny dostavby, pokud bude turecká strana schopna dostát svým slibům a zárukám.

V současnosti je investice realizována čistě z ruské strany (RosAtom), proto RosAtom preferuje zájemce, kteří si jsou schopni pokrýt vstupní náklady a financovat vlastní realizaci části projektu. Následně zástupci RosAtomu popsali systém a časový harmonogram výběrových řízení na jednotlivé položky elektrárny a  vyzdvihli pozitivní ekonomický dopad pro Turecko, vytváření nových pracovních příležitostí a celého nového průmyslového sektoru, který ovlivní celý region.

Ve velkém měřítku se počítá se zapojením tureckých stavebních společností a to až z 90 % na stavební práce a 50 % na montáže. V současné době také studuje na prestižních ruských univerzitách na 250 tureckých studentů, z nichž 35 letos studium dokončí a budou okamžitě zaměstnáni na projektu elektrárny Akkuyu.   

Zástupce projektu jaderné elektrárny SINOP, vedoucí společnosti Sinop Nuclear Energy Company pan Makoto Kanda ve svém vystoupení zdůrazňoval otázku bezpečnosti v jaderných zařízeních a apeloval na vyvinutí silné kultury bezpečnosti a ochrany, jež je v projektu SINOP od začátku prioritou. Také elektrárna SINOP představuje další zajímavý projekt pro české firmy, které vedly rozhovory přímo s japonskými partnery.

Víceprezident pro strategii a plánování v Asijském regionu společnosti Westinghaus pan Mark Fecteau nejprve posluchače ujistil, že strukturální změny firmy nebudou mít žádný vliv na její aktivity v Evropě, Asii, Africe ani na Blízkém východě. S Tureckem podle jeho slov probíhají jednání o projektu třetí jaderné elektrárny, která by měla mít čtyři reaktory AP1000 a byla vypracována studie proveditelnosti.

Stavba třetí turecké elektrárny je předběžně zadána čínské společnosti  SNPTC a Westinghaus by ráda pokračovala jako partner čínské státní společnosti v tomto projektu (společně s tureckým EUAS mají podepsaný MoU). Zástupce SNPTC potvrdil připravenost jejich společnosti a Číny stavbu realizovat v co nejkratším čase. Pro realizaci je zásadní získat podporu Turecka. V případě získání podpory turecké vlády, čínská strana věří, že projekt připraví a realizuje velmi rychle. Čína je současně schopna projekt od počátku plně financovat.  

Z pohledu českých firem se jevil jako velmi zajímavý prezentovaný seznam a časový harmonogram jednotlivých tendrů na dodávky pro projekt Akkuyu, možnost jednání se zástupci Mitsubishi Heavy Industries k projektu SINOP a také jednání s čínskými zástupci SNPTC k plánům a úvahám o třetí turecké jaderné elektrárně. Další aktivitou v oblasti jaderné energetiky v Istanbulu je v termínu 2.–4. května 2018 veletrh ICCI, který bude pod hlavičkou CzechTrade a GK Istanbul prezentovat české firmy z oblasti jaderných technologií.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Istanbulu (Turecko). Autor: Jan Ondřejka, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek