Turkmenistán: Zahraniční obchod a investice

25. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj zahraničního obchodu Turkmenistánu za období 2013–2017
 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz (mil. USD) 12 036,4 12 485,2 10 128,2 7 933,2 7 692,4
Dovoz (mil. USD) 9 288,8 9 655,5 5 905,8 5 489,8 3 555,4
Saldo (mil. USD) 2 747,6 2 829,7 4 222,3 2 443,4 4 137,1

Zdroj: International Trade Centre

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největší obchodní partneři Turkmenistánu z hlediska jeho vývozu za období let 2013–2017 (mil. USD)

Dovozci z Turkmenistánu

2013

2014

2015

2016

2017

Celkem

12 036,4 12 485,2 10 128,2 7 933,2 7 692,4
z toho:
EU 28 1 159,2 1 088,0 471,3 706,5 288,0
Čína 8 893,3 9 516,2 7 827,7 5 563,3 6 575,1
Turecko 653,8 623,3 557,4 422,5 403,6
Itálie 485,6 526,1 184,6 420,3 135,3
Gruzie 47,9 69,3 111,8 75,5 97,1
Rusko  139,4 90,9 71,3 331,2 84,4
Rumunsko 3,7 21,9 92,4 104,1 49,7
Kazachstán 219,4 121,2 63,7 214,4 43,8
Řecko 46,4 26,3 34,6 43,2 26,4
UK 453,7 207,7 57,8 17,9 25,3
Indie 13,1 15,5 47,8 21,7 15,0
Česká repubika (41)
1,5 0,09 0,01 0,5 0,3

 

Největší obchodní partneři Turkmenistánu z hlediska jeho dovozu za období let 2013–2017 (mil. USD)

Vývozci do Turkmenistánu

2013

2014

2015

2016

2017

Celkem 9 288,8 9 655,5 5 905,8 5 489,8 3 555,4
z toho:
EU 28 1 611,5 1 675,4 1 206,1 1 273,2 1 011,2
Turecko 1 957,5 2 231,2 1 857,1 1 241,5 1 038,7
Německo 519,9 368,8 339,1 397,8 416,1
Čína 1 137,6 954,3 815,5 338,5 369,1
Rusko 1 429,9 1 137,7 843,9 570,6 343,8
USA 261,8 455,5 80,8 106,2 282,0
Jižní Korea 141,2 193,1 182,2 361,8 131,0
Itálie 183,7 215,4 233,6 249,6 126,4
Japonsko 55,4 59,8 26,8 397,3 81,4
Nizozemsko 78,5 73,3 72,6 43,9 79,1
Francie 161,2 245,8 99,6 110,0 78,6
Indie 63,0 100,7 80,5 57,2 59,6
Česká repubika (21)
23,8 27,1 20,4 22,8 20,4

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvíce zastoupené položky v dovozu do Turkmenistánu v rocích 2013–2017 (mil. USD)

Kód HS2

Označení zboží dle HS

2013

2014

2015

2016

2017

 

Celkem

9 288,8

9 655,5

5 905,8

5 489,8

3 555,4

84

Kotle, stroje a mechanická zařízení

1 531,0

1 624,9

1 134,6

1 340,2

890,1

73 

Výrobky ze železa nebo oceli

831,5

1 017,5

831,5

595,0

246,4

85 El.stroje, přístr. a zaříení pro záznam a reprodukci

1 199,5

986,6

854,7

554,3

368,3

87

Vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti

715,1

577,7

397,3

204,6

320,3

72

Železo a ocel 

446,6

371,2

258,9

131,3

58,2

90 

Přístroje optické, fotograf., kinem., lékař., chirurg.

175,1

181,3

161,2

129,0

108,9

39

Plasty a výrobky z nich 

193,3 249,2

176,2

116,4

93,0

94 

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 

294,0 248,1

178,2

110,3

70,5

30 

Farmaceutické výrobky

113,5

132,8

115,7

106,6

94,4

88 Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

346,0

504,4

19,7

104,8

176,2

44 

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

186,7

179,7

119,5

87,6

69,0

76 

Hliník a výrobky z něho 

90,1 104,9 99,9

87,1

45,3

27 Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky 65,2 64,6 45,5

81,0

36,9

38

Různé chemické výrobky

90,5 91,8 80,0

76,8

111,8

99

Vyhrazeno pro zvláštní účely stanovené smluvními stranami

46,3 44,3 16,7 60,2 10,0

93

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

46,6 110,2 119,9 43,3 0,08

40

Kaučuk a výrobky z něj

118,0 111,0 64,8 42,3 39,8
Nejvíce zastoupené položky ve vývozu z Turkmenistánu v rocích 2013–2017 (mil. USD)

Kód HS2

Označení zboží dle HS

2013

2014

2015

2016

2017

 

 Celkem

12 036,4

12 485,2

10 128,2

7 933,2

7 692,4

27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; vosk

10 660,0

11 144,0

9 049,4

6 433,5

7 024,1

52

Bavlna

601,5

624,3

490,5

446,4

398,0

89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

0

23,9

2,4

219,6 0,3

39

Plasty a výrobky z nich

107,5

106,3

87,3

69,0

59,8

25

Sůl, síra, zeminy a kameny; sádrovcové materiály

32,2

26,4

87,7

39,4

18,4

31

Hnojiva

0

8,8

15,7

30,5 62,9

63

Zhotovené textilní výrobky; soupravy; oděvy

47,5

50,3

39,2

28,5

28,2

62

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

24,4

23,9

22,6

20,3

11,5

14 

Rostlinné pletací materiály, rostlinné produkty 

4,4

11,2

10,8

19,8

4,8

84 Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení

7,3

13,1

5,6

15,6

3,5

13

Šelak, gumy, pryskyřiče; rostlinné štávy a výtažky

20,8

21,3

18,3

13,1

11,8

28

Anorganické chemikálie, sloučeniny drahých kovů

34,9

23,0

18,9

10,9

12,4

41

Surové kůže a kožky; usně

9,9

9,5

8,1

7,8

9,7

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Turkmenistánu nejsou zóny volného obchodu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. USD)

2012

3 129,6

2013

3 076,0

2014

3 163,5

2015

4 259,0

2016

4 523,0

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční společnosti, které se snaží účastnit mezinárodních výběrových řízení musí projít zdlouhavým schvalovacím procesem. Jakákoliv investiční smlouva musí být schválena Státní komoditní a surovinovou burzou, Centrální bankou, Nejvyšším kontrolním úřadem a na konci schvalovacího procesu Kabinetem ministrů. Schvalovací proces není transparentní a je často politicky řízený. Neexistuje žádná právní záruka, že informace poskytnuté zahraničním investorem turkmenské vládě budou považovány za důvěrné.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: