Turkmenistán: Zahraniční obchod a investice

30. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

Turkmenská vláda vychází ze Zákonu o vnějších ekonomických aktivitách při vedení obchodních vztahů s jinými státy a organicemi. Jako řada dalších zemí SNS i Turkmenistán se snaží zvýšit počet přímých zahraničních investic do své ekonomiky, v posledních letech je tendence aktivizovat obchodně-ekonomické vztahy i se zeměmí Evropské Unie.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj zahraničního obchodu Turkmenistánu za období 2014–2018
 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz (mil. USD) 12 481,8 10 138,8 7 971,9 7 899,9 9 317,5
Dovoz (mil. USD) 9 576,6 6 557,1 5 570,7 4 366,5 2 070,7
Saldo (mil. USD) 2 905,2 3 581,7 2 401,2 3 533,4 7 246,8

Zdroj: International Trade Centre

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největší obchodní partneři Turkmenistánu z hlediska jeho vývozu za období let 2014–2018 (mil. USD)

Dovozci z Turkmenistánu

2014

2015 2016 2017 2018

Celkem

12 481,8 10 138,8 7 971,9 7 899,9 9 317,5
z toho:
EU 28 1 084,3 470,2 706,6 287,7 261,6
Čína 9 516,2 7 827,7 5 563,3 6 575,1 8 119,4
Turecko 623,3 557,4 422,5 403,6 261,0
Gruzie 69,3 111,8 75,5 119,6 174,5
Rusko  90,9 71,3 331,2 84,4 155,2
Ukrajina 24,6 16,3 34,3 89,0 144,4
Kypr 0 0 0 0 113,9
Řecko 26,3 34,6 43,2 25,1 57,4
Itálie 526,4 184,7 420,2 140,8 53,0
Tádžikistán 105,8 107,5 92,1 48,8 46,6
Indie 15,5 47,8 21,7 15,0 33,4
Česká repubika (40)
0,09 0,001 0,5 0,3 0,3

 

Největší obchodní partneři Turkmenistánu z hlediska jeho dovozu za období let 2014–2018 (mil. USD)

Vývozci do Turkmenistánu

2014

2015 2016 2017 2018
Celkem 9 576,6 6 557,1 5 570,7 4 366,5 2 070,7
z toho:
EU 28 1 596,4 1 137,9 1 247,6 1 007,5 578,0
Německo 368,8 339,1 397,8 419,3 170,9
Nizozemsko 80,0 76,5 43,2 74,3 94,4
Francie 245,8 99,6 110,0 77,4 92,6
Itálie 138,6 137,4 210,8 125,9 38,8
UK 208,8 42,1 51,5 47,7 36,9
Rakousko 170,7 56,5 37,5 29,4 24,5
Polsko 60,2 48,2 54,2 38,8 21,5
Estonsko 13,6 29,6 14,7 12,9 15,7
Maďarsko 25,3 52,2 29,5 14,7 11,5
Belgie 20,8 17,7 32,0 15,2 9,7
Litva 34,5 33,6 19,8 11,7 9,4
Slovinsko 19,9 18,7 22,3 11,7 9,0
Lotyšsko 12,3 22,4 21,1 10,0 7,6
Finsko 12,2 12,0 14,1 12,6 6,2
Česká repubika
27,1 20,4 22,8 20,4 5,7

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvíce zastoupené položky v dovozu do Turkmenistánu v rocích 2014–2018 (mil. USD)

Kód HS2

Označení zboží dle HS

2014

2015 2016 2017 2018

 

Celkem

9 576,6

6 557,1 5 570,7 4 366,5 2 070,7

84

Kotle, stroje a mechanická zařízení

1 652,0

1 146,9 1 458,6 991,5 427,8

73 

Výrobky ze železa nebo oceli

1 303,4

995,6 785,4 339,1 170,2
85 El.stroje, přístr. a zaříení pro záznam a reprodukci

999,4

858,0 586,3 423,9 140,0
89 Lodě, čluny a plovoucí konstrukce 446,4 43,2 48,8 59,7 105,0

87

Vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti

581,1

399,1 228,6 376,3 103,4

30 

Farmaceutické výrobky

131,1 116,4 112,0 102,1 103,3

38

Různé chemické výrobky

92,5 81,2 80,8 115,5 79,7

39

Plasty a výrobky z nich 

383,3 269,6 194,0 165,4 73,7

90 

Přístroje optické, fotograf., kinem., lékař., chirurg.

181,7

161,7 130,5 114,3 62,4

72

Železo a ocel 

415,0

282,8 146,1 75,2 61,5
94 

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 

252,3

179,8 120,6 78,8 50,3

02

Maso a jedlé droby

89,8

71,9 34,5 49,2 47,2

10

Obiloviny

28,6

28,2 15,3 11,3 46,6

44 

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

185,2

124,8 94,7 78,6 39,3

40

Kaučuk a výrobky z něj

112,7 66,0 46,5 45,8 34,2

15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje

53,9

47,6 47,6 43,3 32,5
27 Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky

79,5

82,1 102,3 50,7 29,1

33

Vonné silice a pryskyřice

47,6

39,5 42,5 43,8 26,2

21

Různé jedlé přípravky

44,8 37,3 35,2 40,4 25,2

48

Papír, kartón a lepenka

45,0 32,5 30,2 34,1 24,6

11

Mlýnské výrobky, slad, škroby

37,6 31,6 22,9 20,3 24,1

 

Nejvíce zastoupené položky ve vývozu z Turkmenistánu v rocích 2014–2018 (mil. USD)

Kód HS2

Označení zboží dle HS

2014

2015 2016 2017 2018

 

 Celkem

12 481,8

10 138,8 7 971,9 7 899,9 9 317,5

27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; vosk

11 293,6

9 109,5 6 789,7 7 176,6 8 640,4

52

Bavlna

622,1

567,3 473,1 411,5 306,7

25

Sůl, síra, zeminy a kameny; sádrovcové materiály

27,3 88,0 41,9 17,8 75,6

39

Plasty a výrobky z nich

106,5

87,4 80,4 69,5 61,3

31

Hnojiva

8,8

24,7 62,3 69,3 57,9

89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

23,9 5,4 219,6 0,3 33,8

63

Zhotovené textilní výrobky; soupravy; oděvy

49,5

38,6 29,2 27,9 21,5

87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části

3,4 2,4 3,5 20,8 18,1

13

Šelak, gumy, pryskyřiče; rostlinné štávy a výtažky 21,3 18,3 16,5 17,6 12,9

41

Surové kůže a kožky; usně 9,6 8,7 7,8 9,7 10,0

84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení 13,2 5,9 16,4 5,2 8,9
28 Anorganické chemikálie, sloučeniny drahých kovů 23,0 19,1 22,5 16,4 8,8

07

Jedlá zelenina a některé kořeny

1,5

1,5 1,6 5,1 8,5

51

Vlna, jemné nebo hrubé

3,3

2,8 3,4 4,8 7,1
15 Živočišné nebo rostlinné tuky

46,2

41,9 36,9 7,7 6,1

99

Zvláštní kódy kombinované nomenklatury

18,9

9,5 8,3 1,6 4,4

85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení

3,0

2,2 1,3 1,0 4,3

38

Různé chemické výrobky

0,5

0,08 0,5 0,2 3,4

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Turkmenistánu nejsou zóny volného obchodu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. USD)

2012

3 129,6

2013

3 076,0

2014

3 163,5

2015

4 259,0

2016

4 523,0

2017

2 314,0

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční společnosti, které se snaží účastnit mezinárodních výběrových řízení musí projít zdlouhavým schvalovacím procesem. Jakákoliv investiční smlouva musí být schválena Státní komoditní a surovinovou burzou, Centrální bankou, Nejvyšším kontrolním úřadem a na konci schvalovacího procesu Kabinetem ministrů. Schvalovací proces není transparentní a je často politicky řízený. Neexistuje žádná právní záruka, že informace poskytnuté zahraničním investorem turkmenské vládě budou považovány za důvěrné.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: