Tuvalu: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Obchodní výměna mezi ČR a Tuvalu v letech 2013-2017
Období Hodnota (tis. USD)
2013 3
2014 15
2015 28
2016 23
2017 49
Zdroj: ČSÚ

 

Dovoz z Tuvalu do ČR v letech 2013-2017
Období Hodnota (tis. USD)
2013 3
2014 15
2015 28
2016 23
2017 49
Zdroj: ČSÚ

V letech 2013-2017 se  z ČR do Tuvalu nerealizoval žádný měřitelný vývoz. 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2017 byla zbožová struktura dovozu do ČR z Tuvalu následující: 

Období Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)
2017 8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd 40
2017 6107 Spodky pyžama župany ap pánsk chlapec pletené 4
2017 3304 Přípravky kosmetické líčidla 4
2017 0602 Rostliny živé ostatní řízky rouby podhoubí 0
2017 4011 Pneumatiky nové z pryže 0
2017 6117 Doplňky oděvní zhotovené ost pletené háčkovan 0
2017 8532 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené) 0
2017 8467 Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr 0
2017 8527 Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom 0
2017 6207 Tílka spodky pyžama ap pánské chlapecké 0

 V případě Tuvalu, se jedná z velké části o nahodilé položky spíše související s pohyby zahraničních pracovníků v místě usazených rozvojových agentur, vědců apod.

Vývoz z ČR do Tuvalu

V letech 2013-2017 se žádný měřitelný vývoz z ČR do Tuvalu neuskutečnil.

V roce 2012, kdy naposled proběhl vývoz z ČR byla zbožová struktura následující:

Kód zboží Název zboží USD(tis.)
8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění 227
8541 Diody tranzistory ap zařízení polovodičová aj 144
8422 Myčky stroje k čištění plnění ap lahví aj 53
3923 Výr přepravy balení zboží zátky ap z plastů 12

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistiky výměny služeb mezi ČR a Tuvalu nejsou ČNB zveřejňovány.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví neeviduje v teritoriu žádné české firmy.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur neeviduje žádnou bilaterální smlouvu mezi ČR a Tuvalu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR realizovala v r. 2013 na Tuvalu malý lokální rozvojový projekt (MLP), týkající se vytvoření systému elektronického vzdělávání pro střední školu na ostrově Motufoua. K roku 2018 neeviduje velvyslanectví žádný další rozvojový projekt.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: