Tuzemská míra nezaměstnanosti spadla na historické dno, Česko konkuruje Japonsku

30. 8. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Míra nezaměstnanosti v ČR v červenci klesla na své dějinné minimum 2,3 procenta. S výjimkou letošních měsíců března, dubna a května, kdy vykazovala úroveň rovněž 2,3 procenta, nikdy od roku 1993 nebyla níže.

Česká republika je mezi světovými vyspělými ekonomikami a rozvinutými demokraciemi zemí s vůbec nejnižší mírou nezaměstnanosti. Předčí ji jen země typu Kataru, Kambodži, Nigeru, z evropských zemí pak pouze Bělorusko. To však nejsou ekonomiky plně srovnatelné s hospodářstvím ČR, ani s dalšími ekonomikami, které jsou členy EU nebo OECD. Jedná se totiž buď o hospodářsky málo rozvinuté země typu Nigeru, Laosu, Rwandy, Toga či Tongy, nebo o autokratická zřízení či systémy svým charakterem se k autokracii blížící, jako je Singapur. Celkově se ČR na světě dělí o osmnáctou příčku v žebříčku zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti – dělí se se Šalamounovými ostrovy a Kuvajtem," vypočítává Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

Plyne to z dat Světové organizace práce pro letošní rok. "Míra nezaměstnanosti v ČR ovšem naráží na své dno a je otázka, zda ještě vůbec může citelněji klesat. V zimní sezóně pak dojde tradičně k jejímu nárůstu, letos však poměrně mírnému. Za celý letošní rok vykáže míra nezaměstnanosti taktéž hodnotu 2,3 procenta. Bude tak nejnižší ze zemí EU a pravděpodobně také ze zemí OECD. Mezi zeměmi OECD nyní ČR soupeří o pomyslnou první příčku země s nejnižší mírou nezaměstnanosti s Japonskem," dodává Lukáš Kovanda. 

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) míra zaměstnanosti 15 až 64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v červenci 74,7 % a oproti červenci 2017 se zvýšila o 0,9 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,6 %, míra zaměstnanosti žen 67,4 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 48,8 %, ve věku 30 až 49 let 87,9 % a ve skupině osob 50–64letých 74,8 %.

„Můžeme sledovat pozitivní situaci i u lidí starších 50 let, kde míra zaměstnanosti osob ve věku 50 až 64 let je obdobná jako celková míra zaměstnanosti v produktivním věku,“ řekl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Obecná míra nezaměstnanosti 15 až 64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v červenci letošního roku 2,3 % a meziročně se snížila o 0,5 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,0 %, míra nezaměstnanosti žen 2,8 %.

Míra ekonomické aktivity 15 až 64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 76,4 % a proti červenci 2017 se zvýšila o 0,5 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,3 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,9 procentního bodu.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15 až 74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v červenci 2018 u 15 až 74letých v České republice činila také 2,3 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek