U nás kouříme, hlásí většina firem. Hrozí jim až milionová pokuta

2. 6. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Protikuřácký zákon není jedinou úpravou, která omezuje škodlivé dopady nikotinu na lidské zdraví. Tam, kde pracují nekuřáci, se nesmí kouřit již nyní. Personalisté v podnicích se chtějí více zaměřovat na preventivní programy

Na Světový den bez tabáku, 31. května, začal v České republice platit zákon, který zakazuje kouření v restauracích a dalších veřejných prostorech. Změna, po které již řadu let volá většina české veřejnosti, vyvolala diskusi o kouření na dalších místech, včetně tuzemských firem.

Většina českých podniků přitom kouření ve svých prostorách umožňuje a ani s příchodem nového zákona neuvažují o změnách. Vyplývá to z online průzkumu personální společnosti Předvýběr.cz mezi 2936 respondenty z řad zaměstnavatelů. V něm 70 procent firem uvedlo, že se u nich smí kouřit, o případném zákazu uvažuje jen 19 procent zaměstnavatelů.

„Čeští zaměstnavatelé jsou poměrně liberální, až na výjimky při poptávání zaměstnanců otázku kouření nijak neřeší. Častěji to zajímá firmy se zahraničním managementem. Právně je však problematické ptát se uchazečů o práci, jestli kouří,“ říká František Boudný, obchodní ředitel personální společnosti Předvýběr.cz.

Kuřárnu má jen desetina firem

Speciální kuřárnu má přitom jen necelá desetina firem. Uvnitř firemních objektů si mohou kuřáci cigaretu zapálit v 35 procentech podniků. Liberální přístup společností přitom často pramení z neznalosti zákonů, případně z nedostatečných kontrol jeho dodržování. Již nyní je totiž kouření v podnicích zakázáno tam, kde pracují nekuřáci.

A to přesto, že se současný i nově schválený protikuřácký zákon kouření na pracovištích týká jen v omezené míře. „A to zejména v návaznosti na úpravu zákazu kouření podle § 8, který je primárně zaměřen na veřejné prostory a omezuje se jen na některé konkrétní typy pracovišť, jako jsou školská zařízení, zdravotnická zařízení, provozovny stravovacích služeb a tak dále,“ upozorňuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. Za porušení zákazu na uvedených pracovištích hrozí zaměstnavatelům pokuta až 50 tisíc korun.

I když samotný protikuřácký zákon jiné typy podniků nezmiňuje, neznamená to, že je v nich dovoleno kouřit. „Obecně je nutno vycházet především ze zákoníku práce, který ukládá zaměstnancům povinnost nekouřit na pracovištích, kde pracují i nekuřáci,“ zdůrazňuje Štěpánka Čechová.

To potvrzuje i ministerstvo práce a sociálních věcí. „V ustanovení § 106 odst. 4 písm. e) zákoník práce ukládá zaměstnancům povinnost nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zaměstnavatel je rovněž oprávněn vyhlásit zákaz kouření ve všech prostorách, resp. objektech a areálech,“ popisuje Jiří Vaněk z tiskového odboru ministerstva. Za porušení tohoto ustanovení mohou orgány ochrany veřejného zdraví ve správním řízení uložit pokutu až do výše 100 000 korun.

Kromě toho zákoník práce, ukládá v ustanovení § 103 odst. 1 písm. l) zaměstnavateli povinnost zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích, která jsou stanovena zvláštními právními předpisy.

Nejde přitom jen o zmíněný § 8 protikuřáckého zákona, tedy pracoviště uvedená v zákonu číslo 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. „Dále jde o pracoviště, respektive prostory uvedené v ustanovení § 15 vyhlášky č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníku pro tuto činnost, ve znění pozdějších předpisů,“ doplňuje Jiří Vaněk.

„Na těchto pracovištích je zaměstnavatel povinen zajistit dodržování zákazu kouření bez ohledu na to, zda jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci,“ připomíná. Porušení tohoto ustanovení může být hodnoceno jako správní delikt, za který mohou orgány inspekce práce ve správním řízení uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

Speciální programy pro kuřáky

Kontroly dodržování povinnosti zajišťovat zákaz kouření na pracovišti provádějí podle zákona o inspekci práce Státní úřad inspekce práce a jednotlivé oblastní inspektoráty práce a podle zákona o ochraně veřejného zdraví provádí státní zdravotní dozor krajské hygienické stanice. Podle odborníků přitom byly kontroly dodržování těchto ustanovení často benevolentní. S tím, jak postupně končí tolerance porušování dalších ustanovení z oblasti bezpečnosti práce, musí se firmy připravit na přísnější postup i v oblasti kouření.

Případné pokuty přitom nejsou jedinou ekonomickou ztrátou, kterou firmám mohou kuřáci přinést. „Zajímavé je, že firmy ani příliš neřeší ekonomický dopad kouření: čas, který zaměstnanci stráví kouřením, si musí napracovat jen v každé čtvrté firmě,“ upozorňuje František Boudný. Jen necelá tři procenta personalistů v podnicích se přitom hlásí k tomu, že ve firmě mají program, který má pomáhat kuřákům, kteří by se zlozvykem rádi přestali, dalších jedenáct procent o jeho zavedení uvažuje.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek