Účast českých firem na veletrhu hudebních nástrojů Music China v Číně

22. 10. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

V letošním roce se mezinárodního veletrhu Music China 2018 v Šanghaji zúčastnilo 2213 vystavovatelů ze 31 zemí. Na veletrhu, který patří mezi nejvýznamnější akce na světě v oboru hudebních nástrojů, bylo 14 mezinárodních pavilonů včetně české oficiální účasti.

Veletrh proběhl stejně jako v předešlých letech na The Shanghai New International Expo Centre v Pudongu (SNIEC), celková plocha přesáhla 125 tis. m2 v devíti halách. Počet návštěvníků narostl oproti roku 2017 cca o 4 %.

Česká společná expozice byla v hale E1, stánek E1E12. Na společné expozici, která měla celkem 112 m2 (z toho MPO ČR zajišťovalo 80 m2, 32 m2 bylo dodatečně objednáno pro společnost PETROF, spol. s r.o., která tuto plochu využila k představení svých exponátů), se kromě MPO ČR prezentovalo dalších 7 společností z oboru výroby hudebních nástrojů a příslušenství.

V rámci doprovodné propagace proběhlo již tradiční setkání Evropské konfederace výrobců hudebních nástrojů (CAFIM) a Čínské asociace výrobců hudebních nástrojů (CMIA). Tato akce se konala den před oficiálním zahájením veletrhu (9. 10.) v  kongresové hale výstaviště M1.

V průběhu veletrhu byl na společné expozici zajištěn koncert pianisty Milana Fraňka, který hrál na mistrovský nástroj společnosti PETROF, s. r. o. Koncert probíhal první tři dny veletrhu od 16 do 17 hodin a poslední den od 11 do 12 hodin. V průběhu celé akce bylo všem návštěvníkům podáváno drobné pohoštění. Zájem byl i ze strany médií. Na stánku proběhlo během akce několik rozhovorů. K další doprovodné propagaci patřil velkoplošný billboard (8 x 5 m), který byl umístěn před hlavním vchodem na výstaviště a upozorňoval návštěvníky na českou expozici v hale E1 a na doprovodný program konaný na stánku v průběhu veletrhu.

Seznam českých vystavovatelů na české oficiální expozici Music China 2018, hala E1, stánek E1E12:

  • BSG Musical Instruments, s.r.o.
  • DETOA Albrechtice s.r.o.
  • Harmonikas s.r.o.
  • Josef Lídl, spol. s r.o.
  • PETROF, spol. s r.o.
  • Rostislav Čapek
  • Strunal Schönbach s.r.o.

Ladislav Titlbach, ředitel společnosti Harmonikas, s.r.o., řekl o letošním veletrhu: „Na veletrhu Music China 2018 jsem měl příležitost potkat se s našimi stávajícími obchodními partnery a navázat kontakty i na další potenciální zástupce v daném teritoriu. Povedené zpracování stánku a jeho poloha udělaly celkově dobrý dojem a navodily příjemnou atmosféru během obchodních jednání. Pro naši společnost je tato akce velmi důležitá pro vylepšování pozice naší společnosti v Asii.“

Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová, prezidentka skupiny PETROF a prezidentka AVHN ČR hodnotila akci takto: „Pro naši firmu se jednalo již o patnáctý ročník mezinárodní výstavy hudebních nástrojů v Šanghaji, Music China 2018. Letošní ročník byl pro nás velmi vydařený. Naši obchodní partneři obdivovali nejen moderní stánek pod hlavičkou Czech Republic, ale také nástroje, které jsme vystavovali. Zájem byl především o ty nejdražší kusy. Děkujeme MPO ČR za podporu a těšíme se na další spolupráci.“

Ivana Čapková, manažerka společnosti Rostislav Čapek a manažerka AVHN ČR řekla: „Music China je pro nás jednou z nejvýznamnějších akcí roku. Velice si ceníme podpory MPO ČR, kterou oceňují všichni členové naší asociace AVHN. Účast na veletrhu nám pomohla rozšířit naše kontakty ve východní Asii a najít nové odběratele pro naše hudební nástroje. I v letošním roce vysoce oceňujeme profesionální přípravu veletržního stánku a doprovodné propagace“.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek