Udržitelné podnikání ocení soutěž už popatnácté

6. 6. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Až do 31. července mohou malé i velké podniky přihlásit své projekty či strategie udržitelnosti do ocenění TOP Odpovědná firma 2018. Porotci soutěže už 15 let vyzdvihují zajímavé aktivity firem na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání.

Registrace probíhá bezplatně na webu www.odpovednefirmy.cz.

Přihlášky hodnotí odborná nezávislá porota. Každoroční velký zájem o cenu ukazuje, že firmám na odpovědném přístupu záleží, a to nejen ve vztahu ke společnosti a životnímu prostředí, ale i směrem ke svým zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům.

TOP Odpovědná firma je ojedinělý nezávislý systém benchmarkingu, který hodnotí a oceňuje činnost firem, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji společnosti, snižování dopadů své čiínnosti na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.

Velikost firmy nehraje roli

Cena, organizovaná aliancí Byznys pro společnost, je otevřena všem podnikům. Rozhodující je skutečně jen komplexnost projektů, přínos pro společnost a inovativnost. Velikost firmy nebo výše investic nehrají roli.

„Benchmarking Odpovědná firma dnes využívá mnoho firem pro to, aby získaly zpětnou vazbu na své aktivity v odpovědném a udržitelném přístupu. Ty nejlepší strategie mají společné znaky, a to bez ohledu na obor podnikání či velikost společnosti: obrovský hodnotový posun, dlouhodobost CSR strategií a rostoucí zájem zaměstnanců se do podobných aktivit zapojovat,“ říká Pavlína Kalousová z Byznys pro společnost.

TOP Odpovědná firma umožňuje všem firmám bez rozdílu na velikosti či oboru ukázat, že právě ony mohou v rámci trvalé udržitelnosti udávat trendy. Ocenění jim pomůže změřit síly s konkurencí, odmění angažovanost jejich zaměstnanců i podpoří jejich značku.

Bezplatná registrace

Přihlašování do cen probíhá bezplatně online na stránkách www.odpovednefirmy.cz až do 31. července 2018.

Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru letos v říjnu. V rámci účasti je navíc možné získat benchmarking, který na základě přihlášek zmapuje situaci firmy v odpovědném přístupu k podnikání. Firma tak obdrží analytickou zpětnou vazbu ke svým programům a projektům i doporučení, jak dále pokračovat. 

Přihlášky posoudí odborná nezávislá porota složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR. Všechny kvalitní strategie a projekty budou dle dosažené úrovně oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým titulem.

„Jsem sám podnikatel, a proto dokážu ocenit každý počin, který vybočuje z řady a staví vyšší smysl a společenskou odpovědnost na přední místa ve firemní kultuře,“ říká Ondřej Tomas, člen poroty a zakladatel firem CleverMaps a CleverAnalytics.

Své místo v TOP Odpovědné firmě najdou malé i velké firmy

 • podnikající v souladu s principy odpovědného a udržitelného podnikání
 • rozvíjející strategické programy pro zaměstnance
 • podporující rozmanitost a začlenění různých skupin na trh práce
 • snižující svůj dopad na životní prostředí
 • podporující prospěšná inovativní řešení
 • otevřeně reportující o své činnosti a jejích dopadech
 • kladoucí důraz na kvalitní a transparentní vztah s dodavateli a zákazníky

 

PŘEHLED KATEGORIÍ:

Strategické:

 • TOP Odpovědná velká firma
 • TOP Odpovědná malá firma, cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Projektové:

 • TOP Odpovědná firma v komunitě – Počin roku, cena společnosti ČSOB
 • TOP Odpovědná firma ve firemním dobrovolnictví
 • TOP Odpovědná firma v diverzitě
 • Gesto roku 2018: Vzdělání a odpovědnost, cena Deníku E15 v odborné spolupráci s BPS
 • TOP Odpovědná firma v životním prostředí, cena společnosti Tetra Pak Česká republika

Speciální:

 • TOP Odpovědná firma Reporting

Redakčně upravená tisková zpráva Byznys pro společnost

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek