Uganda: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

25. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Energetický průmysl

V oblasti energetiky je realizováno několik hydroenergetických projektů, které po svém dokončení zdvojnásobí instalovanou kapacitu energetické sítě (680 MW v r. 2013, z toho 2/3 generovány vodními elektrárnami); tento stav poskytuje příležitost pro subdodávky. Plánované projekty zahrnují navýšení kapacity velkých vodních elektráren o 780 MW a malých vodních elektráren o 125 MW. Rovněž se plánuje rozšíření distribuční sítě o 600 km. Uganda zahájí v roce 2018 těžbu ropy na svém území s tím, že v příštích letech má být vybudován ropovod z Ugandy do Tanzanie v délce 1 400 km v objemu investice 4 mld. USD. Tím vznikne potenciál pro dodávky v oblasti technické podpory výstavby ropovodu.

Obranný průmysl

Potenciál pro dodávky obranného průmyslu vyplývá z působení ugandských jednotek v Jižním Súdánu (za předpokladu neexistence embarga). Díky zapojení do misí OSN tak nejsou ozbrojené složky závislé pouze na příjmech z ugandského státního rozpočtu. Priorita rozpočtu obrany vyplývá rovněž z regionální geopolitické situace. Z tohoto důvodu představují potencionální dodávky pro ugandské ozbrojené složky příležitost pro dodavatele z oblasti obranného průmyslu. Potenciál lze spatřovat v oblasti výcviku pilotů a oprav a dodávek letecké techniky, stejně jako v oblasti radarových a sledovacích systémů.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo dlouhodobý plán rozvoje zdravotnického sektoru (National Health Policy 2011 - 2020). Plán předpokládá zdvojnásobení dodávek farmaceutik a zdravotnického zařízení. V rámci plánu má vláda vynakládat 8,5 % svého ročního rozpočtu na rozvoj zdravotnictví. V rámci poskytování zdravotní péče jsou v  Ugandě aktivní i soukromí poskytovatelé zdravotní péče. Největší poskytovatel soukromé zdravotní péče v rámci východoafrického regionu společnost Aga Khan počítá v roce 2018 se zahájením výstavby nových nemocničních zařízení. Vzhledem k tomu, že se zdravotnická zařízení do země dováží, představují vládní i nevládní investiční plány příležitosti pro české exportéry.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství je základním sektorem ekonomiky, zaměstnává 80 % pracovní síly, avšak na HDP se podílí pouze jednou čtvrtinou. Používané metody jsou překážkou růstu produktivity práce v sektoru.  Přitom podle zpracovaných studií má ugandské zemědělství potenciál uživit 200 mil. populaci (ugandské zemědělství má v rámci Afriky největší růstový potenciál). Vláda proto navýšila pro rok 2018 výdaje na podporu zemědělství o 60 % s tím, že finanční podpora rozvoje zemědělství zůstává vládní prioritou i v příštích letech. Rozvoj zemědělství tak představuje exportní příležitosti.  Kromě toho Národní plán rozvoje stanovil nárůst exportu ze 1,3 miliardy USD v roce 2014 na 4 miliardy USD do roku 2020. Tohoto nárůstu má být dosaženo vyšším podílem zpracování domácí zemědělské produkce, což s sebou přinese nárůst zájmu o dovoz potravinářských technologií

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory

HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

HS 8541 - Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení

HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

Obranný průmysl

HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307

HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

HS 9304 - Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8433 - Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 - Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8435 - Lisy, drtiče ap. přístroje pro výrobu vína, moštů ap.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3004 - Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Obsah neuveden

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: