Uganda: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

 

 

Období

Vývoz USD(tis.)

Dovoz USD(tis.)

Bilance USD(tis.)

2013

7 580

1 940

5 640

2014

10 196

1 961

8 235

2015

11 263

2 369

8 895

2016

36 669

1 656

35 013

2017

10 870

2 337

8 534

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

 

Vývoz Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

3 371

Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

2 621

Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo ga

649

Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním

415

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

384

Videoherní konzole a automaty, výrobky pro lunaparkové, stolní nebo sp

380

Části a součásti výrobků položky 8801 00 nebo čísla 8802

365

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístro

281

Turbiny kola vodní regulátory

275

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

275

 

 

 

DovozNázev zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

881

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

407

Filé aj maso rybí čerstvé chlazené zmrazené

228

Rostliny plody aj pro parfumerii lékařství ap

142

Vanilka

135

Rostliny živé ostatní řízky rouby podhoubí

118

Ryby čerstvé chlazené ne filé aj rybí maso

80

Lech kobaltový aj meziprodukty kobalt výrobky

65

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

43

Datle fíky ananas avocato apod čerstvé sušené

35

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Ugandy je velmi omezený. Příležitost lze spatřovat v oblasti konzultačních činností v průmyslovém, zejména energetickém sektoru.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České aktivity jsou v tomto ohledu doposud omezené.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Ugandskou republikou o potvrzení platnosti Smlouvy mezi republikou československou a královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců (6.12.1965)

 

 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

 

V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří Uganda k prioritním zemím. V zemi tak nejsou realizovány žádné velké bilaterální projekty. Přesto v Ugandě působí řada českých nevládních subjektů, které se věnují rozvojové spolupráci.

Česká republika poskytuje příležitostně financování v rámci programu malých lokálních projektů. Více informací o možnostech zapojení do malých lokálních projektů lze získat na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/sektory_projekty/male_lokalni_projekty/male_lokalni_projekty_v_roce_2017.html

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: