Uhelná komise navrhla konec uhelné energetiky do roku 2038

17. 4. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: DE - Německo
  • Datum zveřejnění: 30.01.2019

Komise pro Růst, strukturální změny a zaměstnanost, tzv. uhelná komise, navrhla plán pro postupné odstavování uhelných elektráren. Zástupci politických stran, vlády, regionů, zaměstnavatelů, odborů, ekologů a neziskových organizací se nakonec dohodli na postupném plánu pro zavření uhelných elektráren do roku 2038, s možností urychlení do 2035.

Jedná se o 42,7 GW instalovaného výkonu uhelných elektráren. Dle představeného plánu by došlo k postupnému odstavení na 30 GW pro rok 2022, 17 GW pro rok 2030 a nakonec úplné odstavení pro rok 2038.

V souvislosti se strukturálními dopady na některé regiony (Braniborsko, Sasko, Sasko-Anhaltsko či Severní Porýní-Vestfálsko) navrhuje komise zákonem zřídit dvacetileté programy strukturální pomoci v celkové výši 40 miliard eur. Odhadem je na uhelnou energetiku přímo navázáno na 60 tisíc pracovníků. Příkladem navržených opatření je i faktický předčasný důchod, pro zaměstnance starších než 58 let, kteří by tak do doby důchodového věku obdrželi příslušné dávky.

Komise také navrhuje využít veřejných financí pro kompenzování očekávaného nárůstu ceny elektřiny pro občany a to ve výši 2 miliard eur ročně. Do roku 2030 by měly také fungovat kompenzace pro energeticky náročná odvětví, která vyšší ceny energií významně pocítí.

Pro energetické firmy vyrábějící energii z uhlí budou připraveny kompenzace za předčasné odstavení elektráren. V současnosti se hovoří o 600 mil. eur za GW odstaveného výkonu a to na základě dnes běžící podpory zařízení jakožto síťové rezervy pro zajišťování stability sítě, která je v této výši. Pro černouhelné elektrárny se očekává kompenzace nižší. Jedná se však o kompenzace za podmínky neukončení hospodářských aktivit, přesunu firmy apod. Tedy s cílem udržení zaměstnanosti a stability regionální ekonomiky. Regiony chtějí i nadále podporovat firmy spojené s energetikou, tentokrát však její udržitelnější výrobu z obnovitelných zdrojů či vznik podniků pro energetický management, vývoj úložišť a baterií a využívání moderních komunikačních technologií v energetice. Chtěli by tak zejména využít zkušenosti a velikosti současné pracovní síly nyní zaměstnané v oblasti tepelné energetiky v dotčených regionech.

Vypracoval kolektiv autorů zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu
Zdroje:
Tagesschau.de, 26.1.2019
Rheinische Post, 30.1.2019

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: