Ukrajina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

25. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

V průběhu let 2016–2017 se v návaznosti na makroekonomickou stabilizaci Ukrajiny aktivizovala činnost celé řady českých společností na ukrajinském trhu. Ukrajina představuje 20. nejvýznamnějšího zahraničně - obchodního partnera ČR. K podpoře rozvoje bilaterální hospodářské spolupráce byla v roce 2017 obnovena činnost Česko-ukrajinské mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (MVK). V listopadu 2017 byl jmenován novým spolupředsedou MVK za ukrajinskou stranu místopředseda vlády UA V. Kistion.

V roce 2018 se uskuteční v Praze 8. zasedání MVK.  Velvyslanectví ČR v Kyjevě organizuje v roce 2018 projekty na podporu ekonomické diplomacie PROPED v oblasti zdravotnictví a ve vojenské oblasti. Na Ukrajině má své zastopupení a kanceláře více jak 200 českých společností s tím, že mezi úspěšné společnosti na ukrajinském trhu patří mj. Eurocar, dále Škoda JS, Brunnthaller - CS, Farmet, Unicorn, Ravak, Hamé, Bioveta, Kvazar Plus apod.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Ukrajinou (2013–2017) (v mld. CZK)

 

Export

Import

Obrat

Bilance

2013

32,4

23,5

55,9

+8,8

2014

20,6

23,9

44,5

-3,3

2015

15,0

20,6

35,5

-5,6

2016

21,8

19,6 

41,4

2,2

2017

28,0

22,7

50,7

5,2

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Období vývozu

Kód zboží

Název zboží

Název země

Stat. hodnota CZK (mil.)

2017

8517

Telefonní  přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

Ukrajina

4 144,9

2017

8544

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty

Ukrajina

1 807,5

2017

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

Ukrajina

1 571,2

2017

8707

Karoserie (včetně kabin pro řidiče) pro motorová vozidla

Ukrajina

1 103,9

2017

2711

Plyn zemní a jiné uhlovodíkové plyny

Ukrajina

1 074,5

2017

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

Ukrajina

1 024,9

2017 

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Ukrajina 

1 010,9

2017

8536

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob

Ukrajina 

792,8

2017

3402

Prostředky povrchové aktivní prací čistící aj

Ukrajina

421,0

2017

9032

Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení

Ukrajina 

412,6

Období dovozu

Kód zboží

Název zboží

Název země

Stat. hodnota CZK (mil.)

2017

2601 Rudy železné koncentráty výpražky kyzové

Ukrajina

9 562,4

2017

8544 Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty

Ukrajina

3 510,6

2017

7208 Výr z železa oceli nad 600 mm válc za tepla

Ukrajina 

800,7

2017

2707 Olej produkty destilace vysokotepelných dehtů

Ukrajina 

637,3

2017

2614 Rudy titanové koncentráty

Ukrajina 

602,0

2017

3920 Desky folie ap ostatní z plastů neporovité

Ukrajina 

353,5

2017

9032 Automatická regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení

Ukrajina 

343,0

2017

9401 Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnlivá v lůžka

Ukrajina 

311,4

2017

4407 Dřevo rozřezané, štípané, loupané i hoblov. apod. větší než 6 mm

Ukrajina 

304,6

2017

9619 Hygienické vložky, tampony, dětské pleny a pod hygien. výrobky

Ukrajina 

271,5

* Individuální hodnota
Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb Ukrajina–ČR v roce 2017 (v tisících USD)

Položka

Export

Import

Saldo

Služby 68 663,3 60 956,1 7 707,2

Služby zpracování zboží

25 837,0 37,4 25 799,6
Opravy a technické služby jinde neuvedené 1 922,8 5 197,6 -3 274,8
Dopravní služby 21 488,5 3 385,4 18 103,1
Služby spojené s cestováním    424,4 4 700,1 -4 275,6
Stavební služby   167,5 1 266,4 -1 098,6
Pojišťovací služby 1 011,6 31 390,1 -30 378,5
Služby spojené s finanční činností  58,5 39,2  19,3
Poplatky za užívání duševního vlastnictví   719,8 3387,8 -2 668,0
Telekom. služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 9 148,1 4 115,4 5 032,7
Podnikatelské služby     7 588,8 6 173,4 1 415,3
Služby poskytované soukr. osobami, kulturní a rekreační služby   207,3 32,4 174,9
Státní a úřední služby   89,1 1 230,9 -1 141,9

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V návaznosti na dosažení makroekonomické stability ukrajinské ekonomiky v období 2016–2017 se aktivizovala činnost celé řady českých společností na Ukrajině s tím, že některé společnosti rozšiřují operace na tomto trhu. V současné době je na Ukrajině více než 200 zastoupení a kanceláří českých společností. 

Na Ukrajině je aktivní např. firma MND, která investovala do nákupu plynových ložisek na západě Ukrajiny, Škoda JS, která se dlouhodobě podílí na modernizaci a zvyšování bezpečnosti ukrajinských jaderných elektráren nebo telekomunikační firma TTC Marconi.

Pozitivním příkladem česko-ukrajinské spolupráce je výstavba výzkumného a výrobního komplexu farmaceutické firmy Interchim, jejímž hlavním dodavatelem a autorem inženýrského řešení byla česká firma Block a.s.. V minulosti probíhala také kooperace českých společností Cegelec a Kvazar s ukrajinskou korporací Bohdan v oblasti společné výroby trolejbusů.

Samostatné dodávky strojírenských techniky realizují také např. ČKD, Vítkovice, Alta, TOS Varnsdorf, Weiler Holoubkov, Smeral Brno, Kovosvit, Strojírny Čelákovice.

Firmy Bauer a Brunnthaller působí v oblasti dodávek technologií pro živočišnou výrobu.

Společnost Ekotechnik Praha je aktivní v oblasti výstavby solárních elektráren.

Z dalších firem lze jmenovat  firmy Ravak (Příbram – sanitární technika), LECO Instrumente (Plzeň – zařízení pro průmyslové laboratoře), TTC Marconi, Sitel ( telekomunikační technika a zařízení), Alstom Power (Brno – průmyslové kotle), Tedom (Třebíč – kogenerační jednotky), PEKM Kabeltechnik (Liberec – výroba automobilových svazků), Hamé  (dodávky potravinářských výrobků), společnost Tekro (výrobce a dodavatel krmných směsí a vitamínových koncentrátů pro živočišnou výrobu). V oblasti zpracování biomasy, výroby peletek je aktivní například společnost Biotal.

Významná je též investice společnosti Eurocar do montážního závodu v Užhorodské oblasti, kde jsou montovány osobní vozidla Škoda pro ukrajinský trh. V roce 2017 bylo na tomto závodě smontováno více než 6000 vozidel Škoda.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled aktuální smluvní základny je k nalezení na stránkách Velvyslanectví ČR na Ukrajině.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika poskytuje Ukrajině jak humanitární pomoc, tak rozvojovou a transformační spolupráci. Po roce 2014 byly v souvislosti s obnovou a demokratickou transformací Ukrajiny aktivity významně rozšířeny, nejprve usnesením Vlády ČR č. 167/2014, poté č. 401/2017. V rámci obou usnesení bylo v letech 2014–2018 na zvláštní pomoc Ukrajině vyčleněno 85 milionů Kč. Díky další bilaterální spolupráci a zapojení do mezinárodních projektů nakonec celková česká pomoc Ukrajině přesáhla do konce roku 2017 více než 200 milionů Kč.

Pomoc Ukrajině je směřována do několika prioritních oblastí. Tou hlavní je zejména oblast školství – ČR podporuje rozvoj mechanismů zajišťování kvality vzdělávání, česko-ukrajinskou meziuniverzitní spolupráci či zlepšování materiálních podmínek tzv. přesídlených univerzit. Prostřednictvím malých rozvojových projektů a programu MEDEVAC Ministerstva vnitra ČR pomáhá rozvíjet po materiální i expertní stránce oblast fyzioterapie a ergoterapie. Skrze projekty transformační spolupráce pak ČR podporuje ukrajinskou občanskou společnost; projekty se zaměřovaly zejména na témata boje proti korupci, mediální gramotnosti, ochrany lidských práv či rozvoje místních iniciativ. V souvislosti s konfliktem na východě Ukrajiny ČR financuje např. psychorehabilitační tábory pro děti zasažené válkou, opravy škol či dodávky zdravotnického vybavení pro instituce sídlící v bezprostřední blízkosti tzv. linie kontaktu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: