Unie pro Středomoří podporuje ekonomickou integraci a obchod v rámci Euro-středomořského regionu

21. 3. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dne 19. března 2018 proběhlo v Bruselu 10. zasedání ministrů obchodu Unie pro Středomoří (UfM) za účasti 43 členských zemí UfM, včetně České republiky. Tato konference dala nový impuls k další hospodářské integraci v evropsko-středomořském regionu.

Ministeriál se konal za spolupředsednictví evropské komisařky pro obchod, J.E. paní Cecilie Malmströmové, jordánského ministra obchodu, průmyslu a zásobování, J.E. pana Yaruba Qudaha, a za přítomnosti generálního tajemníka UfM, J. E. pana Jorge Borrega.

Úroveň ekonomické integrace v evropsko-středomořském regionu zůstává oproti jiným zeměpisným teritoriím na poměrně nízké úrovni. Během zasedání bylo konstatováno, že za posledních osm let od posledního ministerského zasedání v roce 2010 se ekonomické podmínky ve světě výrazně změnily a státy UfM by měly intenzivněji spolupracovat a posílit konkurenceschopnost svých hospodářství.

Potenciál větší integrace je obrovský a liberalizace obchodu by nepochybně přinesla pro všechny členské státy UfM významné výhody. Euro-středomořský region prostřednictvím UfM sdružuje více než 800 milionů lidí a představuje 25 % světového hrubého domácí produktu. Vzhledem k tomu, že skoro 9 % celkového obchodu Evropské unie míří to oblastí severní Afriky, Středního východu a západního Balkánu, jsou tato teritoria pro hospodářský růst Evropské unie velice důležitá.

Výsledkem ministerského zasedání, kterého se za Českou republiku zúčastnil ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik II Ministerstva průmyslu a obchodu, pan JUDr. Richard Hlavatý, bylo mj. přijetí Akčního plánu Euro-Středomořské sektorové spolupráce v oblastech environmentálního zboží, služeb, technologií, textilu, automobilového sektoru a ICT, a také schválení Akčního plánu Euro-Středomořské spolupráce na boj proti pirátství a padělatelství.

Rovněž byl podpořen záměr založit pracovní skupinu pro spolupráci v oblasti sanitárních a fytosanitárních standardů a také v blízké době modernizovat Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (PEM konvence). Jedním z nejvýraznějších úspěchů ministerského zasedání bylo slavnostní představení Mechanismu na usnadnění euro-středomořského obchodu a investic (EuroMedTrade Helpdesk).

Během zasedání ministři a delegáti zemí UfM jednoznačně uznali pozitivní přínos asociačních dohod pro rozvoj hospodářských vztahů v regionu. Je rovněž podporováno pokračování vyjednávání o prohloubených a komplexních dohodách o volném obchodu (DCFTA), konkrétně s Tuniskem a Marokem, a také vstup dalších členů UfM do Světové obchodní organizace.

Pro budoucí úspěch středomořského regionu bude nezbytné posílit obchod také mezi samotnými jiho-středomořskými partnery. Agadírská dohoda o volném obchodu mezi Marokem, Tuniskem, Egyptem a Jordánskem je úspěšným příkladem těchto snah. Je plánováno, že v roce 2018 se agadírská členská základna rozšíří o Libanon a Palestinu.

Česká republika podporuje další prohloubení ekonomické spolupráce se středomořskými zeměmi a oceňuje konání 10. zasedání ministrů obchodu. Český export do Středomoří v roce 2017 činil 4,6 mld. USD a mezi členskými zeměmi UfM je zastoupeno mnoho strategických a perspektivních partnerů České republiky.

Další informace:

Video – UfM podporuje regionální integraci a hospodářskou spolupráci (v angličtině):

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek