Úroveň cen výrobců v lotyšském průmyslu vzrostla o 5 %

29. 10. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: LV - Lotyšsko
  • Datum zveřejnění: 19.10.2018

Úroveň cen výrobků prodaných na domácím trhu vzrostla o 6,6 % a ceny výrobků vyvážených na zahraniční trhy se zvýšily o 3,5 %. Ceny výrobků vyvážených do zemí eurozóny vzrostly o 3,2 % a ceny výrobků vyvážených mimo eurozónu se zvýšily o 3,7 %.
Růst cen byl především ovlivněn výrobou dřeva a výrobků ze dřeva a korku (s výjimkou nábytku), dodávkou elektřiny, plynu, páry a klimatizace. Výroba kovových výrobků (s výjimkou strojů a zařízení) měla naopak nejvýraznější klesající efekt.

Zdroj: Baltic News Network, 19.10.2018
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: