Uruguay: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

24. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Exportní riziko podle OECD: 3/7

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění ZÚ

Železniční a kolejová doprava

 

 

8601 Lokomotivy a malé posunovací, závislé na vnějším zdroji proudu nebo akumulátorové

V současnosti je v Uruguayi 1652 km tratí, provoz na nich zajišťuje 20 lokomotiv a 760 vagonů. Stav techniky je špatný, v posledních letech jsou nakupovány jen ojeté lokomotivy a vagony z Evropy, které prošly modernizací. Finská firma UPM plánuje postavit novou celulózku na severu země a vyžaduje kvalitní železniční spojení s přístavem v Montevideu. Plánuje se proto projekt na stavbu nových a opravu starých tratí na linii Montevideo – Paso de los Toros. Délka je 273 km a součástí tratí má být i přes 40 železničních mostů. Odhadovaná investice je 800 mil. dolarů a vítěz soutěže budu na lince provozovat nákladní a osobní dopravu 22 let (koncese). 

8604 – Vozidla pro údržbu železničních, tramvajových tratí, traťovou službu, s vlastním pohonem

8606 Vagóny nákladní pro žel. aj. dopravu kolejovou

8607 Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej.

Energetika

8504 Transformátory, el měniče, statické induktory

Uruguay je zemí se stále rostoucí energetickou spotřebou, především díky trvalému růstu HDP. Země jednoznačně sází na obnovitelné zdroje, protože vlastními zdroji ropy nebo plynu nedisponuje.

Během pár let se stala čtvrtou zemí na světě co do podílu větru na výrobě elektrické energie (22-23 %, vláda chce dosáhnout až 30%-ní podíl). Větrných parků s kapacitou nad 10 MW je v Uruguayi 19.

Díky rozvoji průmyslu výroby celulózy se silně zvýšil podíl biomasy na výrobě elektřiny, v posledním roce přesáhl 40 %. Vodní elektrárny disponují celkovou kapacitou cca 1500 MW a doplňují tak větrnou a solární energii jako hlavní zdroje pro výrobu elektřiny v Uruguayi.

S výstavbou uhelných elektráren se nepočítá. Politikou státu je nedotovat žádné zdroje energie, a to ani z obnovitelných zdrojů. V posledních letech je Uruguay energeticky soběstačná, elektřinu v některých ročních obdobích vyváží i do Brazílie a Argentiny. 

8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj.

8406 Parní turbíny

8410 Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

8482 Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová ap.)

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: