Uruguay: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

24. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj obchodní bilance (v USD)

 

2013

2014

2015

2016

 2017

Export

8 939 000

9 417 000

7 469 000

6 330 000 8 026 000

Import

20 738 000

20 278 000

5 967 000

13 346 000

1 114 000

Saldo

-11 799 000

-10 861 000

1 502 000

-7 016 000

6 912 000

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Urugaye za rok 2017 (v USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli

1 248 000
8429

Buldozery srovnávač rypadla apod.

677 000
4011

Pneumatiky nové z pryže

494 000
8536

Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů,‹1000V;konekt.pro opt.vlákna

472 000
7013

Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

433 000
8547

Izolační části a součásti pro elektrické přístroje

330 000
8544

Izolované dráty

328 000
8479

Stroje mechanické s vlastní indiv funkcí

290 000
8538

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními

241 000
9503

Tříkolky, hračky

211 000
Nejvýznamnější položky českého dovozu z Urugaye za rok 2017 (v USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

1207

Semena, plody olejnaté, ostatní i drcené

625 000

0201

Maso hovězí čerastvé chlazené

211 000

1703

Melasy získané extrahováním rafinací cukru

55 000

0504

Střeva měchýře žaludky celé části ne z ryb

47 000

1211

Rostliny plody aj pro parfumerii lékařství ap

45 000

0814

Slupky citrus plodů melounů čerstvé zmrazené

33 000

0511

Výrobky živočišného původu j.n. zvířata mrtvá

31 000

8407

Motory píst zážehové spalovací vratné rotační

15 000

4402

Uhlí dřevěné i aglomerované

13 000

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

9 000

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Česká republika resp. ČNB nesleduje vzájemnou výměnu v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Z českých firem se na uruguayském trhu v minulých letech nejvíce uplatňovala prostřednictvím místního zástupce firma Omnipol Praha. V oblasti železniční techniky úspěšně působila brněnská firma Lokotrans. Jediné zastoupení formou majetkové účasti („Škoda Uruguaya“) měla do roku 1995 a.s. Transakta Praha, od té doby nemá v Uruguayi své sídlo žádná firma s českou majetkovou účastí.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní a ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi upravuje v současné době pouze jedna mezistátní dohoda:

  • Dohoda o podpoře a ochraně investic (podepsána 26. 9. 1996, v platnost vstoupila 29. 12. 2000)

Česká strana vyjednala všechny sporné body smlouvy, které byly v rozporu s komunitárním príávem a po souhlasu obou stran renegociace smlouvy nabyla platnosti 9. února 2012. Text původní dohody i Protokol o změně publikuje Ministerstvo financí ČR zde.

V roce 2003 česká strana z důvodu vstupu do EU vypověděla platnost Obchodní dohody (podepsána 26. 9. 1996, v platnost vstoupila 2. 12. 1998, platnost skončila ke dni 2. 12. 2003).

Vedle Dohody o ochraně a podpoře investic jsou mezi subjekty obou států uzavřeny tyto dohody ekonomického charakteru:

  • Dohoda o spolupráci LATU a Czech Trade (podepsána při oficiální návštěvě ministra zahraničí ČR Šedivého v Uruguayi v květnu 1998)
  • Dohoda o spolupráci LATU a Hospodářské komory ČR (podepsána při oficiální návštěvě ministra zahraničí ČR Šedivého v Uruguayi v květnu 1998)
  • Protokol o vzájemném porozumění (podepsaný v roce 1997 Státní veterinární zprávou ČR a Generálním ředitelstvím služeb chovu zvířat ČR na jedné straně a Generálním ředitelstvím pro rybolov Ministerstva pastevectví, zemědělství a rybolovu Uruguaye na straně druhé).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V posledních letech nebyla vládou České republiky poskytnuta Uruguayi žádná rozvojová ani humanitární pomoc, ani v plánech na příští rok se s rozvojovou a humanitární pomocí do Uruguaye nepočítá. Ani Uruguayská východní republika neposkytla České republice žádnou rozvojovou či humanitární pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: