Úspěch českých výrobců zdravotnických zařízení ve Finsku

8. 10. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Úspěch českých výrobců zdravotnických zařízení ve Finsku Ve dnech 1. – 3. 10. navštívili Finsko představitelé šesti českých firem sdružených v Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. V Helsinkách a v Oulu představili, v rámci projektu ekonomické diplomacie, svoji produkci a možnosti nákupčím zdravotnických zařízení, CEO velkých distribučních společností, představitelům oborové asociace či relevantním vedoucím lékařům.

Prezentace českých společností vzbudily velký zájem finských partnerů, přičemž některá B2B jednání vyústila v již konkrétní zakázky či dohodu o zastupování na trhu.

Finsko stojí před zásadní reformou svého zdravotnického a sociálního systému. Po plánovaném spuštění nového modelu v roce 2021 by mělo dojít mj. i k významné liberalizaci v poskytování veškerých zdravotnických služeb, včetně výběru dodavatelů zdravotnického materiálu, zařízení a technologií. Záměrem je rovněž vyrovnat kvalitu poskytovaných služeb ve veřejných a soukromých zdravotnických zařízeních, což si vyžádá značné investice do tohoto sektoru.

Uvedené skutečnosti vyhodnotilo Velvyslanectví ČR v Helsinkách jako významnou příležitost pro české výrobce zdravotnického materiálu a zařízení proniknout na finský trh. A to i přes skutečnost, že se jedná o trh značně uzavřený, konzervativní a vysoce fragmentovaný.

Po mnoha měsících příprav, kdy pracovníci Velvyslanectví prostřednictvím řady schůzek pronikali do tajů fungování finského systému nákupu zdravotnického materiálu a zařízení, přicestovali na počátku října do Helsinek zástupci šesti firem (Advanced Medical SolutionBeznoskaLinetMedinMZ Liberec a VUP Medical), sdružených v Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP), aby zde v rámci projektu ekonomické diplomacie čelili výzvě, jakou vstup na finský zdravotnický trh bezesporu představuje.

Třídenní akce, jež proběhla v Helsinkách ve dnech 1. - 3. 10. 2018, sestávala z několika částí. V den příletu, ve večerních hodinách, uspořádalo Velvyslanectví ČR v prostorách úřadu  společenský podnik, jehož se zúčastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví Finska či oborové asociace a především pak CEO velkých distributorských a dovozních společností. Zde se české firmy dozvěděly důležité informace o plánovaných změnách na finském trhu zdravotnických služeb, systému nákupu a získaly i první významné osobní kontakty z řad potenciálních obchodních partnerů.

Jednání B2B na Velvyslanectví ČR ve Finsku

Jednání B2B na Velvyslanectví ČR ve Finsku

Následující den se členové delegace letecky přesunuli do severofinského města Oulu, kde se nejprve seznámili s projektem výstavby velkého zdravotnického zařízení „Nemocnice budoucnosti 2030“ a následně pak prostřednictvím prezentací i osobních B2G jednání představili vedoucím lékařům, vrchním sestrám a relevantním nákupčím místní universitní nemocnice produkci a možnosti svých firem. V podvečer pak proběhlo setkání se zástupci agentury na podporu ekonomických vztahů Business Oulu.

Na třetí den návštěvy zorganizovalo Velvyslanectví ve svých prostorách workshop, na nějž byli Velvyslanectvím pozváni vybraní hosté, kteří mají rozhodující slovo při realizaci nákupů zdravotnických prostředků – vedoucí odborní lékaři, vrchní zdravotní sestry a vedoucí nákupčí velkých helsinských nemocnic. Vlastní prezentace i následná B2B jednání provázel výrazný zájem finské strany o produkci českých firem.

Již bezprostředně po skončení projektu lze konstatovat, že celá akce překonala očekávání všech zúčastněných českých subjektů. Přestože jejím původním záměrem bylo především seznámit účastníky mise s fungováním finského zdravotnického trhu, zvýšit povědomí o českých řešeních mezi finskými nákupčími a navázat příslušné kontakty, vracejí se některé české společnosti domů s již konkrétními objednávkami, jiné se během několika dnů do Finska vrátí k finalizaci dohod o zastupování, další pak získaly konkrétní partnery pro pokračování v jednáních.

Za významnou lze rovněž považovat skutečnost, že celý příběh touto akcí pravděpodobně neskončí. Již v jejím průběhu vyjádřili jak představitelé asociace, tak i řada finských nákupčích zájem přicestovat do ČR a pokračovat v jednáních přímo na půdě zúčastněných firem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Jaroslav Mandys, zástupce velvyslance.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek