Úspěšná konference v oblasti vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie v Dublinu

24. 9. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Úspěšná konference v oblasti vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie v Dublinu Dne 19. září 2018 Velvyslanectví ČR v Dublinu uspořádalo úspěšnou konferenci v oblasti vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie. Cílem bylo představit české firmy v uvedených oblastech, najít vhodné irské partnery a zájemce o spolupráci, jakož i zvýšit celkové povědomí o českých strojírenských společnostech v Irsku. Akce byla pořádána ve spolupráci s Trinity College Dublin a státní společností Irish Water.

Obchodní prezentace českých společnosti, vědeckých pracovníků Trinity College a českého velvyslanectví v Dublinu byly klíčovou součástí dopoledního programu.

Pavel Sorejs z firmy BRENTWOOD představil nejnovější technologie odpadních vod pro městskou zástavbu; Petr Řihák z firmy ZEBRA představil víceúčelová vozidla vhodná pro použití v městských i venkovských oblastech; Petr Hajný z firmy HUTIRA představil řešení při zajišťování nouzové a flexibilní filtrace pitné vody, která může být použita na venkově; Petr Koňata prezentoval možnosti firmy CINK, která disponuje know-how potřebným pro uskutečnění dodávek všech významných typů turbín až do výkonu 7 MW na jednotku; Radim Bondy z firmy AMIT a Stephen Bauer z firmy ENIKA prezentovali inteligentní městské technologie, automatizační systémy a automatizované osvětlení, včetně možností jejich využití pro řízení vodohospodářských systémů. 

V rámci bilaterálních jednání irští účastníci projevili velký zájem o služby a produkty nabízené českými společnostmi. Došlo k navázání perspektivních kontaktů, které by měly být zárukou dalšího rozvoje vztahů mezi českými a irskými firmami. Nutno dodat, že některé české firmy pouze rozšiřovaly okruh kontaktů v Irsku, protože díky loňské obchodní misi se na konferenci potkali i s konkrétními partnery - kontraktory.    

Celodenní konferenci, které se zúčastnilo více než 80 představitelů českých a irských firem,  zástupci společnosti Irish Water a vědečtí pracovníci Trinity College zabývající se uvedenou problematikou,  zahájil velvyslanec Petr Kynštetr. V projevu seznámil přítomné se současným rozvojem česko – irských vztahů a snahou pomoci dalšímu prohloubení bilaterální spolupráce v ekonomické oblasti.

Dále vystoupil rektor Trinity College Dublin Patrick Prendegast, který zdůraznil význam spolupráce mezi vědeckými pracovišti a firmami při uplatňování nových poznatků vědy a výzkumu v praxi. Společnost Irish Water byla zastoupena hlavním technickým poradcem Gerry Galvinem, který ve svém vystoupení vysoce ocenil aktivity velvyslanectví České republiky a význam konference, která navázala na úspěšnou první českou obchodní misi v oblasti vodního hospodářství organizovanou v loňském roce v Dublinu.

Účastníci konference velmi kladně hodnotili její úroveň. Někteří zástupci českých firem dokonce uvedli, že se jednalo o nejprofesionálněji připravenou akci podobného druhu, které se doposud zúčastnili.  Během konference bylo dohodnuto pokračování spolupráce mezi Velvyslanectvím České republiky, Trinity College Dublin a Irish Water, včetně zorganizování podobné akce v příštím roce. (Informace o konferenci byla opublikována i v prestižním irském časopise Engineers Journal.)  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dublinu (Irsko). Autor: Jiří Hušner, rada - vyslanec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek