Úspěšná mise českých vodohospodářských firem do Chorvatska

7. 3. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Úspěšná mise českých vodohospodářských firem do Chorvatska Deset českých firem se prezentovalo dne 6. března 2018 v Záhřebu na odborném semináři s názvem „Představení českých vodohospodářských firem klíčovým partnerům a potenciálním klientům v Chorvatsku“, který letos zorganizoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku v rámci projektů ekonomické diplomacie MZV ČR.

Akce se konala v úzké spolupráci s českým Sdružením oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR) a agenturou Czech Trade. Seminář se uskutečnil v prostorách chorvatské státní agentury Chorvatské vody. Během slavnostního zahájení vystoupil mj. i velvyslanec ČR v Chorvatsku Vladimír Zavázal, ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák a náměstkyně ministra životního prostředí a energetiky Chorvatska Elizabeta Kos.

Českou misi vodohospodářských firem inicioval na základě velké poptávky českých firem Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku. Akce byla financována jako projekt ekonomické diplomacie Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Kromě sdružení SOVAK ČR se prezentovalo deset českých firem: Provod Inženýrská společnost s.r.o., Dekonta s.r.o., EUTIT s.r.o., Hidrostal Bohemia s.r.o., HSI com s.r.o., Redrock Construction s.r.o., VAPO s.r.o., BMTO Group a.s., Vítkovice Envi a.s. a Asio s.r.o.

V úvodním bloku vystoupil vedle generálního ředitele Chorvatských vod a předsedy sdružení vodovodů a kanalizací Chorvatska i velvyslanec České republiky v Chorvatsku Vladimír Zavázal, který zdůraznil význam konference pro odbornou veřejnou debatu a pro budoucí směřování vodohospodářského sektoru v Chorvatsku. Připomněl také, že Česká republika organizuje podobnou akci již poněkolikáté, což dokazuje skutečný a dlouhodobý zájem českých firem o spolupráci s chorvatskými partnery.

Ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák ve své prezentaci vyzdvihl vysokou úroveň vodohospodářského sektoru v České republice a připravenost českých firem pomoci se svými zkušenostmi a know-how chorvatským partnerům.

Chorvatsko se v uplynulých několika letech stalo atraktivní destinací zejména v oblasti vodního a odpadového hospodářství. Tato oblast poskytuje českým firmám velmi slibné možnosti zapojit se do projektů na modernizaci úpraven a čističek odpadních vod, kanalizačních sítí, vodovodních řadů apod. Jak zaznělo během prezentací, financování těchto projektů je realizováno zejména ze strukturálních fondů EU (k dispozici do roku 2023 je více než 1 mld. EURO) a dále z rozpočtu státu, měst a obcí.

Přes velký pokrok, kterého  Chorvatsko v posledních letech dosáhlo, však stále existuje celá řada problémů a obtíží, které brzdí rozvoj celého  sektoru. Jak bylo v průběhu semináře opakovaně zmiňováno, české firmy si díky svým dlouholetým zkušenostem z ČR, umějí s těmito problémy poradit a mohou nabídnout svým chorvatským partnerům osvědčená řešení, své kapacity (kterých v Chorvatsku zoufale chybí) a především své know-how.

Cílem mise bylo oslovit potenciální klienty, tj. především vedení měst a obcí, průmyslové firmy a státní instituce jako jsou Chorvatské vody a Ministerstvo životního prostředí a energetiky či Sdružení chorvatských vod a kanalizací ČR, a představit jim české zkušenosti, kapacity a technologie. Tento cíl byl zcela jistě splněn, o čemž svědčí vysoká účast a kladné ohlasy účastníků.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko). Autor: Petr Kašička, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek