Už jste si letos změnili výše plateb na pojistné? Termíny jsou za dveřmi

15. 1. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Podnikatelé by si měli na trvalých příkazech co nejdříve upravit výši měsíčních záloh pro zdravotní pojištění. Termíny pro odeslání lednových plateb totiž za několik dnů vyprší. Zálohy na pojistné se letos jako již tradičně zvyšují.

Minimální zálohu na pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1823 Kč musí poprvé za leden 2016 uhradit OSVČ, které svou samostatnou výdělečnou činnost zahájily v letošním roce, nebo i ti poplatníci, kteří dosud platili zálohy nižší - tedy minimální pro rok 2015 ve výši 1797 korun.

Oproti loňskému roku se minimální zálohy zvyšují o 26 korun. Více si přečtěte v textu Živnostníci opět zaplatí víc na sociálním a zdravotním pojištění na BusinessInfo.cz. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 8. února 2016.

U sociálního pojištění je rozhodující odevzdání přehledu o příjmech a výdajích na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nová měsíční záloha se odvádí až za měsíc, kdy byl odevzdán přehled za uplynulý rok. Většina živnostníků tuto povinnost splní do konce dubna – tj. měsíc po odevzdání daňového přiznání - a poplatek v nové výši tak odvedou státu (za duben) nejpozději 20. května 2016.

Do dubna ještě platíte měsíčně stejně jako v roce 2015, tedy 1943 Kč. Od jara se minimální odvod zvýší na 1972 korun. Termínem splatnosti lednové zálohy je 20. únor 2015.

Jak se vypočítávají zálohy na pojištění

Průměrná mzda, z níž se zálohy vypočítávají, se stanovuje vyhláškou jako součin tzv. všeobecného vyměřovacího základu (VVZ), který činí 26 357 Kč, a přepočítacího koeficientu pro úpravu VVZ - 1,0246. Průměrná mzda pro rok 2016 tedy bude 26 357 x 1,0246, což je 27 006 Kč.
Oproti loňskému roku narostla o 395 korun. Při výpočtu záloh je důležité vědět, že pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ 25 % z průměrné mzdy. Měsíční záloha u sociálního pojištění je pak 29,2 procenta z této částky. Jinými slovy 29,2 procenta z 6572, což je 1972 korun. U zdravotního pojištění jde o 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy.


Celkem se povinné odvody v roce 2016 vyšplhají na 45 535 korun. V letošním roce odvedli drobní živnostníci na těchto položkách státu 44 875 Kč. Jejich peněženky tedy oproti loňsku zhubnou o dalších 660 korun.

Platíte složenkami? Požádejte „sociálku“ o nové

Upozorňujeme, že živnostníci, kteří platí pojistné složenkou, musejí požádat svou místně příslušnou OSSZ o doručení poukázek, protože je úředníci neposílají automaticky. Žádost na správu sociálního zabezpečení můžete podat písemně poštou, e-mailem (a to i bez ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím vaší datové schránky či osobně na pobočce, a to opět tak, abyste stihli zaplatit do 8. února a vyhnout se tím sankcím.

Jak platit trvalým příkazem

OSVČ dostávají při registraci na „sociálce“ přiděleno unikátní číslo, které je variabilním symbolem, jež máte v příkazu povinnost uvádět při posílání pravidelných měsíčních záloh na sociální pojištění. Platby zasíláte na účet pro vás místně příslušného okresního pracoviště České správy sociálního zabezpečení. Přehled adres, čísel účtů, kódů i ID datových schránek najdete na stránkách sociální zprávy


Kdo má podnikání jako vedlejší činnost, platí minimální zálohy u důchodového pojištění pouze tehdy, přesáhne-li příjem z jeho podnikání 2,4násobek průměrné mzdy. Pro rok 2016 jde o částku 64 814 korun (2,4 x 27 006).

Více informací včetně toho, jaké vám v případě nedodržení termínů hrozí sankce, také najdete v článku Živnostníci opět zaplatí víc na sociálním a zdravotním pojištění. Další podrobnosti o pojistném na sociální zabezpečení a o zdravotním pojištění si přečtěte v textech Pojistné na sociální zabezpečení a Zákonné zdravotní pojištění na BusinessInfo.cz.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Připravili jsme pro vás SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2016


Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek