Uzbekistán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Príležitosti pro český export

Dopravní průmysl a infrastruktura

Rozvoj dopravní infrastruktury a veřejné dopravy Uzbekistánu patří mezi vládní priority. Implementace Programu rozvoje a modernizace inženýrské a dopravní infrastruktury na období  2016–2020 počítá s rekonstrukcí, modernizaci a výstavbou více než 1200 km silnic a dálnic. Program kromě běžných stavebních prací zahrnuje zavádění moderních telematických systémů zejména na dálničních úsecích a na silnicích 1. třídy a stejně tak v rámci probíhající modernizace městské dopravní infrastruktury i v hlavním městě Taškentu a v dalších větších městech. Na celostátní úrovni se postupně realizuje plán modernizace infrastruktury a řízení železniční dopravy (včetně získávání know-how pro zefektivnění mezinárodní železniční přepravy) a letového provozu.

Energetický průmysl

Monopolním hráčem na trhu a tudíž i jediným potenciálním partnerem je státní energetická společnost Uzbekenergo, jejíž program modernizace a diverzifikace výroby na období 2015–2019 počítá s realizací více než 30 projektů v celkové hodnotě více než 9 mld. USD. Uskutečňuje se výstavba nových energetických bloků s paroplynovým cyklem o celkovém výkonu 3 GW a rovněž rekonstrukce a modernizace malých a středních vodních elektráren s cílem zvýšení výrobní kapacity na 14 MW. Probíhá výstavba a modernizace přenosových soustav a distribučních sítí, včetně transformátorových stanic, řídících center atp., přičemž hlavní roli v tomto sehrávají a budou sehrávat mezinárodní uskupení finančních, inženýringových, dodavatelských a výrobních subjektů.

Obranný průmysl

Probíhá postupná modernizace všech úrovní armádních a bezpečnostních složek v souvislosti s posilováním vnější a vnitřní bezpečnosti země.  Škála probíhajících a budoucích možných dodávek je poměrně široká, tj. od výzbroje a výstroje armádního mužstva a příslušníků bezpečnostních služeb až po technologicky náročné systémy používané jednotlivými druhy pozemních vojsk a letectva (komponenty a náhradní díly pro dříve dodanou leteckou techniku, naváděcí systémy atp.).

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Současný vládní program počítá s rozsáhlou modernizací nemocnic a diagnostických center, což předpokládá postupný růst nákupů zdravotnického nábytku a techniky. Vládní program počítá s postupným rozšiřováním sortimentu farmaceutické produkce na základě patentů a licencí zahraničních firem (výroba ampulí, injekčních roztoků, suspenzí a tablet).

Zemědělský a potravinářský průmysl

Rozvoji zemědělské výroby a potravinářskému průmyslu vláda věnuje stále větší pozornost. Je patrná tendence zvyšování produktivity při výrobě základních výstupů živočišné výroby s využitím nových technologií a rovněž formou zlepšování kvality genofondu hovězího dobytka. Program strukturních reforem, modernizace a diverzifikace zemědělské výroby na období 2015–2019 kromě jiného počítá se zvýšením stavu hovězího dobytka ke konci plánovaného období na 20 milionů kusů, přičemž roční produkce mléka by měla dosáhnout 12 mil. tun. V rostlinné výrobě vývoj směřuje ke zkvalitňování sběru a zpracování ovoce a zeleniny.

V souladu s plánem rozvoje potravinářského průmyslu na období 2016–2020 probíhá postupná modernizace potravinářských podniků s cílem zvyšování přidané hodnoty jejich produkce, což je vidět např. v pekařském průmyslu, ve výrobě masných výrobků, zavařenin, kvalitních ovocných šťáv a džusů. Existuje zde proto značný potenciál růstu vývozu potravinářských technologií, a to zejména zařízení pro pekárny, masokombináty, sodovkárny a technologie pro skladování potravin.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0102 - Živý hovězí dobytek

HS 2302 - Otruby výrobky mlýnské vedlejší aj zbytky

HS 2304 - Pokrutiny odpad po extrahování sojového oleje

HS 8417 - Pece průmyslové laboratorní neelektrické

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8435 - Lisy drtiče ap stroje pro výrobu vín moštů ap

HS 8436 - Stroje ost pro zemědělství lesnictví ap líhně

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

HS 8514 - Pece elektr průmyslové laboratorní ap zaříz

Dopravní průmysl a infrastruktura 

HS 8517 - Přístroje telefonní,ost,přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

HS 8529 - Části přístr vysílacích přijímacích televizí

HS 8530 - Přístroje elektrické pro řízení dopravy

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap

Obranný průmysl

HS 8803 - Části balonů větroňů ap lodí kosmických

HS 8804 - Padáky i rotující části příslušenství

HS 8805 - Katapulty letecké aj příst pro výcvik letecký

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost

HS 9304 - Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

HS 9306 - Bomby granáty miny náboje ap střelivo ostatní

Energetický průmysl

HS 8402 - Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8410 – Turbíny kola vodní regulátory

HS 8419 - Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot

HS 8535 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,›1000V

 HS 8536 - Zařízení el, k ochraně, spínání el, obvodů,‹1000V; konekt,pro opt, vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 8538 - Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3004 - Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 7017 - Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

HS 9012 - Mikroskopy jiné než optické difraktografy

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

HS 9019 - Přístr pro mechanoterapii masážní dýchací aj

HS 9021 - Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé aj

HS 9027 - Příst pro rozbory fyzikál chemic aj mikrotomy

HS 9031 - Stroje přístroje nástroje měřící kontrolní jn

HS 9033 - Části jn strojů optických měřicích lékař ap

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní výstavy v Uzbekistánu v roce 2018, organizované firmou International Exhibition Group

Termín

Název

Popis

28. - 30. 3

UZTECHTRANSEXPO

speciální zařízení, přepravní a logistické služby

28. - 30. 3

UZMETALMASHEXPO

hutnictví, obrábění kovů, strojírenství a svařování, barevné a černé kovy, nové zařízení a technologie

28. - 30. 3

UZMININGEXPO

nové technologi a inovace v oblasti důlního průmyslu

28. - 30. 3

UZCHEMPLASTEXPO

chemický průmysl, plasty, pryž, vybavení laboratoří

28. - 30. 3

UZSECUREEXPO

průmyslová a požární bezpečnost, bezpečnost a ochrana zdraví při práci,ochrana žívotního prostředí

28. - 30. 3

INTERPACKEXPO

technologie a zařízení pro balení; skladiště

26. - 28. 9.

UZMEDEXPO

medicinské zařízení, technologie, farmaceutika, stomatologie

31. 10. – 02. 11.

UZENERGYEXPO

energetika, obnovitelné zdroje energie, energeticky úsporné technologie, elektroinženýrství

31. 10. – 02. 11.

UZSTROYEXPO

strojírenství, průmyslové inženýrství, systémy topení

21. – 23. 11.

UZAGROEXPO

agrární průmysl, nové technologie, produkce

21. – 23. 11.

UZPRODEXPO

potravinářský průmysl, zařízení, balení a balicí materiály

Podrobnější informace lze získat na www.ieg.uz.

Přehled mezinárodních výstav, organizovaných firmou ITE Uzbekistan v roce 2018

Termín

Název

Popis

28. 2. – 02. 3.

WorldBuild 2018

stavební materiály a zařízení; projektování, stavba, oprava; zařízení pro výrobu stavebních hmot; fasády, střechy, izolace; keramika a kamen; interiér a dekorace; tapety, barvy a krytiny; stropy, stropní systémy a podlahové krytiny

28. 2. – 02. 3.

BuildTech 2018

stavební technika a zařízení, těžké nákladní vozy

28. 2. – 02. 3.

Aqua-Therm Tashkent 2018

systémy topení, ventilace, klimatizace, zásobování vodou, sanitární technika, technologie ochrany životního prostředí, bazény a obnovitelné zdroje energie

14. – 16. 3.

AgroWorld Uzbekistan 2018

zemědělská technika, výstavba prostorů a místností, rostlinná a živočišná výroba, chov drůbeže, krmení pro zvířata a veterinářství

04. – 06. 4.

WorldFood Uzbekistan 2018

potravinářský průmysl, zařízení a technologie výroby, potravinové doplňky a přísady

 

18. – 20. 4.

 

TIHE 2018

medicinská a laboratorní technika a zařízení, záchranářské pomůcky pro lékařskou pohotovostní službu, fyzioterapie a ortopedické technologie, optika a oftalmologie, nástroje pro chirurgickou praktiku a lékařskou prohlídku, nábytek pro lékárny a nemocnice,informační a telekomunikační technologie v medicíně

18. – 20. 4.

AptekaExpo Central Asia 2018

léky, medicínské výrobky, homeopatie, fytoterapie a léčebná kosmetika, biologicky aktivní a potravinové doplňky, kojenecká výživa, zboží pro děti, ortopedická produkce, nábytek pro lékárny

18. – 20. 4.

Stomatology Uzbekistan 2018

stomatologické zařízení a nástroje, spotřební materiály, dentální implantologie, materiály a zařízení pro plastiku kosti a ústní a čelistní chirurgii, produkce pro ortodontickou léčbu, rentgenové přístroje, autoklávy a sterilizační systémy, zdravotnické oděvy, hygienické prostředky, stomatologické služby

24. - 26. 4.

MebelExpo 2018

technologie výroby, zpracování dřeva, nábytek a interiér

16. – 18. 5.

Power Uzbekistan 2018

energetika a šetření energií, alternativní zdroje energie, elektrotechnické zařízení, informační a měřící technika

16. – 18. 5.

Oil & Gas Uzbekistan „OGU 2018"

ropný a plynárenský průmysl, rozvoj ropného a plynárenského průmyslu, zkapalňování plynu a jeho přepravy, zvýšení efektivity průzkumu, těžby a zpracování, alternativních zdrojů energie

11. – 13. 9.

CAITME 2018

zařízení pro předení a tkaní, výroba pleteninové produkce a šicích a pletacích strojů, textilní stroje a služby

11. – 13. 9.

Textile Expo Uzbekistan 2018

přírodní a syntetická příze a vlákna, látky a pleteninová plátna, domácí textil, ženské, mužské a dětské oděvy, punčochové a ponožkové zboží, produkce z kožichu a kůže

03. – 05. 10.

Plastex Uzbekistan 2018

suroviny pro chemický průmysl; anorganická chemie a organická syntéza; zařízení pro výrobu a obrábění plastů a pryže; zařízení pro výrobu polystyrenu a tlakové formování; suroviny a pomocné látky (katalyzátory, stabilizátory, plniva, pigmenty); přístroje pro chemickou analýzu; kontrolní a měřící zařízení a přístroje

03. – 05. 10.

UzbekinPrint - UzuPack

zařízení a technologie pro polygrafii, tisk, značení, výrobu balení

14. – 16. 11.

TransLogistica Uzbekistan 2018

dopravní a logistické služby, dopravní infrastruktura, technické prostředky a finanční služby, IT technologie, celní služby

14. – 16. 11.

MiningWorld Uzbekistan 2018

zařízení a nové technologie pro důlní a těžební průmysl, těžba a obohacování ruda minerálů

14. – 16. 11.

Machinery Central Asia 2018

hutnictví, obrábění kovů, strojírenství a svařování, barevné a černé kovy, nové zařízení a technologie, výroba obráběcích strojů

14. – 16. 11.

Securika CAIPS

požární bezpečnost, bezpečnost a ochrana zdraví při práci,ochrana žívotního prostředí

Kontakt na organizátora výstav:

ITE Uzbekistan
Mustaqillik st., 59А, Tashkent, 100000, Uzbekistán
Tel.: +998 71 113 01 80 / 205 18 18 ext. 3901/3902
E-mail: post@ite-uzbekistan.uz
Web: www.ite-uzbekistan.uz

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: