V Africe potřebují nové elektrárny i těžební stroje

30. 6. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - V Africe potřebují nové elektrárny i těžební stroje I nejvyspělejší země subsaharské Afriky musejí zmodernizovat své hospodářství. České firmy mohou získat zakázky při stavbě elektráren, telekomunikačních sítí nebo při dodávkách pro jihoafrické automobilky, říká Vladimír Jeništa, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Johannesburgu.

Jihoafrická republika je relativně velkým výrobcem osobních aut. Dodávají firmy z Česka, které je tradičně na poli automobilové výroby velmi silné, díly jihoafrickým výrobcům?
Vladimír Jeništa, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v JohannesburguČeský vývoz dílů a součástí pro automobily včetně pneumatik je docela významný: tvoří zhruba 20 procent celkového exportu do JAR a stále se zvyšuje. V roce 2013 jsme byli na 12. příčce objemu importu do JAR v této kategorii, o rok předtím na 14. příčce.

Roste i export automobilů z České republiky. Nejde o auta Škoda, která v JAR vůbec nejezdí, ale jsou to například vozy Hyundai. Jižní Afrika exportuje docela významně automobilové díly i k nám. Vzhledem k těžbě a zpracování platiny činí největší podíl vývozu automobilových dílů z JAR - přes 42 procent - katalyzátory.

Vyrábějí Jihoafričané nějaký vlastní osobní vůz?
JAR nemá vlastní automobilovou značku, ale prakticky všechny hlavní světové automobilky zde mají svou výrobu: Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Toyota a další. Z tohoto důvodu kontraktační jednání na dodávky dílů pro montáž zhusta neprobíhají v JAR. Dalším faktorem je také vysoký počet zahraničních vlastníků firem vyrábějících automobilové díly v Česku. Z JAR se automobily prakticky do celého světa vyvážejí a roste hlavně export do ostatních afrických zemí.

„Český vývoz dílů pro automobilky včetně pneumatik tvoří zhruba 20 procent celkového exportu do JAR a stále se zvyšuje".

Jihoafrická ekonomika tradičně stála na těžbě nerostných surovin. Platí to i dnes?
Význam těžebního průmyslu a jeho příspěvek do tvorby HDP Jihoafrické republiky je stále velmi silný a navíc je zde jeden velmi významný prvek: na rozdíl od energetiky je těžební průmysl většinou v soukromých rukou nadnárodních těžebních společností. Vláda proto stanovila cíl kapitálového podílu černé většiny na 26 procent, což se většina těžebních společností snaží plnit. Přesto je výkon těžebního průmyslu velmi často poškozován mnohatýdenními stávkami horníků, které masivně podporují odborové centrály.

Dodávají čeští strojaři do JAR těžební stroje?
Těžební průmysl je stále v centru jihoafrického hospodářství a díky mohutným rezervám nerostného bohatství má země ještě dlouhou budoucnost před sebou. Je proto téměř s podivem, že jen několik málo českých firem z těžebního oboru míří do Jižní Afriky s cílem vybudovat obchodní vztahy, které mohou při dobré strategii znamenat dlouhodobý odbyt produktů v zemi s poměrně dobrou platební morálkou a dobrým právním prostředím. Modernizace důlních technologií v místních dolech, ať již povrchových, nebo hlubinných, bude určitě procházet v blízké budoucnosti další etapou.

Země chce snížit rizika způsobená stávkami a zefektivnit výnosy, které poněkud zaostávají za výnosy těžebních gigantů v jiných zemích, jako jsou Austrálie, Brazílie nebo Spojené státy. To by se mohlo stát důvodem k zamyšlení pro naše firmy z tohoto oboru.

Rostoucí jihoafrické hospodářství také potřebuje čím dál víc elektřiny...
Jihoafrická republika se v současné době skutečně potýká s nedostatkem elektrické energie. Výstavba dvou obřích elektráren Medupi a Kusile, každá z nich má mít po dostavění kapacitu 4800 MW, jsou ve čtyřletém až pětiletém zpoždění. Pouze první blok Medupi (800 MW) má být spuštěn letos. Další bloky mají jít do provozu postupně až do roku 2020. Mimochodem, Medupi má být po dostavění největší elektrárnou na světě s takzvaným suchým chlazením, kterým eliminuje enormní spotřebu vody, jíž je v oblasti této elektrárny nedostatek.

A co již fungující elektrárny, potřebují také modernizaci?
I stávající elektrárny se dostávají do potíží kvůli špatné údržbě jednotlivých bloků. V současné době je v plánovaných a neplánovaných odstávkách 30 procent výrobních jednotek. To je příliš vysoké číslo. Proto v zemi probíhá boom v oblasti obnovitelných zdrojů energie, především solárních a větrných elektráren. Je však diskutabilní, do jaké míry budou schopny nahradit elektrárny na základní zatížení. Stále významnější oblastí se tak stávají IPP - nezávislí výrobci, tedy výrobci stojící mimo Eskom. To je státní elektrárenská společnost, obdoba našeho ČEZ.

Pokoušejí se téhle příležitosti chopit čeští dodavatelé?
V této situaci by bylo přirozené, aby se naši tradiční výrobci pro energetiku zapojili do snahy získat svoje místo na slunci v JAR. Chápu, že nastavení obchodních vztahů je složitější, například Eskom od svých dodavatelů požaduje určitý stupeň BEE, tedy účast černošských zaměstnanců ve firmě. Společností, která uspěla v jihoafrické energetice, je jednoznačně firma Hutní montáže Ostrava, která získala kontrakt na montáž části kotlů v elektrárně Kusile. Má za sebou práci na prvním bloku, od letošního května pracuje již na druhém bloku s opcí na zbylé čtyři.

Jihoafrická republika je zřejmě nejvyspělejší zemí kontinentu, přesto i ona dohání svět například v telekomunikacích...
Se svým rozvinutým průmyslem, nerostným bohatstvím a životní úrovní opravdu nemá Jižní Afrika v rámci subsaharské Afriky srovnání s ostatními zeměmi regionu. Přesto je cítit určité zpožďování za vývojem a jednou z oblastí, kde je potřeba jít dopředu, jsou právě telekomunikace. Tady země prakticky přeskočila jednu z vývojových fází a rovnou rozvíjí oblast optických sítí, kde se uplatnila česká firma Micos se svými rozvaděči. Velmi úspěšně prakticky během roku zareagovala na danou situaci a již vyexpedovala pro svého jihoafrického partnera první významné dodávky.

Kontakt do JAR

Při vstupu na jihoafrický trh můžete využít služeb zahraniční kancelář CzechTrade v Johannesburgu. E-mail je: johannesburg@czechtrade.cz.


Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Autor článku: Tomáš Stingl

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek