V Bosně a Hercegovině se očekává rozvoj využití zemědělské biomasy

5. 2. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - V Bosně a Hercegovině se očekává rozvoj využití zemědělské biomasy Růst výroby pelet z dřevního odpadu a celkové energetické využití tohoto zdroje v Bosně a Hercegovině naráží na své limity kvůli omezenému přístupu k cenově dostupné surovině. Očekává se rozvoj při využívání zemědělské biomasy. České výrobce příslušných zařízení podpoří Velvyslanectví České republiky v Sarajevu projektem ekonomické diplomacie konaném v dubnu 2018.

Použití biomasy ve formě dřevního odpadu je jedním z energetických zdrojů, který je v Bosně a Hercegovině na vzestupu. Používá se zejména v domácnostech a na venkově, během několika posledních let však byly zprovozněny i velké zdroje výroby tepla a elektrické energie pro municipality s využitím tohoto zdroje. V posledních letech se velmi rozvinula výroba pelet z dřevní biomasy s ročním odhadovaným objemem výroby ve výši 300 000 t.

Více než z 80 % je produkce určena na export, převážně do Itálie a Rakouska. V současné době naráží zpracovatelé na limity dostupnosti surovin, což se projevuje růstem cen vstupů a tím i konečné produkce. Vzhledem k nemožnosti uzavření dlouhodobých kontraktů mezi dřevozpracovatelskými firmami a lesními společnostmi, je budoucnost výroby dřevních pelet investičně problematická.

Z hlediska dlouhodobě udržitelného přístupu k surovině mají mnohem perspektivnější uplatnění rostlinné odpady zemědělské prvovýroby a bioplyn. Zemědělskou biomasu je možno prostřednictvím technologických linek zpracovat např. do formy pelet využitelných jako zdroje energie či jako krmivo. Využití tohoto lokálního zdroje obnovitelných surovin z polí, luk i stájí představuje pro místní farmáře zatím absolutně nevyužitý obchodní potenciál. Mezinárodní agentury činné v rozvojové pomoci, např. USAID či GIZ zde pracují na identifikaci potenciálu a jsou připravené pomoci místním partnerům plně využit tohoto ekologického a rentabilního energetického zdroje.

Pro české výrobce strojů a zařízení pro zajištění a energetickou transformaci zemědělské biomasy skýtá tato iniciativa možnosti realizace své produkce na místním trhu. Jedná se především i sklízecí, dopravní a manipulační techniku, stroje na zpracování odpadů zemědělské prvovýroby, linky na výrobu pelet, stroje a zařízení pro energetickou transformaci biomasy přímým spalováním, bioplynové stanice apod. Tato oblast může být dle všech předpokladů zajímavá i pro investory s cílem zpracování biomasy k výrobě pelet či přímo produkce tepla a elektřiny pro menší územní celky či celé municipality.

Velvyslanectví České republiky v Sarajevu podpoří české výrobce nejen výše uvedené produkce během dubnové podnikatelské mise, která se uskuteční i v prostorách BVV u příležitosti konání veletrhů Techagro a Biomasa. Zástupci vybraných bosensko-hercegovských subjektů se budou moci obeznámit s nabídkou českých společností a případně začít vést konkrétní obchodní jednání.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Ladislav Horák, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek