V Brazílii leží příležitosti za miliardy

27. 12. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Prosadit se v Brazílii není snadné, ale stojí to za to. „Pátá největší země světa otevírá českým firmám obrovskou škálu možností. Tuzemský průmysl má v jihoamerické zemi dlouhodobě dobrou pověst už z dob Československa, je tedy na co navazovat. Rychlý rozvoj země může dát vyniknout ambiciózním technologickým projektům i společnostem, které pomohou s rozvojem infrastruktury,“ říká vedoucí obchodního a ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Brazílii Petr Klíma.

V jakých sektorech mají české firmy šanci uspět v největší zemi Latinské Ameriky?
Nejvýznamnější je dlouhodobě automobilový průmysl, ale nemalé příležitosti jsou i v energetice. Brazílie je pověstná vysokým podílem obnovitelných zdrojů na energetickém mixu, který přesahuje 80 procent, přičemž naprostou většinu vyrábí vodní elektrárny. Toto číslo v sobě zároveň skrývá past závislosti na vydatných deštích, a proto je tendence diverzifikovat zdroje směrem ke zdrojům tradičním, včetně tepelných elektráren, kterých už bývalé Československo dodalo do země celou řadu.

Příležitosti pro české exportéry skýtá tedy jen automobilový průmysl a energetika?
Z hlediska českých exportních ambicí považuji za zdaleka nejperspektivnější obranný a bezpečnostní průmysl. V něm existují možnosti přímých dodávek pro brazilské ozbrojené složky, ať už se jedná o ruční zbraně, nákladní automobily, nebo o prostředky civilní obrany. Ostatně, v tomto odvětví již úspěšně funguje i výrobní spolupráce, v jejímž rámci se podnik Aero Vodochody významně podílí na vývoji a výrobě nového vojenského transportního letadla firmy EMBRAER.

Další velmi nadějnou oblastí je i pivovarnictví...
V Brazílii je poptávka po kvalitním pivu silná a i přes hospodářskou krizi budování minipivovarů zažívá boom. Také v této oblasti se snažíme českým podnikům pomoci, a proto v březnu 2018 plánujeme uskutečnit projekt na podporu ekonomické diplomacie, významně podpořený ministerstvy zahraničních věcí a zemědělství, v jehož rámci navštíví podnikatelská mise kolébku piva na jihu Brazílie – město Blumenau ve státě Santa Catarina a také Curitibu, hlavní město státu Paraná.

Česká a brazilská statistika vzájemného obchodu se velmi liší, o 44 procent. Čím je to způsobeno?
Ano, je to tak. Tento rozdíl vyznívá ve prospěch našich exportérů. Vypovídá to o jediném – téměř polovina našeho exportu do Brazílie probíhá přes prostředníky. Je poměrně přirozené, že se tak děje v případě obchodů realizovaných nadnárodními koncerny, jako třeba Volkswagen. I tak je poměrně běžným jevem, že čeští vývozci své zboží prodají evropským překupníkům, kteří je reexportují do Brazílie. Vždy proto na české vývozce apeluji, aby se snažili svůj export napřímit.

Jaká jsou specifika při obchodování s brazilskými partnery?
Základním specifikem je potřeba veliké trpělivosti. Je naivní věřit, že postačí komunikovat na dálku – elektronicky nebo po telefonu, a podaří se uzavřít obchod. Mít šanci dlouhodobě vyvážet do Brazílie znamená ji v první řadě poznat, alespoň několikrát navštívit, poznat místní mentalitu, pozvat obchodního partnera k návštěvě do ČR a navázat bližší vztah. Překážkou je kromě vzdálenosti i portugalština; zdaleka ne každý brazilský obchodník ovládá angličtinu nebo další jazyk.

Jak byste Brazílii charakterizoval z hlediska regionů? Existují mezi nimi velké rozdíly?
Ano, jsou tu obrovské rozdíly. Brazílie je zemí s 206 miliony obyvatel, která je co do rozlohy přibližně 109krát větší než ČR (ale jen 10krát větší, pokud jde o absolutní výši HDP). Naprostá většina ekonomické aktivity je soustředěna při nejhustěji obydleném pobřeží Atlantského oceánu. Státy oblastí jihu a jihovýchodu produkují 70 procent HDP, ekonomický motor země – stát São Paulo – se na HDP podílí z více než 32 procent. V zemi najdeme i oblasti, jejichž rozvoj je na podstatně nižší úrovni. I v roce 2017 například platí, že polovina obyvatel nemá přístup ke kanalizaci. A jsme opět u příležitostí pro české exportéry – úpravny a čističky odpadních vod přece umíme. 

Převzato z časopisu Komora. Autoři článku: Miroslav Beneš, Kristýna Leinerová, HK ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek