V Brně se uskutečnil seminář Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. 3. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dne 28. února 2018 se uskutečnil v Hotelu Continental Brno regionální seminář zaměřený na problematiku GDPR organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Regionální hospodářskou komorou Brno. Účastníky brněnského semináře zaměřeného na GDPR přivítal zástupce regionální kanceláře Agentury CzechInvest Jihomoravského kraje Patrik Reichl.

Následně se svým příspěvkem vystoupil Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu, který upozornil na existenci řady bezplatných informačních zdrojů a podpůrných opatření k GDPR připravených MPO a jeho partnery (Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a živnostníků, Hospodářskou komorou) a doporučil jejich maximální využití.

„MPO obohatilo svůj web o informace k GDPR, zařídili jsme poskytování informací podnikatelům přímo v regionech na pobočkách Agentury CzechInvest. Připravili jsme také různé vysvětlovací texty a informace mohou podnikatelé nalézt i na portálu Businessinfo.cz,“ sdělil Vinkler. Téma GDRP bylo několikrát projednáno s podnikatelskými svazy na jednáních Podnikatelské rady, která je poradním orgánem ministra průmyslu a obchodu. „Další jednání Podnikatelské rady s tématem GDPR proběhne v dubnu,“ doplnil Vinkler.

Radek Kopecký z Regionální hospodářské komory Brno informoval o aktivitách a službách, které poskytuje podnikatelům Hospodářská komora ČR. Zmínil platformu Industry cluster 4.0 poskytující poradenské služby a vzdělávání pracovníků. V souvislosti s tím byl zmíněn význam duálního vzdělávání, které by mělo pomoci s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Vyzdvihl platformu EEN jakožto celosvětovou síť zaměřenou na podporu exportu.

Tématem dalšího přednášejícího byly právní aspekty GDPR a jejich očekávaný dopad na firmy. V souvislosti s právním procesem byly zmíněn postup zahrnující účel zpracování, právní titul zpracování a vydefinování problematiky. Téma GDPR bylo propojeno s další legislativou týkající se podnikatelských subjektů. Další část programu byla věnována IT aspektům GDPR.

Na závěr semináře proběhla více než hodinová diskuse, v rámci které byly zodpovězeny konkrétní dotazy podnikatelů.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek