V Budějovicích se uskutečnil seminář Ochrana osobních údajů (GDPR)

23. 3. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dne 22. března 2018 se uskutečnil v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje regionální seminář zaměřený na problematiku GDPR organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Hospodářskou komorou České republiky.

Budějovický seminář zaměřený na GDPR zahájila projektová manažerka regionální kanceláře Agentury CzechInvest Jihočeského kraje Eva Simotová.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu vystoupil Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu. Ve svém vystoupení přítomné informoval o Strategii MPO pro šíření osvěty a informovanosti o GDPR pro podnikatelskou sféru obsahující opatření, která pomáhají zintenzivnit přenos informací o GDPR směrem k podnikatelům.

Dále informoval o zásadních připomínkách MPO k připravovanému zákonu o zpracování osobních údajů v rámci meziresortního připomínkového řízení a o schválení návrhu zákona vládou ČR dne 21. března 2018. Zejména potom upozornil na existenci řady bezplatných informačních zdrojů a podpůrných opatření k GDPR určených podnikatelské sféře, které připravilo MPO a jeho hospodářští partneři (Svaz průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Hospodářská komora) a doporučil jejich maximální využití.

Zástupkyně Hospodářské komory České republiky Lucie Plachá informovala o aktivitách a službách, které poskytuje podnikatelům Hospodářská komora ČR. Upozornila na Příručku k novým pravidlům ochrany osobních údajů od Hospodářské komory ČR. Rovněž uvedla přehled realizovaných a připravovaných seminářů a konferencí.

Právní aspekty GDPR a jejich očekávaný dopad na firmy prezentoval advokát Jakub Morávek. Jeho vystoupení bylo zaměřeno na strukturu Nařízení GDPR – recitály, články a komentáře. Doporučil sledovat výstupy pracovní skupiny WP 29 a zejména odkaz www.uoou.cz. Dále uvedl, že se nepředpokládají drakonické sankce. Nastínil jednoduché doporučení – audit zpracování osobních údajů s příslušnými opatřeními.

Jindřich Šavel z IT firmy zaměřil svoje vystoupení na kybernetickou bezpečnost, která se zabývá zabezpečením ochrany informací před neoprávněným manipulováním se zařízeními počítačového systému (pseudonymizace, šifrování, důvěrnost, integrita, procesy pravidelného testování).

Na závěr semináře proběhla diskuse, v rámci které byly zodpovězeny konkrétní dotazy podnikatelů.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek