V Česku působí na 500 francouzských firem

3. 10. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Vzájemný obchod Francie a České republiky se loni vyšplhal na téměř 10 miliard eur. Francouzské firmy také chystají v Česku další velké investice.

Ekonomické vazby mezi Českou republikou a Francií jsou dnes užší, než tomu kdy v historii bylo. Ač tyto země nemají společnou hranici, síla jejich vztahů svědčí o vůli společně čelit rostoucímu množství výzev. Prvním důkazem této dynamiky je bezesporu vzájemná obchodní výměna, která vzrostla za poslední desetiletí o 165 procent a loni se blížila 10 miliardám eur. Francie je tak pátým největším odběratelem českého zboží a šestým největším dodavatelem České republiky.

Francie tak sice zaznamenala s Českem negativní obchodní bilanci 2,4 miliardy eur, ale reálně můžeme část tohoto deficitu považovat za „chvályhodnou", neboť je výsledkem působení francouzských firem jako TPCA nebo Sanofi na českém území a reexportu části jejich výrobků zpět do Francie. Druhým znakem vzájemné důvěry jsou francouzské investice do ČR, které představují pevný pilíř vzájemných obchodních vztahů. Francie je s 6,1 miliardy eur celkových investic pátým největším zahraničním investorem v ČR, a pokud vezmeme v potaz skutečnost, že velká částlucemburských a nizozemských investic pochází ve skutečnosti od nadnárodních firem, které tam mají své sídlo, tak se Francie posune na třetí místo. Podle čísel České národní banky z loňského roku se Francie s 543 miliardami eur vyhoupla na druhé místo zahraničních investorů podle objemu investovaných peněz.

Práce pro 100 tisíc lidí

Tato čísla mohou být překvapivá, neboť o francouzských investicích v ČR se česká média zmiňují jen sporadicky. Důvod informační zdrženlivosti je jednoduchý: 500 francouzských firem a jejich 100 tisíc zaměstnanců se již stalo nedílnou součástí českého prostředí. Většina investic realizovaných v posledním desetiletí měla formu rozšíření výrobních kapacit spíše než staveb na zelené louce, které jsou výsadou nových hráčů na českém trhu. Například společnosti Saint-Gobain, Valeo, Colas nebo Veolia v posledních měsících investovaly nemalé částky peněz do rozvoje svých průmyslových kapacit.

Francouzské firmy se již staly nedílnou součástí českého ekonomického prostředí a většinu svých lokálních zisků zde reinvestují a přispívají tak k rozvoji místního prostředí. Realizují kvalitní investice s vysokou přidanou hodnotou, šetrné k životnímu prostředí a často také zahrnují významný transfer technologií a know-how. Tato „technologická intenzita", vlastní francouzským investicím, nesmí být opomenuta, neboť přispívá k mezinárodně uznávané konkurenceschopnosti českého průmyslu.

Více českých investic a spolupráce v Africe

Nikdy se nesmí usnout na vavřínech a je proto důležité, když to současný kontext dovoluje, klást si nové cíle. V tomto duchu by Francie a Česká republika mohly realisticky využít potenciálu zejména ve dvou oblastech a upevnit tak vzájemné ekonomické vztahy.

Zaprvé jde o to významně navýšit tok českých investic do Francie. I přes nepopiratelnou kvalitu dosavadních investic českých firem PPF Sotio, Linet a Papcel se zatím jedná o velmi nevyváženou část vzájemných obchodních vztahů. Je zcela zjevné, že mnoho českých firem se v posledních desetiletích stalo natolik konkurenceschopných, že mohou směle uvažovat o rozvoji na francouzském území, kde je s chutí podpoří celostátní i regionální instituce.

České a francouzské podniky se dobře doplňují a mohly by také více spolupracovat na vstupu na trhy třetích zemí s růstovým potenciálem. Jde zejména o Afriku, rychle se rozvíjející kontinent se silnou poptávkou po průmyslovém zařízení, v jehož výrobě je ČR významným hráčem. Africký kontinent je velmi slibný, ale také rozlehlý, složitý a plný kontrastů a pro úspěch je třeba perfektní znalost terénu, aktérů a sítí kontaktů. Mnohé francouzské společnosti tyto kontakty mají a mohly by je v rámci vyvážených vztahů nabídnout českému průmyslu.

Francii a Česko sbližuje také podobná koncepce ekonomického rozvoje, zejména pak v oblasti energetiky. Všechny tyto společné body často stavějí naše dvě země na jednu stranu jednacího stolu při evropských či mezinárodních fórech a mohou vést v nejbližších letech ke spolupráci na opravdu význačných projektech.

Převzato z přílohy deníku E15: Francie – obchodní partner ČR, autor: Jean-Jacques Guillaudeau, ekonomický rada, Velvyslanectví Francie v Praze

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek